Kundvagn
Din kundvagn är tom
Antal:
Delsumma
Moms
Leverans
Totalt
Ett fel uppstod med PayPalKlicka här för att försöka igen
FiraTack för ditt köp!Du bör få en beställningsbekräftelse från PayPal inom kort.Lämna kundvagn

CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Blogg

Good to Great

Publicerat den

 

GOOD TO GREAT - Om hur vanliga företag tar språnget till mästarklass.

 Av Pernilla La Corte, maj 2015

Denna fråga har Jim Collins ägnat 5 år, och 15 000 timmar åt att studera! (Den sammanlagda tid han och hans 20 forskare lagt på ämnet).

Resultaten finns att läsa i boken Good to Great, (nypublicerad 2015, originalupplagan utgiven 2001).

 

Jim Collins har tidigare också skrivit Built to Last, där han undersöker hur företag som tagit språnget blir varaktiga mästarföretag. Ironiskt nog har flera av de företagen han valt ut haft ekonomiska svårigheter några år efter att böckerna kommit ut, och han har därför publicerat en uppföljare som heter ”How the mighty Fall” där han förklarar varför företagen lämnat sin mästarklassposition. Det är helt klart så att hans tidigare teorier får sig en käftsmäll när de företag han tidigare höjt till skyarna börjat spricka i socklarna. Icke desto mindre är det intressant att läsa vad företagen som rankat högt gjort för att under åtminstone 15 års tid inta en mästarposition.

Jim Collins och hans forskarteam hade 1 435 bra amerikanska företag på bordet, vid början av ett femårigt forsknings- och bokprojekt. De granskade dessas resultat över 40 års tid. De gallrade till slut ut 11 företag som blev Great Companies, eller så kallade GtG (Good to Great).

 Kraven för att få kallas ett GtG företag - är att ha uppnått extraordinära resultat över tid. De företag som valdes ut hade en ackumulerad aktieavkastning på i genomsnitt 6,9 gånger aktieindex under de femton år som följde deras förvandlingstidpunkt.

 

Företagen på listan var

 1. Abbot

2. Circuit City

3. Fannie Mae

4. Gilette

5. Kimberly-Clark

6. Kroger

7. Nucor

8. Philip Morris

9. Pirney Bowes

10. Walgreens

11. Wells Fargo

 

(Det kan vara värt att notera att endast amerikanska företag beaktades.)

 

Vad hade då dessa 11 gemensamt som skiljer dem från jämförelseföretagen - d.v.s. de som var i samma bransch med likartade möjligheter och resurser och som inte hade tagit språnget till mästarklass?

Vad fanns i den svarta lådan mellan BRA RESULTAT och RESULTAT I MÄSTARKLASS?


Jag ska ta upp några punkter ur boken:

 

1. NIVÅ 5 LEDARSKAP

För det första krävdes ett ledarskap på nivå 5. Samtliga ledare som genomfört förvandlingen från ett vanligt/okej/bra företag till mästarklass var nivå 5 ledare. Vad är det då? I Jim Collins terminologi är det ledare som besitter en paradoxal blandning av personlig anspråkslöshet och professionell viljestyrka. Den professionella viljestyrkan är viktig så till vida att dessa ledare är som besatta av att driva sina företag framåt och de är präglade av disciplin. Den ödmjuka sidan visar sig i att de aldrig slår sig för bröstet över sina egna bedrifter, och de vore de sista att lämna skutan om skeppet skulle sjunka. Ofta har dessa ledare rekryterats internt, till skillnad från de ”starka generaler” som flera av jämförelseföretagen rekryterat externt i en kris. De sistnämnda ledarna är ofta karismatiska och handlingskraftiga personer, som får många med sig - men på bekostnad av egen tankeförmåga. Dessa ledare blir litet för viktiga och samtalsklimatet tystnar. I GtG företagen skedde förvandlingen genom våldsamma diskussioner, på gränsen till ett bråkigt samtalsklimat och högt i tak, medan man i jämförelseföretagen inte gärna kritiserar sin ledare.

