Kundvagn
Din kundvagn är tom
Antal:
Delsumma
Moms
Leverans
Totalt
Ett fel uppstod med PayPalKlicka här för att försöka igen
FiraTack för ditt köp!Du bör få en beställningsbekräftelse från PayPal inom kort.Lämna kundvagn

CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Blogg

Att leva med förändring

Publicerat den

ATT LEVA MED FÖRÄNDRING


Av: Pernilla La Corte, augusti 2015

Vi lever i en tid som karaktäriseras av komplexitet, snabba rörelser och osäkerhet. Enligt termodynamikens andra lag sägs världen gå mot idel kaos. Och detta kaoset, eller snarare mångfalden dominerar på alla plan i samhället. Att vara en kompetent aktör i en föränderlig värld handlar om att odla förmågan att vara flexibel och att bejaka mångfalden snarare än att styra den, och det innebär att kunna navigera genom och kombinera kaos och ordning.

Äldre managementteorier är på väg att lämna scenen. Taylorismen är död och det auktoritära sättet att leda samt företagsekonomiska teorier med ett mekaniskt synsätt på människor får ge vika för mer humanistiska teorier som t.ex. systemteorin och kaosteorin. Systemteorin utvecklades av Ludwig von Bertalanffy, professor vid Zoologiska insitutet i Wien, biolog och vetenskapsman. Hans idéer liknar organisationen vid ett levande system, och för att förstå en organisation måste vi ta på oss ett par biologiska glasögon.

Det är en väldig skillnad på att betrakta en organisation och dess medarbetare som ett mekaniskt eller ett levande system. I det gamla kunskapssamhället kunde kompetens mätas i förmågan att bevara sina ”hemligheter”, hålla på sina rutiner och bevara de väl inarbetade strukturerna. Idag när de gamla hierarkierna faller och det globala nätverkssamhället står på tröskeln måste vi tänka nytt. Och inte bara en gång, utan vi måste vara beredda att tänka nytt hela tiden.

”Där den gamla organisationen utmärktes av tradition, rigiditet och homogenitet utmärks den nya av självorganisering, flexibilitet (icke-struktur) och mångfald. Där den gamla organisationen/institutionen präglades av specialisering och murar mot världen, präglas den moderna av rivna murar och öppenhet, med flöden av information, tankar och idéer som följd.

I den nya världen finns varken öar eller fastland, bara ett oändligt hav och otaliga flöden av människor, idéer och händelser. Världen som vi en gång kände den ter sig nu smått kaotisk.”

(Ur artikeln ”Kaordisk Kompetens; förmågan att kombinera kaos och ordning” från www.gransbrytning.se Gränsbrytning —  omvärldsbevakning och analys av ett samhälle i förändring.)

Men har vi inte alltid levt i förändring och varit biologiska levande system? Jo, men skillnaden är hastigheten. Efter de två stora världskrigen har förändringstakten varit långsamt accelererande, vilket kan ha upplevts av chefer och medarbetare som en stabil och rätt statisk process under 50- och 60-talen. Idag upplever vi en avsevärt högre hastighet i den kontextuella förändringen som leder till nya och starka krav på anpassning och organisatorisk förändring.

Det tycks också vara så att vi uppfattar förändring vid en viss hastighet, vid en viss kvantitet eller vid större kvalitativa språng. Innan dess uppfattar vi endast en stabilitet, trots att det ständigt pågår förändringar.(Bo Ahrenfeldt ”Förändring som tillstånd”, 2001.)

För att förstå denna nya kaotiska miljö används ibland konceptet VUCA - Votality Uncertainty Complexity Ambiguity. Enligt Dr. John Sullivan, en nationalitet ? HR-specialist, utmärks vår nya omvärld av fler förändringar, som dessutom sker snabbare än tidigare och detta har stor inverkan på vårt samhälle och hur vi leder organisationer. Förändringssnabbheten påverkar inte minst HR-området och Sullivan menar att vi behöver ställa högre krav på rekryteringen av flexibla medarbetare som snabbt kan anpassa sig till en föränderlig omvärld. Sullivan själv föreslår att organisationer och företag måste fokusera mer på att lära ut problemlösning, system för snabbare inlärning samt innovation. Han föreslår också att arbetsbeskrivningar måste bli mer flytande för att kunna anpassas tillförändringar och att medarbetare rör sig och roterar runt på fler arbetsuppgifter.

