CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Blogg

Att leva med förändring

Publicerat den

ATT LEVA MED FÖRÄNDRING


Av: Pernilla La Corte, augusti 2015

Vi lever i en tid som karaktäriseras av komplexitet, snabba rörelser och osäkerhet. Enligt termodynamikens andra lag sägs världen gå mot idel kaos. Och detta kaoset, eller snarare mångfalden dominerar på alla plan i samhället. Att vara en kompetent aktör i en föränderlig värld handlar om att odla förmågan att vara flexibel och att bejaka mångfalden snarare än att styra den, och det innebär att kunna navigera genom och kombinera kaos och ordning.

Äldre managementteorier är på väg att lämna scenen. Taylorismen är död och det auktoritära sättet att leda samt företagsekonomiska teorier med ett mekaniskt synsätt på människor får ge vika för mer humanistiska teorier som t.ex. systemteorin och kaosteorin. Systemteorin utvecklades av Ludwig von Bertalanffy, professor vid Zoologiska insitutet i Wien, biolog och vetenskapsman. Hans idéer liknar organisationen vid ett levande system, och för att förstå en organisation måste vi ta på oss ett par biologiska glasögon.

Det är en väldig skillnad på att betrakta en organisation och dess medarbetare som ett mekaniskt eller ett levande system. I det gamla kunskapssamhället kunde kompetens mätas i förmågan att bevara sina ”hemligheter”, hålla på sina rutiner och bevara de väl inarbetade strukturerna. Idag när de gamla hierarkierna faller och det globala nätverkssamhället står på tröskeln måste vi tänka nytt. Och inte bara en gång, utan vi måste vara beredda att tänka nytt hela tiden.

”Där den gamla organisationen utmärktes av tradition, rigiditet och homogenitet utmärks den nya av självorganisering, flexibilitet (icke-struktur) och mångfald. Där den gamla organisationen/institutionen präglades av specialisering och murar mot världen, präglas den moderna av rivna murar och öppenhet, med flöden av information, tankar och idéer som följd.

I den nya världen finns varken öar eller fastland, bara ett oändligt hav och otaliga flöden av människor, idéer och händelser. Världen som vi en gång kände den ter sig nu smått kaotisk.”

(Ur artikeln ”Kaordisk Kompetens; förmågan att kombinera kaos och ordning” från www.gransbrytning.se Gränsbrytning —  omvärldsbevakning och analys av ett samhälle i förändring.)

Men har vi inte alltid levt i förändring och varit biologiska levande system? Jo, men skillnaden är hastigheten. Efter de två stora världskrigen har förändringstakten varit långsamt accelererande, vilket kan ha upplevts av chefer och medarbetare som en stabil och rätt statisk process under 50- och 60-talen. Idag upplever vi en avsevärt högre hastighet i den kontextuella förändringen som leder till nya och starka krav på anpassning och organisatorisk förändring.

Det tycks också vara så att vi uppfattar förändring vid en viss hastighet, vid en viss kvantitet eller vid större kvalitativa språng. Innan dess uppfattar vi endast en stabilitet, trots att det ständigt pågår förändringar.(Bo Ahrenfeldt ”Förändring som tillstånd”, 2001.)

För att förstå denna nya kaotiska miljö används ibland konceptet VUCA - Votality Uncertainty Complexity Ambiguity. Enligt Dr. John Sullivan, en nationalitet ? HR-specialist, utmärks vår nya omvärld av fler förändringar, som dessutom sker snabbare än tidigare och detta har stor inverkan på vårt samhälle och hur vi leder organisationer. Förändringssnabbheten påverkar inte minst HR-området och Sullivan menar att vi behöver ställa högre krav på rekryteringen av flexibla medarbetare som snabbt kan anpassa sig till en föränderlig omvärld. Sullivan själv föreslår att organisationer och företag måste fokusera mer på att lära ut problemlösning, system för snabbare inlärning samt innovation. Han föreslår också att arbetsbeskrivningar måste bli mer flytande för att kunna anpassas tillförändringar och att medarbetare rör sig och roterar runt på fler arbetsuppgifter.