 

Fönstret och spegeln

En illustrativ metafor Jim Collins använder sig av för att särskilja dessa motpoler till ledare är spegeln och fönstret. När det går bra för ett företag med en nivå 5 ledare och en journalist frågar varför det går så bra så tittar nivå 5 ledaren ut genom fönstret och söker efter förklaringar utanför sig själv. Hen kan genast hitta 15 andra personer som bidragit till framgången, eller tar upp omständigheter utanför sig själv, medan om det går dåligt så tittar hen sig i spegeln och tar på sig hela skulden själv. Tvärtom gäller för den andra sortens ledare. De tittar sig gärna i spegeln på frågan om varför det går så bra för företaget, men tittar ut genom fönstret och skyller på andra när det går dåligt.

 

Räven och igelkotten

Jim Collins använder också en djurmetafor för att illustrera de båda ledartyperna. Han tar upp fabeln om räven och igelkotten, där räven är ett smart och vackert djur som varje dag planerar att attackera den sävliga igelkotten. Men varje gång räven går till anfall fäller igelkotten ut sina taggar och räven vinner aldrig. Räven planerar hela tiden nya strategier . Han ser världen som mångfacetterad och komplex. Igelkotten är också tänkande och abslout inte dum. Men den kan konsten att förenkla. Räven vet många saker, men igelkotten vet en stor sak. Den har sina principer och den går varje dag samma stråk för att samla mat och den låter sig inte stressas upp. Nivå 5 ledarna är alltid igelkottar.

 

 

 

 

 

 


2. FÖRST VEM - SEDAN VAD


Man kan inbilla sig att det första steget i ett företags omvandling till ett företag i mästarklass skulle vara att ange en ny riktning, en ny vision och strategi för företaget och därefter ansträngningar för att engagera medarbetarna att arbeta i den nya riktningen. Det Jim Collins fann var raka motsatsen. Nivå 5 ledarna ägnade sig inte åt att först fundera ut resmålet och sedan rekrytera besättningen. I stället fick de först rätt människor att hoppa på tåget och fel människor att stiga av. GtG ledarna insåg tre enkla sanningar. För det första - börjar man med ”vem” istället för ”vad”, är det enklare att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Det är mycket lättare att byta färdriktning när det blir nödvändigt om folk har stigit på lockade av de andra som är ombord mer än av resans mål. För det andra - rätt människor behöver inte entusiasmeras eller detaljstyras. De är motiverade av sig själva. De har en egen inre drivkraft att åstadkomma bästa möjliga resultat. För det tredje, om man har fel människor med spelar det ingen roll om man hittar rätt väg. Det kommer ändå aldrig att bli något mästarföretag.

 

När man fått rätt människor med på tåget stakar man ut visionen. Alltså först VEM, sedan VAD. De nytillträdda vd:ar som tillfrågas i början av sitt ledarskap vad de har för visioner av nyfikna journalister och lockas att måla hela himlen rosa med sina visioner kan lätt bli ett företag med ett geni och 1000 medhjälpare. Nivå 5 ledarna hamnar inte i den fällan. De svarar. ”Jag vet inte. Jag måste börja med att lyssna.” Och de tillåter också livlig debatt och oenighet.

 

Det finns fyra andra steg efter dessa första två. De är: Möt den bistra verkligheten, Igelkottskonceptet, En kultur präglad av disciplin, Teknik som accelerator.

Det finns inte utrymme i den här artikeln att ta upp alla. Men igelkottskonceptet behandlar jag i en kommande blogg. Jag ska här istället till sist ta upp det Jim Collins skriver om förändring.

 

 

MYTERNA OM FÖRÄNDRING


Det finns fler myter om förändring. Till exempel är en myt att en stor förändring måste vara omvälvande och smärtsam och högljudd som en revolution. Vi är vana vid att höra om stora upphaussade förändringsprogram som basuneras ut med ett fyndigt namn och gärna en slogan av en karismatisk ledare. Här är en nyhet. GtG företagens förändringar kommer utan kampanjer, slogans, eller stora ord. Vändpunkten för den stora förändringen har inte ens något namn. Det är också en myt att de måste föregås av en kris och att man måste jobba hårt för att entusiasmera motsträviga medarbetare. Eller att ny teknologi behövs för att leda ett företag från GtG.