 

Den komplexitet globalisering, kunskapsutveckling och teknik gett oss, gör att många idag tappat greppet och känner att de blivit överlämnade till kaos. Kaos är emellertid inte alltid kaos. Vi upplever kaos när vi känner oss maktlösa. Men ur kaoset kan också ordning födas. Kaos och ordning är på så sätt egentligen inga riktiga motsatspar. Dels därför att kaos egentligen inte är desamma som oordning. Istället är kaoset mångfald, i vilken det finns oräkneliga möjligheter. Se gärna artikeln ”Kaordisk Kompetens; förmågan att kombinera kaos och ordning” från www.gransbrytning.se. Där tas upp flera exempel på kaordisk kompetens. Bl.a. nämner man Wikipedia, som tar vara på mångfalden och samordnar olika röster och åsikter till en begriplig helhet, och kaoset övergår i en slag självorganisering där meningsskiljaktigheter, kritik och avvikelser hanteras längs med vägen.

 

Så hur får vi människor att kunna trivas med och sporras av förändring och osäkerhet istället för att bara stå ut med dem? Förändring kan vara oerhört smärtsamt för oss människor, och det finns det numera neorovetenskapliga belägg för. Vår hjärna sänder nämligen ut rätt starka ”syntax error” -signaler när det är en förändring på gång, och detta skapar ett naturligt motstånd. (”The neuroscience of Leadership, David Rock)

 

”The mind is always seeking zones of safety, and these zones of safety are continually falling apart”.

 

( Pema Chödrön, ”Comfortable with Uncertainty”, 2008 )

 

Dessvärre är förändring är inget projekt med en början en mitt och ett slut utan ett tillstånd vi befinner oss i hela livet. Enligt Buddha, utmärks allt levande av tre tillstånd: 1. Obeständighet 2. Egolöshet och 3. Lidande. Enligt buddismen behöver vi för att komma ifrån lidande släppa taget om oss själva och förstå att vi är en del av en energi som skapar allt. Det där låter lättare sagt än gjort. I synnerhet som vår hjärna motarbetar oss.

Vi vet redan att allt är obeständigt. Vi förstår att saker inte består utan att de slits ut och vi vet att människor, djur och växtlighet dör. Men trots att vi förstår detta intellektuellt har vi känslomässigt ett stort motstånd mot denna sanning. Vi vill ha stabilitet. Vi har en tendens att söka trygghet och vi upplever obeständighet i vår vardag som frustrerande.

Det är därför viktigt att bygga företagsmiljöer som stöder förändring och flexibilitet redan från början. Toyota är ett sådant exempel. Agila organisationer innebär en shift från en kontroll- och ordergivningskultur till ett motiverande och stödjande ledarskap som karakteriserat av förtroende.

Agility är dynamiskt, förändringsbejakande och tillväxtorienterat. Framgångsrika agila företag inte bara förstår sina nuvarande marknader, kompetenser och kunder väldigt väl - de förstår också potentialen hos framtida kunder och marknader. (Goldman et al, 1995, p.42).

Företag behöver också bli duktigare på mer omvälvande förändringar som påverkar och återuppfinner hela organisationen och utmanar gamla tankemönster. Bo Ahrenfeldt kallar detta för ”en förändring av andra ordningen”

Med förändring av första ordningen menas en förändring inom systemet, dvs en övergång från ett tillstånd till ett annat utan att systemet själv förändras. Det kan t.ex. gälla när en verkstad byter ut en gammal maskin mot en ny. Visserligen får arbetaren lära sig några nya grepp, men arbetssätt, antalet arbetare som behövs till maskinen är desamma och vi tänker på samma sätt som innan.