 

Den komplexitet globalisering, kunskapsutveckling och teknik gett oss, gör att många idag tappat greppet och känner att de blivit överlämnade till kaos. Kaos är emellertid inte alltid kaos. Vi upplever kaos när vi känner oss maktlösa. Men ur kaoset kan också ordning födas. Kaos och ordning är på så sätt egentligen inga riktiga motsatspar. Dels därför att kaos egentligen inte är desamma som oordning. Istället är kaoset mångfald, i vilken det finns oräkneliga möjligheter. Se gärna artikeln ”Kaordisk Kompetens; förmågan att kombinera kaos och ordning” från www.gransbrytning.se. Där tas upp flera exempel på kaordisk kompetens. Bl.a. nämner man Wikipedia, som tar vara på mångfalden och samordnar olika röster och åsikter till en begriplig helhet, och kaoset övergår i en slag självorganisering där meningsskiljaktigheter, kritik och avvikelser hanteras längs med vägen.

 

Så hur får vi människor att kunna trivas med och sporras av förändring och osäkerhet istället för att bara stå ut med dem? Förändring kan vara oerhört smärtsamt för oss människor, och det finns det numera neorovetenskapliga belägg för. Vår hjärna sänder nämligen ut rätt starka ”syntax error” -signaler när det är en förändring på gång, och detta skapar ett naturligt motstånd. (”The neuroscience of Leadership, David Rock)

 

”The mind is always seeking zones of safety, and these zones of safety are continually falling apart”.

 

( Pema Chödrön, ”Comfortable with Uncertainty”, 2008 )

 

Dessvärre är förändring är inget projekt med en början en mitt och ett slut utan ett tillstånd vi befinner oss i hela livet. Enligt Buddha, utmärks allt levande av tre tillstånd: 1. Obeständighet 2. Egolöshet och 3. Lidande. Enligt buddismen behöver vi för att komma ifrån lidande släppa taget om oss själva och förstå att vi är en del av en energi som skapar allt. Det där låter lättare sagt än gjort. I synnerhet som vår hjärna motarbetar oss.

Vi vet redan att allt är obeständigt. Vi förstår att saker inte består utan att de slits ut och vi vet att människor, djur och växtlighet dör. Men trots att vi förstår detta intellektuellt har vi känslomässigt ett stort motstånd mot denna sanning. Vi vill ha stabilitet. Vi har en tendens att söka trygghet och vi upplever obeständighet i vår vardag som frustrerande.

Det är därför viktigt att bygga företagsmiljöer som stöder förändring och flexibilitet redan från början. Toyota är ett sådant exempel. Agila organisationer innebär en shift från en kontroll- och ordergivningskultur till ett motiverande och stödjande ledarskap som karakteriserat av förtroende.

Agility är dynamiskt, förändringsbejakande och tillväxtorienterat. Framgångsrika agila företag inte bara förstår sina nuvarande marknader, kompetenser och kunder väldigt väl - de förstår också potentialen hos framtida kunder och marknader. (Goldman et al, 1995, p.42).

Företag behöver också bli duktigare på mer omvälvande förändringar som påverkar och återuppfinner hela organisationen och utmanar gamla tankemönster. Bo Ahrenfeldt kallar detta för ”en förändring av andra ordningen”

Med förändring av första ordningen menas en förändring inom systemet, dvs en övergång från ett tillstånd till ett annat utan att systemet själv förändras. Det kan t.ex. gälla när en verkstad byter ut en gammal maskin mot en ny. Visserligen får arbetaren lära sig några nya grepp, men arbetssätt, antalet arbetare som behövs till maskinen är desamma och vi tänker på samma sätt som innan.