 

GtG företagen har inget namn för sina förändringar - och absolut inga program. Ledarna talar inte om kris och dom motiverar inte sin personal - de är motiverade av sig själva. Teknologi är viktigt, men den kommer ofta in när förändringen redan har börjat, som en följd av eller en accelerator i processen, snarare än att man driver förändringen med ny teknologi.

 

Gtg företagens dramatiska resultat kommer inte från en dramatisk process. Faktum är att GtG ledarna, eller nivå 5 ledarna har svårt att peka på exakt när förändringen startade. Det fanns inget mirakelögonblick. Det verkar ofta ha varit en jordnära process, som igångsattes likt ett svänghjul, en massiv metallskiva som är supertung. De ger den fart o knuffar på, och den rör sig omärkligt till en början men de stretar på månad efter månad, och efter idogt gnetande får det upp litet bra styrfart och till sist är rotationen i full gång och de har hjulets tyngd på sin sida och det rullar av sig själv.

GtG ledarna och styrelserna talade inte med medarbetarna om förändringarna förrän de redan hade börjat sätta svänghjulet i gungning. De menade att först när de hade börjat vandra vägen själva och kunde påvisa vilka förbättringar förändringarna skulle medföra så fick de medarbetarna lättare med sig.

Varför? För att mer än något annat så vill verkliga människor i verkliga företag vara del av ett vinnande team. Och när folk börjar känna magin i svänghjulets rörelsekraft - det är då det hoppar på - självmant.

 

Stora förändringar kan alltså ske utan något speciellt ”mirakelögonblick.” Collins gör en liknelse med ett ägg. Dag efter dag ser du ägget stå där, och tar ingen notis om det. I hemlighet håller en kyckling på att utvecklas under ytan. Och en dag när ägget kläcks riktas medias strålkastare mot det. ”Å, det är ett mirakel. Ägget har blivit en kyckling. Från en dag till en annan” I själva verket var det en process, men den skedde dold under äggets yta.

 

 

TILL SIST

 

Sammanfattningsvis, ledare på företag som går från Good till Great startar inte med ”Vart?”” utan ”Vem”. De ser till att få rätt folk med på bussen och fel folk att kliva av. Med rätt personer på bussen och på rätt säten, riktar de sin fulla uppmärksamhet till frågan: ”Vad kan vi bli bäst i världen på?”.

De förenklar en komplex värld till en grundläggande organisatorisk ide. De formulerar en grundläggande princip som enar, organiserar och guidar alla beslut. Ledare för GtG företag utvecklar ett igelkottskoncept som är enkelt, men det reflekterar genomträngande kunskap och djup förståelse.


Mycket i boken var inspirerande och bra och materialet bygger som sagt på forskning. Det man kan invända är förstås att det alltid är lätt att göra efterhandskonstruktioner för att få företag att passa in i den forskningsteoretiska mall man tagit fram. Jag tror att GtG företagen i mångt och mycket, vid sidan av gott ledarskap och motiverade medarbetare har haft en god portion tur. Att deras GtG principer inte räckte till eller att turen tog slut där vissa av företagen efter Collins genomlysning underpresterat visar bara på en ständigt föränderlig omvärld. Historien visar att alla stora riken förr eller senare gått under. Den principen gäller även företag.

 

Det känns också som en hägring att i en förändring alltid ha självmotiverade och entusiastiska medarbetare. Collins menar att rätt människor inte behöver motiveras utifrån…Det här tycker jag är extra intressant eftersom jag som coach vet att det är skitsvårt att motivera människor när de inte valt det själva. I Collins terminologi verkar rätt människor på rätt plats vara de som brinner för sina kollegor, sin ledare samt den gemensamma uppgiften, och sen kan själva produkten eller målen ändras. Bland GtG företagen fanns det flera exempel på hur företag plötsligt kunde tvingas ställa om hela sin produktion om de var inne på en väg som inte ledde mot målet ”att vara bäst i världen på det vi gör.” Och det är klart att det kan vara lätt att få människor att sluta upp kring häftigt satta mål och visioner, men det beror också på hur inkluderade de känner sig i förändringsprocessen och om de kan få en känsla av att vara med från början. Om man får en känsla av att vara med från början på något man själv valt och det finns ett starkt ”vi” är det självfallet lätt att skapa självmotiverade medarbetare. Om man tittar varför flera av företagen fallit senare beror det bl.a. på, enligt Collins att de bytt ledare och/eller samtidigt övergivit sina igelkottsprinciper,. Jag kan tänka mig att de också strukit på foten av att vi-känslan någonstans försvunnit …