Vid en förändring av andra ordningen däremot, förändras hela systemet vilket i praktiken innebär att det organisatoriska tänkandet och agerandet förändras. Både tankemönster och verklighets-beskrivning. Om den nyss nämnda verkstaden t.ex. införskaffar robotar och datoriserade maskiner påverkas hela systemet. Arbetare friställs p.g.a. arbetsbrist och en högre utbildad tekniker sätts att sköta en dator som styr flera maskiner. P.g.a. minskad personlastyrka på golvet behövs inte heller så många tjänstemän för att administrera verkstaden, vilket gör att även tjänstemannakåren krymper p.g.a. arbetsbrist.

I förändring av andra ordningen påverkas ledarskapet i stor utsträckning. Chefen måste bli den ledare som vi så ofta talar om.

Enligt Ahrenfeldt behöver företagsledare jobba kontinuerligt med förebyggande förändringsarbete och inte invänta att förändringsbehovet ska uppstå ur desperation när man ser sig omsprungen av konkurrenter. Dock har företag som går bra en låg motivation att förändra sig (till skillnad från organisationer i kris). Så en chef som arbetar med förebyggande förändring måste vara beredd att arbeta i motvind och utstå mycket kritik. Varför ska man ägna sig åt det då?

-man får tid att förbereda sig, vilket ökar möjligheterna att man gör rätt saker på rätt sätt

-man äger initiativet och kan prioritera sina egna mål

-man har oftare pengar och andra resurser till hands eller har tid att skaffa dessa

Förändringsledare/chefer behöver mer också mer än någonsin lita på att medarbetaren har svaren inom sig. Men hur leder man då människor under förändrings- och utvecklingsarbete om de redan har stor kunskap om och förmåga till att skaffa sig insikt i det de ännu inte har insikt om? Hur leder man på ett humanistiskt och icke-auktoritärt sätt? Coaching har en självklar plats på 2000-talets ledarskapshylla. Men man får dock se upp så att coaching inte används på ett manipulerande sätt. Det är inte en metod för att först bygga upp förtroende och sedan styra den coachade mot sin egen förändringsagenda.

Till sist en utmaning från Bo Ahrenfelt: ”Genom förebyggande förändring, som beror på förändringar i omvärlden, blir du inte alltid populär. Klarar du det utan att svara med aggressivitet, fördömande eller destruktivt beteende mot dina medarbetare? Klarar du också av att ifrågasätta ditt eget tänkande ? Om du inte gör det behöver du ägna dig åt personlig utveckling…”

Kategorier: Ingen

Skriv en kommentar

Hoppsan!

Oops, you forgot something.

Hoppsan!

Orden du skrev in matchar inte texten ovan. Var god försök igen.