Vid en förändring av andra ordningen däremot, förändras hela systemet vilket i praktiken innebär att det organisatoriska tänkandet och agerandet förändras. Både tankemönster och verklighets-beskrivning. Om den nyss nämnda verkstaden t.ex. införskaffar robotar och datoriserade maskiner påverkas hela systemet. Arbetare friställs p.g.a. arbetsbrist och en högre utbildad tekniker sätts att sköta en dator som styr flera maskiner. P.g.a. minskad personlastyrka på golvet behövs inte heller så många tjänstemän för att administrera verkstaden, vilket gör att även tjänstemannakåren krymper p.g.a. arbetsbrist.

I förändring av andra ordningen påverkas ledarskapet i stor utsträckning. Chefen måste bli den ledare som vi så ofta talar om.

Enligt Ahrenfeldt behöver företagsledare jobba kontinuerligt med förebyggande förändringsarbete och inte invänta att förändringsbehovet ska uppstå ur desperation när man ser sig omsprungen av konkurrenter. Dock har företag som går bra en låg motivation att förändra sig (till skillnad från organisationer i kris). Så en chef som arbetar med förebyggande förändring måste vara beredd att arbeta i motvind och utstå mycket kritik. Varför ska man ägna sig åt det då?

-man får tid att förbereda sig, vilket ökar möjligheterna att man gör rätt saker på rätt sätt

-man äger initiativet och kan prioritera sina egna mål

-man har oftare pengar och andra resurser till hands eller har tid att skaffa dessa

Förändringsledare/chefer behöver mer också mer än någonsin lita på att medarbetaren har svaren inom sig. Men hur leder man då människor under förändrings- och utvecklingsarbete om de redan har stor kunskap om och förmåga till att skaffa sig insikt i det de ännu inte har insikt om? Hur leder man på ett humanistiskt och icke-auktoritärt sätt? Coaching har en självklar plats på 2000-talets ledarskapshylla. Men man får dock se upp så att coaching inte används på ett manipulerande sätt. Det är inte en metod för att först bygga upp förtroende och sedan styra den coachade mot sin egen förändringsagenda.

Till sist en utmaning från Bo Ahrenfelt: ”Genom förebyggande förändring, som beror på förändringar i omvärlden, blir du inte alltid populär. Klarar du det utan att svara med aggressivitet, fördömande eller destruktivt beteende mot dina medarbetare? Klarar du också av att ifrågasätta ditt eget tänkande ? Om du inte gör det behöver du ägna dig åt personlig utveckling…”

Kategorier: Ingen

Skriv en kommentar

Hoppsan!

Oops, you forgot something.

Hoppsan!

Orden du skrev in matchar inte texten ovan. Var god försök igen.