 

 

Här kommer också anekdoten om svänghjulet in. Det låter litet romantiskt, men samtidigt direkt livsfarligt att börja röra sig kraftfullt i en för företaget ny riktning utan att informera medarbetarna. Vad händer te.x om man inte får upp svänghjulet i fart eller ens styr det i rätt riktning..? Och dessutom har missat att kommunicera förändringarna till medarbetarna..? Det låter mer som att samtliga GtG företag hade turen att de vände skutan åt rätt håll i tid och fick människor med sig på förändringarna. Jag tror dock visst att det kan påverka förändringsbenägenheten om man är på ett företag på grund av att man gillar människorna man jobbar med, och att man har en stark ”vi-känsla” men vad händer om flera av de människor man gillar försvinner från företaget? Då kan det hjälpa om man även gillar arbetsuppgifterna och produkten.

 

Vidare, när det gäller att få rätt människor med sig så säger nog få emot att rätt rekrytering är a och o, men hur får man fel människor att kliva av, i Sverige t.ex. med dess starka lagar och mot uppsägning och fackförbund. Inte helt enkelt. Det är inte som att man kan peka finger som Donald Trump och skrika ”You are fired”

 

Så huruvida Collins nått fram till något recept på hur företag som vill uppnå mästarklass skall ledas kan diskuteras. Jag uppskattar dock hans bidrag till debatten. Det är underhållande läsning och föder en del nya tankar.

Kategorier: Ingen

Skriv en kommentar

Hoppsan!

Oops, you forgot something.

Hoppsan!

Orden du skrev in matchar inte texten ovan. Var god försök igen.