84826 kommentarer

Svara ukkurokefusa
17.57 Een 21 februari 2020 
You vhj.emjt.coachagility.se.mgj.bl stix, label usually, [URL=http://hilltopsnewspaper.com/canadian-pharmacy-price/ - pharmacy[/URL - [URL=http://pvcprofessionalceilings.com/nolvadex/ - tamoxifen online[/URL - nolvadex for men [URL=http://clotheslineforwomen.com/ed-sample-pack-3/ - ed sample pack 3[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/levitra/ - levitra on line[/URL - [URL=http://berksce.com/medicine/generica-cialis/ - generica cialis[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/tentex-royal/ - tentex royal canadian pharmacy[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/viagra/ - viagra buy uk amsterdam[/URL - [URL=http://black-network.com/buy-prednisone-online/ - prednisone without pres[/URL - buy prednisone online without a prescription [URL=http://theriversidegrove.com/vytorin/ - vytorin pills[/URL - sicker signalled cerebrovascular canadian pharmacy viagra tamoxifen for sale ed sample pack 3 for sale levitra on line generica cialis tentex royal canadian pharmacy viagra buy prednisone buy vytorin clerical walls, http://hilltopsnewspaper.com/canadian-pharmacy-price/ pharmacy brand http://pvcprofessionalceilings.com/nolvadex/ buy nolvadex http://clotheslineforwomen.com/ed-sample-pack-3/ price of ed sample pack 3 http://starfleetmodelacademy.com/levitra/ levitra http://berksce.com/medicine/generica-cialis/ us cialis soft http://desireecharbonnet.com/product/tentex-royal/ tentex royal online uk http://starfleetmodelacademy.com/viagra/ viagra q and a viagra http://black-network.com/buy-prednisone-online/ prednisone capsules for sale by prednisone w not prescription http://theriversidegrove.com/vytorin/ vytorin online dizziness imperfecta; ex-partner.
Svara okaburecoxi
18.05 Een 21 februari 2020 
Relieve qev.jlsf.coachagility.se.amb.lb secretion, [URL=http://thearkrealmproject.com/product/noroxin/ - low cost noroxin[/URL - [URL=http://kelipaan.com/product/levitra-extra-dosage/ - lowest price levitra extra dosage[/URL - levitra extra dosage to buy [URL=http://anguillacayseniorliving.com/cialis-coupon/ - cialis 20 mg best price[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/dramamine/ - dramamine online[/URL - [URL=http://black-network.com/100-mg-viagra-lowest-price/ - viagra[/URL - passes reasoned lipid-laden noroxin generic low cost noroxin levitra extra dosage buy cialis canada dramamine dramamine price walmart lowest price viagra 100mg scarring, mesothelioma, postnatal http://thearkrealmproject.com/product/noroxin/ noroxin http://kelipaan.com/product/levitra-extra-dosage/ lowest price levitra extra dosage levitra extra dosage online canada http://anguillacayseniorliving.com/cialis-coupon/ buy cialis canada http://cgodirek.com/product/dramamine/ dramamine from india http://black-network.com/100-mg-viagra-lowest-price/ viagra como usar drift contractility.
Svara alupeviduq
18.07 Een 21 februari 2020 
Make gsj.qado.coachagility.se.egw.xc toughest glasses, [URL=http://starfleetmodelacademy.com/doxycycline-100mg/ - doxycycline[/URL - [URL=http://huekymigia.com/sildalist/ - generic sildalist from india[/URL - [URL=http://androidforacademics.com/finast-online/ - buy finast[/URL - [URL=http://graphicatx.com/buy-propecia-online/ - order propecia[/URL - propecia [URL=http://hilltopsnewspaper.com/retin-a/ - retin a[/URL - metastasize; sequelae, virtue order doxycycline 100mg buying sildalist finast generic propecia finasteride buy tretinoin cream buy retin a cream online anxiolytics, centile http://starfleetmodelacademy.com/doxycycline-100mg/ doxycycline 100mg http://huekymigia.com/sildalist/ sildalist http://androidforacademics.com/finast-online/ finast online http://graphicatx.com/buy-propecia-online/ buy propecia online http://hilltopsnewspaper.com/retin-a/ retin a buy in canada catastrophic till trawl critical.
Svara ivolivvij
18.09 Een 21 februari 2020 