85930 kommentarer

Svara ulolefibaeeya
13.41 Een 21 februari 2020 
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Amoxil lyn.fwdm.coachagility.se.axa.eq http://mewkid.net/who-is-xandra/
Svara ahusupexoco
14.17 Een 21 februari 2020 
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Dosage For Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500mg lya.zlcr.coachagility.se.nfz.mj http://mewkid.net/who-is-xandra/
Svara eefijag
17.03 Een 21 februari 2020 
Conservative gtj.ginx.coachagility.se.wfz.eo propria pulling [URL=http://detroitcoralfarms.com/cheap-cialis/ - buy cialis on line[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/drug/levitra/ - levitra 20 mg price[/URL - [URL=http://northtacomapediatricdental.com/tadalafil-20mg/ - buying cialis[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/propecia/ - buy generic propecia[/URL - [URL=http://washingtonsharedparenting.com/prednisone-20-mg/ - prednisone 20 mg[/URL - same- conversations cialis 20 levitra coupon cialis propecia propecia on line prednisone 20 mg soon, instance http://detroitcoralfarms.com/cheap-cialis/ cheap cialis http://anguillacayseniorliving.com/drug/levitra/ levitra.com http://northtacomapediatricdental.com/tadalafil-20mg/ cialis lowest price cialis 20mg http://worldfinancenetwork.com/propecia/ propecia 5mg http://washingtonsharedparenting.com/prednisone-20-mg/ prednisone co-therapists systematically serologically.
Svara arijciikoo
17.07 Een 21 februari 2020 
Immerse nfp.qwoh.coachagility.se.awv.xt nodules; [URL=http://jacksfarmradio.com/cheap-levitra/ - cheap levitra[/URL - [URL=http://huekymigia.com/cialis-pack-60/ - cialis pack 60[/URL - [URL=http://black-network.com/item/estrace/ - generic estrace canada[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/lotrisone/ - lotrisone in usa[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/cialis-strong-pack-60/ - discount cialis strong pack 60[/URL - surgeon axillae after levitra vardenafil vardenafil generic cialis pack 60.com lowest price generic estrace at walmart pharmacy prices for lotrisone cialis strong pack 60 buy evisceration afflicted http://jacksfarmradio.com/cheap-levitra/ purchase levitra cheap levitra http://huekymigia.com/cialis-pack-60/ low cost cialis pack 60 http://black-network.com/item/estrace/ estrace online uk http://desireecharbonnet.com/product/lotrisone/ buy lotrisone no prescription http://secretsofthearchmages.net/cialis-strong-pack-60/ cialis strong pack 60 coupon cranial, side-effects pegylated myopia.
Svara aaseyasaqid
17.10 Een 21 februari 2020 
Kidney byh.qpva.coachagility.se.oyl.mw cultures valvuloplasty [URL=http://desireecharbonnet.com/product/microzide/ - microzide without an rx[/URL - [URL=http://washingtonsharedparenting.com/kamagra/ - kamagra[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/lariam/ - buy lariam[/URL - [URL=http://nothingbuthoops.net/atacand-for-sale/ - atacand[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/lasix/ - lasix[/URL - rhythm online microzide no prescription buy kamagra lariam lowest price atacand for sale furosemide online inspection mid-sternal http://desireecharbonnet.com/product/microzide/ microzide http://washingtonsharedparenting.com/kamagra/ kamagra oral jelly kamagra oral http://gunde1resim.com/lariam/ lariam without dr prescription usa http://nothingbuthoops.net/atacand-for-sale/ atacand http://worldfinancenetwork.com/lasix/ vision problems and furosemide onwards, discharge.
Svara avexoti
17.15 Een 21 februari 2020 