16120 kommentarer

Svara Ellweisse
17.33 Een 14 oktober 2019 
Mirapex Alcol Kamagra generic cialis Comprar Levitra Cialis
Svara ikoralai
21.50 Een 4 mars 2020 
Therapy pga.duqm.byebyestucco.com.utc.jk scrupulous [URL=http://mtntrak.org/acticin-cream/ - buy acticin cream on line[/URL - [URL=http://elearning101.org/product/nevimune/ - nevimune from canada[/URL - [URL=http://livinlifepc.com/levitra-generic/ - vardenafil generic[/URL - [URL=http://lokcal.org/product/super-tadarise/ - super tadarise coupon[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/zocon/ - zocon[/URL - [URL=http://pharmacy-prices-canada.com/ - prednisone canada pharmacy[/URL - [URL=http://labash2017.com/etilee-md/ - etilee md[/URL - [URL=http://carlasmith2017.com/tadalis--sx/ - lowest tadalis sx prices[/URL - clubbing subjective, doubt, buy acticin cream on line nevimune low cost nevimune levitra.com super tadarise from india zocon uk pharmacy etilee md price walmart lowest tadalis sx prices dotblot hardly menorrhagia http://mtntrak.org/acticin-cream/ acticin cream http://elearning101.org/product/nevimune/ nevimune lowest price lowest price for nevimune http://livinlifepc.com/levitra-generic/ vardenafil generic http://lokcal.org/product/super-tadarise/ super tadarise from india http://worldfinancenetwork.com/zocon/ zocon http://pharmacy-prices-canada.com/ prednisone canada pharmacy http://labash2017.com/etilee-md/ etilee md http://carlasmith2017.com/tadalis--sx/ tadalis sx en ligne tadalis sx usage, motility hypercholesterolaemia.
Svara akouculoyo
23.19 Een 19 mars 2020 
These tow.kczg.karusell.nu.byi.sv arrhythmogenic basal
URL=http://biblebaptistny.org/item/venlor-xr/ says...
venlor xr
buy venlor xr online
URL=http://sci-ed.org/drug/adaferin-gel/ says...
adaferin gel cost
URL=http://a1sewcraft.com/generic-cialis-lowest-price/ says...
generic cialis lowest price
URL=http://postconsumerlife.com/corion-inj/ says...
buy corion inj uk
URL=http://ossoccer.org/item/enhance/ says...
lowest enhance prices
URL=http://labash2017.com/pred-forte/ says...
pred forte
URL=http://salamanderscience.com/melalite-15-cream/ says...
melalite 15 cream
testes, genital buy venlor xr no prescription generic adaferin gel generic cialis lowest price cialis overnight shipping from usa corion inj online uk enhance cheapest pred forte melalite 15 cream without a prescription compressing unmarked, forces, http://biblebaptistny.org/item/venlor-xr/ buying venlor xr online http://sci-ed.org/drug/adaferin-gel/ adaferin gel.com http://a1sewcraft.com/generic-cialis-lowest-price/ do cialis work http://postconsumerlife.com/corion-inj/ corion inj http://ossoccer.org/item/enhance/ enhance http://labash2017.com/pred-forte/ pred forte canada http://salamanderscience.com/melalite-15-cream/ melalite 15 cream polycythaemia, irregular, artist, incidentalomas.
Svara supreme clothing
23.57 Een 14 juni 2020 
My husband and i ended up being really thrilled Michael managed to complete his inquiry from the ideas he obtained while using the weblog. It's not at all simplistic to just happen to be giving out guides some others have been trying to sell. And now we acknowledge we've got you to thank for this. The main illustrations you made, the straightforward site menu, the relationships you can make it possible to foster - it is everything wonderful, and it's helping our son in addition to our family consider that the content is excellent, and that is extraordinarily fundamental. Many thanks for the whole lot!
supreme clothing http://www.supremenewyork.us.com
Svara air jordan
17.45 Een 16 juni 2020 
I wish to express my thanks to the writer just for bailing me out of this particular situation. Just after exploring through the world-wide-web and finding suggestions which are not productive, I was thinking my entire life was done. Existing without the answers to the difficulties you've resolved by way of your entire post is a critical case, as well as ones which could have badly damaged my career if I had not noticed your web blog. Your own personal ability and kindness in playing with all the details was precious. I don't know what I would've done if I hadn't come upon such a point like this. I can now look forward to my future. Thanks so much for this reliable and amazing help. I won't think twice to recommend your web site to any person who should have recommendations on this issue.
air jordan http://www.jordans.com.co
Svara air jordan
15.41 Een 18 juni 2020 
Thank you a lot for giving everyone a very wonderful opportunity to discover important secrets from here. It can be so ideal and as well , stuffed with amusement for me personally and my office friends to visit your blog at the least 3 times in 7 days to read the newest tips you have got. And of course, we're always fascinated considering the magnificent guidelines served by you. Selected 3 areas in this posting are rather the most effective we have all had.
air jordan http://www.jordanstoreonline.com
Svara kobe 9
12.37 Een 23 juni 2020 
I am also writing to make you be aware of of the fabulous encounter my friend's princess encountered visiting your site. She noticed some pieces, not to mention what it's like to have an excellent teaching nature to get other people with ease gain knowledge of specific multifaceted matters. You truly did more than visitors' expectations. Many thanks for imparting the interesting, dependable, edifying not to mention cool guidance on that topic to Emily.
kobe 9 http://www.kobebasketballshoes.net
Svara Jamesplubs
18.44 Een 24 juni 2020 
https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf


Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe
Svara russell westbrook shoes
1.25 Een 27 juni 2020 
Thank you for every one of your efforts on this site. My aunt delights in carrying out research and it's obvious why. My partner and i learn all of the dynamic tactic you produce very useful guidance on the web blog and in addition encourage response from others about this subject and our princess is always learning a whole lot. Take pleasure in the rest of the new year. You are always carrying out a very good job.
russell westbrook shoes http://www.russellwestbrookshoes.us
Svara nike lebron 16
20.22 Een 28 juni 2020 
I wish to convey my affection for your kindness supporting folks that absolutely need help with in this content. Your personal dedication to getting the message along was rather practical and has specifically helped people much like me to realize their pursuits. Your entire warm and helpful tutorial means a lot a person like me and somewhat more to my office colleagues. Regards; from everyone of us.
nike lebron 16 http://www.lebron16.us
Svara Marcusder
7.32 Een 29 juni 2020 
Now I earn over â?¬ 13 261 a day
I was released two weeks ago.
With no other options, I thought my life was over.
http://fmmczywze.okweather.xyz/ca030992a
Now I earn over â?¬ 1,261.42 a day.
And for the first time and after only 2 months, my account is not overdrawn.
http://tfeyz.aalugpi99r.xyz/12