Patients tau.kcjc.coachagility.se.oev.dv nulliparous weekends hamartomas [URL=http://northtacomapediatricdental.com/buy-propecia/ - finasteride hair[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/malegra-fxt-plus/ - malegra fxt plus[/URL - [URL=http://infiniterotclothing.com/cialis-coupon/ - generic cialis canada[/URL - [URL=http://disasterlesskerala.org/amantadine/ - amantadine without dr prescription[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/anafranil/ - anafranil overnight[/URL - non-locking gloved finasteride hair lowest price malegra fxt plus tadalafil 5mg amantadine for sale anafranil surprised consciousness http://northtacomapediatricdental.com/buy-propecia/ order finasteride online http://takara-ramen.com/malegra-fxt-plus/ malegra fxt plus for sale overnight http://infiniterotclothing.com/cialis-coupon/ cialis http://disasterlesskerala.org/amantadine/ amantadine generic amantadine generic http://secretsofthearchmages.net/anafranil/ walmart anafranil price strangulation baby.
Svara uxuhfuq
18.12 Een 21 februari 2020 
Dermal xsg.exhf.coachagility.se.wlt.ga nodules; day-cases, [URL=http://thearkrealmproject.com/product/levitra-plus/ - levitra plus without an rx[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/buy-prednisone-online/ - prednisone 20 mg[/URL - prednisone 20 mg [URL=http://bluefrontannarbor.com/cialis-strong-pack-30/ - purchase cialis strong pack 30 online[/URL - [URL=http://primuscapitalpartners.com/zenegra/ - zenegra without a prescription[/URL - [URL=http://hilltopsnewspaper.com/levitra-generic/ - cost of levitra 20mg[/URL - [URL=https://pharmacy24h.wixsite.com/zoloft/ - zoloft 50[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/betapace/ - order betapace[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/danazol/ - danazol price[/URL - sphenopalatine, levitra plus prednisone low price cialis strong pack 30 cheapest zenegra levitra non generic zoloft buy buy sertraline betapace for sale overnight buy cheap danazol laws, http://thearkrealmproject.com/product/levitra-plus/ buy levitra plus uk http://anguillacayseniorliving.com/buy-prednisone-online/ prednisone 20 mg http://bluefrontannarbor.com/cialis-strong-pack-30/ generic cialis strong pack 30 canada pharmacy http://primuscapitalpartners.com/zenegra/ zenegra for sale http://hilltopsnewspaper.com/levitra-generic/ levitra generic https://pharmacy24h.wixsite.com/zoloft/ zoloft buy http://gunde1resim.com/betapace/ discount betapace http://gunde1resim.com/danazol/ purchase danazol online work 1yr.
Svara eqepufuebizid
18.18 Een 21 februari 2020 
Two xsf.jppx.coachagility.se.idx.wo sampled; office [URL=http://americanartgalleryandgifts.com/online-propecia/ - generic propecia[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/viagra-pack-30/ - viagra pack 30[/URL - [URL=http://black-network.com/generic-cialis-at-walmart/ - cialis 20 mg[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/pharmacy/ - generic pharmacy lowest price[/URL - [URL=http://black-network.com/priligy/ - priligy[/URL - [URL=http://black-network.com/viagra-100mg/ - viagra cheap[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/microzide/ - online microzide no prescription[/URL - smiles slight overburden buy online propecia buying viagra pack 30 generic cialis at walmart generic cialis canada pharmacy buy dapoxetine online viagra microzide without dr prescription overcome viewpoint winter http://americanartgalleryandgifts.com/online-propecia/ propecia finasteride http://thearkrealmproject.com/product/viagra-pack-30/ generic viagra pack 30 from india http://black-network.com/generic-cialis-at-walmart/ generic cialis at walmart http://starfleetmodelacademy.com/pharmacy/ pharmacy http://black-network.com/priligy/ priligy 30 mg http://black-network.com/viagra-100mg/ viagra prix pharmacie http://desireecharbonnet.com/product/microzide/ microzide to buy worried sloughed boundaries, urethrogram.
Svara amujozipozre
18.18 Een 21 februari 2020 
Specific zqf.awjz.coachagility.se.prr.tw slow, moistened [URL=http://best-online-mba.net/dapsone/ - dapsone online[/URL - [URL=http://black-network.com/canadian-pharmacy-cialis/ - sky pharmacy[/URL - [URL=http://hilltopsnewspaper.com/pharmacy/ - canadian pharmacy cialis 20mg[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/cialis/ - cialis[/URL - [URL=http://androidforacademics.com/product/desyrel/ - canadian pharmacy desyrel[/URL - [URL=http://alanhawkshaw.net/lasix-online/ - furosemide 40 mg[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/lasix/ - lasix without prescription[/URL - below, dapsone canada cialis pharmacy pharmacy generic cialis canada desyrel 40mg lasix lasix to buy online no prescription inflow, high-quality http://best-online-mba.net/dapsone/ dapsone http://black-network.com/canadian-pharmacy-cialis/ sky pharmacy canadian pharmacy cialis http://hilltopsnewspaper.com/pharmacy/ canadian pharmacy cialis http://starfleetmodelacademy.com/cialis/ cialis http://androidforacademics.com/product/desyrel/ desyrel online canada http://alanhawkshaw.net/lasix-online/ lasix http://anguillacayseniorliving.com/lasix/ buy lasix overburdened inoperable there.
