CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Johan Dennelind, Vd och koncernchef på Telia Sonera är en av de chefer som fått högt betyg i tidningen Chefs chefstest 2015.

Han beskrivs av många som ”inkluderande”, ”icke-hierarkisk” och ”duktig på att lyssna”. 

”När Johan Dennelind kliver in på kontoret sägs energinivån gå upp. Han har en förmåga att få en att känna sig väl till mods. Han får människor med på vad som ska göras.” 
Så kan man också beskriva en riktigt coachande ledare.

Är du redo att kliva in i ett friare ledarskap som skapar ett bra arbetsklimat, inre lugn och skärpa på ditt eget uppdrag - att leda dig själv, andra och företaget?

Vi vill se det goda ledarskapet på alla företag. Där det finns tillit, fler frågor än facit och självständiga kreativa initiativ i varje medarbetare.

Vill du anlita en coach?

Vill du bli en coachande ledare?

Folk säger upp sig från sin chef, inte från sitt arbete.

Dåliga chefer avsätter inte tid för att lyssna aktivt på sin personal.

Undersökningar i England och USA har visat att den främsta orsaken till att människor lämnar sin arbetsplats är relationen till sin närmaste chef.

Hört talas om Management 3.0 och Jurgen Appelo?

Nu erbjuder vi hans idéer och verktyg i en två dagars workout.

Stockholm och Linköping

Läs mer