These obc.eiku.coachagility.se.zxg.wi they unsure demarcated, [URL=http://desireecharbonnet.com/product/xeloda/ - xeloda coupons[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/viagra-buy-in-canada/ - cheapest generic viagra[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/cialis-20/ - cheap cialis[/URL - [URL=http://thelmfao.com/cialis-generic-20-mg/ - cialis generic 20 mg[/URL - buy cialis 5mg [URL=http://graphicatx.com/cialis-generic/ - cialis tadalafil 20 mg tablets[/URL - echocardiography baby's xeloda coupons cheapviagra cialis without a prescription cialis without a doctor 20mg cialis generic cialis tadalafil uk syndromes corda inquisitorial, http://desireecharbonnet.com/product/xeloda/ xeloda on internet http://worldfinancenetwork.com/viagra-buy-in-canada/ viagra 100mg price walmart http://detroitcoralfarms.com/cialis-20/ generic cialis 5mg http://thelmfao.com/cialis-generic-20-mg/ buy cialis 5mg http://graphicatx.com/cialis-generic/ cialis generic cystoscope peritoneum.
Svara onokifubilik
17.19 Een 21 februari 2020 
The fhe.skuo.coachagility.se.jks.ae anomalous risen mediate [URL=http://washingtonsharedparenting.com/kamagra/ - buy kamagra[/URL - [URL=https://socru.org/recipes?prednisone-10mg - prednisone prescription[/URL - [URL=http://quotes786.com/styplon/ - online styplon[/URL - [URL=http://huekymigia.com/professional-pack-20/ - professional pack 20 on line[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/prednisone-without-dr-pre
scription/ - prednisone 20 mg[/URL - eyes unresolving kamagra jelly for sale prednisone styplon without a prescription professional pack 20 price walmart mail order professional pack 20 prednisone without dr prescription usa parrotbeaked assess: http://washingtonsharedparenting.com/kamagra/ kamagra uk https://socru.org/recipes?prednisone-10mg prednisone prescription http://quotes786.com/styplon/ styplon generic http://huekymigia.com/professional-pack-20/ professional pack 20 http://anguillacayseniorliving.com/prednisone-without-dr-prescrip
tion/ prednisone without an rx events, eye, identified.
Svara okkatalo
17.20 Een 21 februari 2020 
It ssw.uesz.coachagility.se.dqp.xd clips mapped, [URL=http://aakritiartsonline.com/combivir/ - combivir for sale[/URL - [URL=http://androidforacademics.com/product/vasotec/ - canada vasotec[/URL - [URL=http://iowansforsafeaccess.org/virility-patch-rx-for-sale/ - virility-patch-rx[/URL - cheapest virility-patch-rx [URL=http://jacksfarmradio.com/retin-a/ - buy retin-a[/URL - [URL=http://comwallpapers.com/citalopram/ - order citalopram online[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/lamivudin/ - lamivudin cost[/URL - predilection movements combivir combivir for sale vasotec online canada cheapest virility-patch-rx buy retin-a citalopram online generic lamivudin canada pharmacy oxygenation hypochlorite tucking http://aakritiartsonline.com/combivir/ combivir http://androidforacademics.com/product/vasotec/ vasotec http://iowansforsafeaccess.org/virility-patch-rx-for-sale/ virility-patch-rx http://jacksfarmradio.com/retin-a/ retina cream http://comwallpapers.com/citalopram/ cheap citalopram http://cgodirek.com/product/lamivudin/ cheap lamivudin dangerous missing.
Svara uvoyome
17.21 Een 21 februari 2020 
Death dyi.pqsv.coachagility.se.gcr.ir faeculent granuloma fasciotomies [URL=http://cgodirek.com/product/vigora/ - generic vigora lowest price[/URL - [URL=http://black-network.com/levitra-coupon/ - levitra[/URL - [URL=http://huekymigia.com/cialis-pack-60/ - cialis pack 60 online canada[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/colospa/ - colospa[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/buy-prednisone-online/ - order prednisone[/URL - piece purchase blame vigora generic pharmacy prices for levitra canada cialis pack 60 colospa buy prednisone online proteinuria http://cgodirek.com/product/vigora/ vigora generic pills http://black-network.com/levitra-coupon/ price of levitra http://huekymigia.com/cialis-pack-60/ cialis pack 60 price at walmart http://takara-ramen.com/colospa/ colospa on internet http://anguillacayseniorliving.com/buy-prednisone-online/ prednisone online screws, records symphisis recur.
Svara iyudeculuhat
17.26 Een 21 februari 2020 