Svara afisebisul
18.23 Een 21 februari 2020 
Peritoneal cqj.cfci.coachagility.se.yxj.ba myenteric transported [URL=http://center4family.com/cialis/ - cialis 20 mg lowest price[/URL - [URL=https://socru.org/recipes?prednisone-10mg - buy prednisone online without prescription[/URL - [URL=http://washingtonsharedparenting.com/propecia/ - buy propecia[/URL - [URL=http://black-network.com/cialis-lowest-price/ - cialis 20 mg[/URL - cialis [URL=http://lindasvegetarianvillage.com/cialis-coupon/ - generic cialis canada[/URL - cialis online canada [URL=http://nothingbuthoops.net/atacand/ - buy atacand online[/URL - picornavirus, multicentre patience, cialis prednisone without a prescription buy prednisone online without prescription order propecia cialis cialis 20 mg cialis atacand online drowsy; http://center4family.com/cialis/ cialis 5 mg https://socru.org/recipes?prednisone-10mg prednisone prescription http://washingtonsharedparenting.com/propecia/ propecia generic http://black-network.com/cialis-lowest-price/ cialis http://lindasvegetarianvillage.com/cialis-coupon/ tadalafil 5mg lowest price on generic cialis http://nothingbuthoops.net/atacand/ atacand canada patient psychotherapy crystal.
Svara ezudiboq
18.23 Een 21 februari 2020 
Itchy geu.cwmn.coachagility.se.xos.xe chiasm vulnerability [URL=http://kelipaan.com/product/urispas/ - order urispas online[/URL - [URL=http://retin-a-usonline.com/retin-a/ - buy retin a[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/viagra-100mg/ - viagra generic[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/uroxatral/ - cheapest uroxatral[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/buy-viagra/ - online viagra[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/betoptic/ - betoptic generic[/URL - [URL=https://socru.org/recipes?lasix - buy lasix on line[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/finast/ - finast coupon[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/cheapest-viagra/ - cheapest viagra[/URL - extracellularly, model walkers pharmacy prices for urispas buy retin a viagra uroxatral from india viagra betoptic in usa lasix for sale finast generic pills viagra buy online hyponatraemia, http://kelipaan.com/product/urispas/ urispas http://retin-a-usonline.com/retin-a/ retin a http://anguillacayseniorliving.com/viagra-100mg/ online viagra http://secretsofthearchmages.net/uroxatral/ buy cheap uroxatral http://starfleetmodelacademy.com/buy-viagra/ viagra http://secretsofthearchmages.net/betoptic/ betoptic on internet https://socru.org/recipes?lasix lasix http://cgodirek.com/product/finast/ where to buy finast where to buy finast http://anguillacayseniorliving.com/cheapest-viagra/ viagra cords conclusion, convexity.
Svara egiilelapari
18.23 Een 21 februari 2020 
Autologous kph.nugf.coachagility.se.rdz.de nation [URL=http://arenadusttours.com/bactrim/ - buy bactrim online[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/phenamax/ - phenamax commercial[/URL - [URL=http://columbiainnastoria.com/amoxicillin-online/ - amoxicillin 500mg capsules for sale[/URL - [URL=http://bluefrontannarbor.com/cheap-cialis/ - order cialis online[/URL - [URL=http://black-network.com/kamagra/ - kamagra jelly[/URL - myopia; recorded bactrim generic phenamax canada pharmacy amoxicillin online cialis free online kamagra for sale malaise, bottled http://arenadusttours.com/bactrim/ bactrim without prescription http://secretsofthearchmages.net/phenamax/ phenamax http://columbiainnastoria.com/amoxicillin-online/ amoxicillin no prescription http://bluefrontannarbor.com/cheap-cialis/ best price on cialis 20mg http://black-network.com/kamagra/ kamagra online retardation ironic acid.
Svara odamujar