Boost your income without investment. just a simple steps to earn your money unlimited! Spend 2 or 3 working hours online and you can earn up to $300 USD Click this link below and sign up for FREE account NOW!! http://piredrli.loan/5141541873216/
Having a successful online store depends on a few factors.
Iâ??m an 11 year old boy. I really want to save up money to get some type of pet because I always feel lonely. I really would like to try cat sitting my friendâ??s cats. Thank you for the idea. .
Many classical musicians have had success in landing quick gigs through Encore, and itâ??s completely free for musicians. For that alone, itâ??s worth signing up to see how the service works for you â?? if youâ??re based in the UK.
Online journalism or web journalism is nothing new and it is getting better day by day. You write for an online version of cable TV news network.
Svara Calvinpoinc
19.31 Een 29 juni 2020 
How much can I earn per day? At least $ 15 000 a day.
The CryptoCode is the future of online trading using the fast growing cryptocurrency market.
Our members are the lucky few who have seized the opportunity to invest and have made a fortune from their cozy four walls.
http://juasfw.movieallstar.xyz/6a53bd6f
Suitable for everyone - Never traded before? No need to worry, we will do everything for you
It only takes a few minutes to get started and work 24/7
We don't want your money, not even a cent. The software is free of charge.
Customer service is available 24/7 for all of your needs
http://kyxrnpt.movieallstar.xyz/597bddcf7

Organize and prioritize daily schedule Set appointments and meetings Set reminders for important tasks Follow up with different stakeholders Organize and answer emails Any documentation tasks Data entry tasks.
For each sale, youâ??ll get 33% commission for photos/vector arts and 35% commission for videos.
But do websites and blogs really make money? Yes. As businesses big and small are shifting their advertising budgets from the yellow pages, radio, and TV to the Internet, this creates opportunities big and small for websites to help companies get in front of their target audience. According to MarketWatch, the website WebMD made over $500 million in advertising in 2012. I have a feeling just a very small percentage of that would positively impact your life!
You donâ??t want to work at a job for the rest of your life busting your ass to help someone else live their dream, learn the modern skills of generating an income online with this system.
Per click: $0.001 Ref Click: $0.005 Payout: $2 Max Ads: 50+ Max refs: Unlimited Pay Via: Neteller / Skrill.
Svara supreme shirt
14.50 Een 30 juni 2020 
I have to express my thanks to this writer for rescuing me from this particular problem. As a result of surfing around throughout the the web and finding solutions which are not helpful, I thought my life was gone. Existing without the answers to the problems you have sorted out through your good article content is a critical case, as well as the ones which could have in a negative way damaged my career if I had not encountered your web page. Your own personal natural talent and kindness in maneuvering a lot of stuff was invaluable. I don't know what I would have done if I hadn't discovered such a step like this. I can also at this point relish my future. Thanks so much for the professional and result oriented guide. I won't hesitate to suggest your blog post to any person who should have guide about this problem.
supreme shirt http://www.supremeshirt.us.com
Svara DonaldStunk
4.21 Een 1 juli 2020 
Earning method from $ 15 000 a day
After only 30 days, I still have to pinch myself to make sure I'm not dreaming.
I earned tens of thousands of dollars every month in my own cozy four walls.
Profits grow and grow and grow!
http://urf.camcamnot.com/6127
It only takes a few minutes
With just a few clicks, you can generate $ 15,000 every day for the rest of your life
http://aejs.eliteroom.xyz/a60b1

Scribbr is different from many of the other recommendations on this list and you might enjoy the variety.
Implement a few modifications to the code and you now have your own new cryptocurrency. Any existing open source cryptocurrency project lends itself to this process.
60 PayPal Real Money Apps and Games to Try in 2020.
Lucktastic says you can win up to $2,500 instantly. It boasts 220,000 winners who have taken home a collective $3 million to date.
Companies often donâ??t hire staff to write content for their websites as outsourcing the content writing jobs for the freelancers is cost-effective.
Svara Cedrictut
22.58 Een 1 juli 2020 
Bitcoin Makes People Rich And You Can Be The Next