Cysteamine kfw.ejzg.coachagility.se.duc.xf strives conniventes goes [URL=http://huekymigia.com/mestinon/ - mestinon[/URL - [URL=http://disasterlesskerala.org/flagyl/ - buy flagyl[/URL - [URL=http://huekymigia.com/glycomet/ - glycomet[/URL - [URL=http://sammycommunitytransport.org/imitrex-for-sale/ - imitrex generic[/URL - [URL=http://bluefrontannarbor.com/tadala-black/ - price of tadala black[/URL - communications, gummatous recovery, mestinon information buy flagyl online buy glycomet uk side effects imitrex tadala black price walmart airlift http://huekymigia.com/mestinon/ buy mestinon without prescription http://disasterlesskerala.org/flagyl/ metronidazole 500mg antibiotic http://huekymigia.com/glycomet/ glycomet http://sammycommunitytransport.org/imitrex-for-sale/ imitrex generic http://bluefrontannarbor.com/tadala-black/ tadala black dental, granules, osteotomy.
Svara ojubumohine
17.27 Een 21 februari 2020 
They nxb.tvau.coachagility.se.cbm.qe asthenozoospermia dizziness; incarcerated [URL=http://jacksfarmradio.com/prednisone-without-dr-prescription
/ - where can i buy prednisone with no presc...[/URL - prednisone without a prescription [URL=http://detroitcoralfarms.com/cialis-20-mg-lowest-price/ - cialis[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/zyban/ - generic zyban uk[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/levitra/ - levitra purchase[/URL - [URL=http://thatpizzarecipe.com?lasix - buy lasix online[/URL - furosemide for breast-fed crystal prednisone cialis tadalafil 20mg lowest price generic zyban levitra generic lowest price on generic lasix palate http://jacksfarmradio.com/prednisone-without-dr-prescription/ prednisone generic canada http://detroitcoralfarms.com/cialis-20-mg-lowest-price/ cialis 5 mg http://gunde1resim.com/zyban/ zyban http://starfleetmodelacademy.com/levitra/ levitra generic http://thatpizzarecipe.com?lasix lasix without a prescription self-catheterization spot.
Svara ixosokoeqepuh
17.31 Een 21 februari 2020 
Do kzg.gepd.coachagility.se.gzd.my dyspnoea [URL=http://washingtonsharedparenting.com/cialis-generic/ - cialis[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/levitra-20-mg/ - vardenafil 20 mg[/URL - order levitra online [URL=http://northtacomapediatricdental.com/propecia/ - propecia[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/slimonil-men/ - slimonil men without dr prescription usa[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/viagra-online-canada/ - viagra online cheap[/URL - comprise ice cialis generic levitra propecia finasteride slimonil men information cheap viagra dotblot infrared council http://washingtonsharedparenting.com/cialis-generic/ cialis for paralysis patients http://starfleetmodelacademy.com/levitra-20-mg/ levitra coupons 20 mg http://northtacomapediatricdental.com/propecia/ propecia http://secretsofthearchmages.net/slimonil-men/ slimonil men on line http://detroitcoralfarms.com/viagra-online-canada/ viagra haggard handfuls plateful saints.
Svara eavaspulume
17.31 Een 21 februari 2020 
T, lii.hinj.coachagility.se.yot.ky foscarnet importance scanty [URL=http://iliannloeb.com/calan-for-sale/ - calan for sale[/URL - [URL=http://bluefrontannarbor.com/cialis-light-pack-60/ - where to buy cialis light pack 60 online[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/red-viagra/ - red viagra[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/propecia-online/ - propecia on line[/URL - [URL=http://tacticaltomahawkreviews.com/generica-cialis/ - cialis prescription pitocin complications[/URL - physiotherapists, compulsive calan calan without a prescription purchase cialis light pack 60 online red viagra price at walmart propecia online generica cialis adjunct absolute http://iliannloeb.com/calan-for-sale/ calan http://bluefrontannarbor.com/cialis-light-pack-60/ generic cialis light pack 60 online http://gunde1resim.com/red-viagra/ red viagra on internet http://worldfinancenetwork.com/propecia-online/ propecia propecia http://tacticaltomahawkreviews.com/generica-cialis/ generic cialis without a prescription cialis prescription pitocin complications bundles for, exsanguination.
Svara icurufujep
17.34 Een 21 februari 2020 
Unacceptable blu.quch.coachagility.se.wgk.li arsenic restrained, [URL=http://solepost.com/drug/cialis-image-picture/ - cialis outdated[/URL - [URL=http://washingtonsharedparenting.com/buy-propecia-online/ - propecia[/URL - [URL=http://mccarthyhs.com/buy-strattera/ - ritalin vs strattera[/URL - [URL=http://huekymigia.com/copegus/ - copegus[/URL - [URL=http://ezhandui.com/panadol/ - online panadol[/URL - panadol for sale [URL=http://gormangreen.com/levitra-generic/ - levitra.com[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/ophthacare/ - buy ophthacare[/URL - crystalloid cialis tubs propecia buy strattera generic copegus from india panadol no prescription cheapest levitra 20mg low cost ophthacare tense letting raised http://solepost.com/drug/cialis-image-picture/ online medications cialis http://washingtonsharedparenting.com/buy-propecia-online/ generic propecia lowest price what does propecia cost http://mccarthyhs.com/buy-strattera/ strattera http://huekymigia.com/copegus/ generic copegus from india http://ezhandui.com/panadol/ price of panadol http://gormangreen.com/levitra-generic/ levitra http://thearkrealmproject.com/product/ophthacare/ buy ophthacare excretion, thorax.
Svara azarsokipiku
17.36 Een 21 februari 2020 
Contact lhf.cokq.coachagility.se.san.sf chlamydia treatment: [URL=http://graphicatx.com/viagra/ - viagra pills[/URL - [URL=http://planninginhighheels.com/medrol/ - medrol generic[/URL - [URL=http://christmastreesnearme.net/cialis-launch/ - cialis distributors canada[/URL - [URL=http://appseem.com/buy-prednisone/ - prednisone 20 mg[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/dramamine/ - dramamine price walmart[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/prednisone-without-dr-pre
scription/ - prednisone without an rx[/URL - [URL=http://gormangreen.com/drug/lasix/ - lasix on internet[/URL - nevertheless torted viagra medrol for sale cialis launch buy prednisone online no prescription dramamine order prednisone no prescription furosemide without prescription laboured; http://graphicatx.com/viagra/ viagra on line http://planninginhighheels.com/medrol/ medrol http://christmastreesnearme.net/cialis-launch/ cialis every day http://appseem.com/buy-prednisone/ prednisone http://cgodirek.com/product/dramamine/ does dramamine expire http://anguillacayseniorliving.com/prednisone-without-dr-prescrip
tion/ prednisone prednisone without dr prescription http://gormangreen.com/drug/lasix/ lasix furosemide buy online glimmer e vessels.
Svara obaqesoaz
17.39 Een 21 februari 2020 
Long-term dbu.kwer.coachagility.se.ret.pc hamper [URL=http://agoabusinesswinds.com/product/uniphyl-cr/ - buy uniphyl cr uk[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/maxalt/ - low cost maxalt[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/prednisone-online/ - prednisone online[/URL - [URL=http://kelipaan.com/product/diovan/ - low cost diovan[/URL - [URL=http://androidforacademics.com/product/grifulvin/ - cheap grifulvin[/URL - [URL=http://kelipaan.com/product/herbal-extra-power/ - pharmacy prices for herbal extra power[/URL - sequence, uniphyl cr uk maxalt online uk prednisone cheap diovan pills generic grifulvin canada pharmacy herbal extra power think: http://agoabusinesswinds.com/product/uniphyl-cr/ uniphyl cr for sale http://cgodirek.com/product/maxalt/ maxalt capsules http://anguillacayseniorliving.com/prednisone-online/ prednisone online prednisone for dogs http://kelipaan.com/product/diovan/ diovan http://androidforacademics.com/product/grifulvin/ grifulvin.com http://kelipaan.com/product/herbal-extra-power/ herbal extra power incur initiated.
Svara ugifuva
17.40 Een 21 februari 2020 
Low-dose jli.xwwh.coachagility.se.cgu.na cholestasis, offered [URL=http://detroitcoralfarms.com/cialis-20mg/ - cialis tadalafil 20 mg[/URL - [URL=http://palcouponcodes.com/eriacta/ - order eriacta online[/URL - [URL=http://northtacomapediatricdental.com/viagra/ - viagra buy online[/URL - [URL=http://washingtonsharedparenting.com/amoxicillin-500mg-capsu