I finally know what it's like to live your dream.
I no longer feel like I'm outside while everyone else is having fun.
http://ohyu.gdsydbif.xyz/6a5f0c2
The Bitcoin Profit allowed me to retire early and live a lifestyle that the 1% of the richest live.
http://ivwiypde.forum-stars.com/6117fd35. SpeakWrite â?? SpeakWrite will pay you up to $15/hour to transcribe information. You set your own schedule and work from home.
Aside from simple translation jobs, you could be involved in interpreting, online teaching, or bilingual telephone calls.
According to the site, you earn approximately 16$ per hour.
Sell 100 ebooks, earn $209. Sell 1000 ebooks, earn $2,090.
25 Legit Online Proofreading Jobs From Home â?? Make $45,000/Year.
Svara Williampaups
14.58 Een 3 juli 2020 
Passive income up to 10 000 EUR per day
Thanks to the CryptoCode I was finally able to pay off all my debts!
I'm now going to quit my job forever and the lifestyle of a millionaire I've always dreamed of!
http://uxy.alphabitfund.xyz/f10d7b1da
There is no limit to the profits that can be generated by the crypto code system
http://sewtkgx.wtmzuvubl.xyz/f2
Now my income is up to 10,000 euros a day
This estimate can show how much a forex day trader could make in a month by executing 100 trades:
B. Work on an open-source project to gain experience.
Simply put, the more designs you have out there, the more youâ??ll sell.
Mow lawns Shovel snow Paint houses â?¦
Itâ??s recommended that you should get at least 10-15 feedbacks before selling anything.
Svara DonaldDem
23.53 Een 3 juli 2020 
Unleash the power of cryptocurrency and earn. You $ 15 000 in 24 hours
I've only been a member of Bitcoin Profit for 47 days.
But my life has already changed!
http://utahvz.dmlrealestateinvesting.com/1e09bd
Not only did I make my first â?¬ 100K, I also met some of the most incredible people.
http://xksidv.dmlrealestateinvesting.com/f6e
All you need to do, draw your favorite images and upload it to online like DeviantArt website.
I am Pierre Eustache C. a minimalist blogger who do and teach blogging techniques to make recurring income. I share my winning experiments via step by step tutorials and list posts.
If youâ??ve already looked into mining, chances are that you gave up before starting. Because most people out there agree that you canâ??t make a living with mining anymore. First, you need to invest in a rig. Second, your electricity bill will go through the roof. Third, Chinese miners control the marketâ?¦
As a virtual assistant, you can be tasked to do everything from customer support and administrative support to social media management and email marketing. You can easily make $25+ per hour as a virtual assistant if you specialize in any of those skills. Your first step as a virtual assistant should be to identify your niche and the services you want to focus on. From there, get trained and develop your expertise.
Rakuten also offers cash referral bonuses for referring friends and family to the platform. While there are numerous cashback sites to choose from, my preference is Rakuten. I've been using it since 2013, and during that time, I've earned over $1,900 just shopping online!
Svara kyrie irving shoes
8.03 Een 11 juli 2020 
very nice publish, i definitely love this website, keep on it
kyrie irving shoes http://www.kyrie6.org
Svara cheap jordans
15.53 Een 12 juli 2020 
I just wanted to write a brief comment to be able to say thanks to you for some of the great facts you are placing at this website. My particularly long internet search has at the end of the day been recognized with useful facts to talk about with my partners. I 'd express that we site visitors are definitely blessed to dwell in a very good community with very many brilliant people with helpful concepts. I feel very much blessed to have discovered your site and look forward to really more awesome moments reading here. Thanks once more for all the details.
cheap jordans http://www.jordans.net.co
Svara converse
4.18 Een 13 juli 2020 
I precisely had to appreciate you again. I'm not certain the things that I might have implemented in the absence of those advice discussed by you concerning such subject. Completely was an absolute hard matter in my circumstances, however , being able to see a skilled avenue you resolved it forced me to cry with happiness. I will be happy for the work and as well , believe you realize what a great job that you're carrying out instructing many others with the aid of your web blog. Most likely you haven't come across any of us.
converse http://www.conversesoutlets.com