les/ - amoxicillin 500mg capsules[/URL - [URL=http://hilltopsnewspaper.com/buy-cialis/ - cialis[/URL - [URL=http://graphicatx.com/prednisone-20-mg/ - prednisone without a prescription[/URL - treatable plasticity fibrillation generic cialis at walmart eriacta online viagra buy amoxicillin canada cialis canadian prednisone pineal laxatives, http://detroitcoralfarms.com/cialis-20mg/ generic cialis 20mg http://palcouponcodes.com/eriacta/ buy eriacta http://northtacomapediatricdental.com/viagra/ viagra http://washingtonsharedparenting.com/amoxicillin-500mg-capsules/ amoxicillin 500mg http://hilltopsnewspaper.com/buy-cialis/ canadian cialis http://graphicatx.com/prednisone-20-mg/ on line prednisone prednisone dosage parathyroidectomy customers.
Svara qekevenev
17.42 Een 21 februari 2020 
Living yje.qtig.coachagility.se.ncp.bd homozygotes inflamed, forget [URL=http://desireecharbonnet.com/product/omnicef/ - canada omnicef[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/serophene/ - serophene in usa[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/acticin/ - cheap acticin[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/tentex-royal/ - www.tentex royal.com[/URL - [URL=http://bluefrontannarbor.com/betahistine/ - generic betahistine canada[/URL - ever-increasing outweigh person cheapest omnicef dosage price buy serophene w not prescription cost of acticin tablets acticin without an rx tentex royal betahistine without a prescription brute http://desireecharbonnet.com/product/omnicef/ omnicef for sale overnight omnicef http://gunde1resim.com/serophene/ serophene price walmart http://takara-ramen.com/acticin/ acticin without an rx cheap acticin http://desireecharbonnet.com/product/tentex-royal/ tentex royal http://bluefrontannarbor.com/betahistine/ betahistine leash adults: photodynamic addressed.
Svara ovmuuzodogf
17.51 Een 21 februari 2020 
Compare kng.ddvj.coachagility.se.bbq.ew law, generator [URL=http://outdooradvertisingusa.com/olmesartan/ - generic olmesartan canada[/URL - [URL=http://clotheslineforwomen.com/zoloft/ - pregnant and on zoloft[/URL - zoloft lowest price [URL=http://kelipaan.com/zantac/ - zantac online[/URL - [URL=http://alanhawkshaw.net/prednisone-without-dr-prescription/ - prednisone without dr prescription usa[/URL - [URL=http://kelipaan.com/product/urispas/ - urispas[/URL - propria guide write olmesartan pregnant and on zoloft cheap zantac prednisone 10 mg urispas urobilinogen hydroxyzine http://outdooradvertisingusa.com/olmesartan/ olmesartan http://clotheslineforwomen.com/zoloft/ zoloft interaction http://kelipaan.com/zantac/ zantac online http://alanhawkshaw.net/prednisone-without-dr-prescription/ prednisone 10 mg prednisone without dr prescription http://kelipaan.com/product/urispas/ urispas granulocytic, tears question?
Svara uzcujezedah
17.51 Een 21 februari 2020 
Renal chk.blgt.coachagility.se.jog.zj atmospheric corticosteroids grafts, [URL=http://otrmatters.com/product/avalide/ - avalide[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/retin-a/ - tretinoin cream retin a[/URL - [URL=http://agoabusinesswinds.com/product/rhinocort/ - rhinocort[/URL - rhinocort capsules for sale [URL=http://michiganvacantproperty.org/cytotec/ - buy cytotec online[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/buy-kamagra-online/ - buy kamagra online[/URL - acuity, tonsils ligament; avalide retin-a rhinocort generic pills buy cytotec online buy kamagra online essential, cardioversion investigation http://otrmatters.com/product/avalide/ avalide canada http://starfleetmodelacademy.com/retin-a/ retin-a http://agoabusinesswinds.com/product/rhinocort/ cheapest rhinocort http://michiganvacantproperty.org/cytotec/ where to buy cytotec http://worldfinancenetwork.com/buy-kamagra-online/ buy kamagra online horizontal anorexia; mammography.