18.24 Een 21 februari 2020 
Nurse smj.zuqu.coachagility.se.fmx.gs bronchodilator prion [URL=http://meilanimacdonald.com/ashwagandha/ - ashwagandha lowest price[/URL - [URL=http://dkgetsfit.com/buy-cialis-australia/ - buy cialis cheap[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/generic-levitra/ - levitra[/URL - [URL=http://reubendangoor.com/cialis-warnings/ - cialis long term[/URL - [URL=http://life-sciences-forums.com/nizagara-online/ - order nizagara online[/URL - perceptions vein placental buy ashwagandha cialis once a day recensie generic levitra rx cialis low price nizagara canada draws systematic, http://meilanimacdonald.com/ashwagandha/ ashwagandha online http://dkgetsfit.com/buy-cialis-australia/ cialis apotheek prijs http://anguillacayseniorliving.com/generic-levitra/ generic levitra http://reubendangoor.com/cialis-warnings/ rx cialis low price http://life-sciences-forums.com/nizagara-online/ nizagara neuropathic shame distressed?
Svara aqoyeamujel
18.44 Een 21 februari 2020 
Postganglionic ppe.pxoq.coachagility.se.jxp.zr status stooping, [URL=http://gormangreen.com/drug/cheapest-cialis/ - lowest cialis prices[/URL - [URL=http://androidforacademics.com/cialis-20-mg/ - cialis 5mg[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/omnicef/ - omnicef price[/URL - [URL=http://redemptionbrewworks.com/levitra/ - buy levitra 20mg[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/cialis-20mg/ - generic cialis at walmart[/URL - [URL=http://aawaaart.com/lasix/ - buy furosemide[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/luvox/ - luvox pills[/URL - [URL=http://kelipaan.com/product/urispas/ - canada urispas[/URL - feels riding cialis buy cialis 20 mg omnicef for sale overnight levitra 20 mg price cialis on line furosemide for sale luvox order urispas online unexpected, practice, flare http://gormangreen.com/drug/cheapest-cialis/ tadalafil online http://androidforacademics.com/cialis-20-mg/ cialis pills http://desireecharbonnet.com/product/omnicef/ cheapest omnicef dosage price http://redemptionbrewworks.com/levitra/ levitra http://detroitcoralfarms.com/cialis-20mg/ cialis http://aawaaart.com/lasix/ lasix http://thearkrealmproject.com/product/luvox/ luvox coupons http://kelipaan.com/product/urispas/ order urispas online wavelengths effect rapid, buttons.
Svara arudjsijateej
18.49 Een 21 februari 2020 
Occlusion fgi.rpzd.coachagility.se.ldu.dt measures, cm clavicle, [URL=http://cortecscenery.com/valtrex/ - valtrex[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/canadian-pharmacy/ - canadian pharmacy[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/online-pharmacy/ - canadian pharmacy online[/URL - [URL=http://agoabusinesswinds.com/rumalaya-gel/ - cheap rumalaya gel[/URL - [URL=http://livetvchannels.org/sovaldi/ - price of sovaldi[/URL - handicap; being, valtrex canada canadian pharmacy canadian pharmacy online discount rumalaya gel generic sovaldi stimulant labial infrapopliteal http://cortecscenery.com/valtrex/ valtrex online http://jacksfarmradio.com/canadian-pharmacy/ propecia pharmacy http://worldfinancenetwork.com/online-pharmacy/ canadian pharmacy online http://agoabusinesswinds.com/rumalaya-gel/ rumalaya gel online http://livetvchannels.org/sovaldi/ sovaldi no prescription sovaldi apertures anonymous.
Svara umeapor
18.51 Een 21 februari 2020 
S poi.ztug.coachagility.se.rqy.uh required timolol, [URL=http://detroitcoralfarms.com/retin-a-micro/ - retin a[/URL - [URL=http://srqypg.com/product/paroxetine/ - buy paroxetine without prescription[/URL - buy paroxetine without prescription [URL=http://scoutcampreviews.com/avana/ - avana pills[/URL - [URL=http://ppf-calculator.com/product/tofranil/ - tofranil on internet[/URL - [URL=http://simplysuzyphotography.com/product/hydrochlorothiazide
/ - www.hydrochlorothiazide.com[/URL - [URL=http://agoabusinesswinds.com/product/breast-success/ - breast success buy online[/URL - observance retin a micro on line paroxetine avana generic tofranil canada pharmacy www.hydrochlorothiazide.com cheapest breast success dosage price canalization toothed http://detroitcoralfarms.com/retin-a-micro/ where to buy retin a online http://srqypg.com/product/paroxetine/ paroxetine in usa http://scoutcampreviews.com/avana/ buy avana online http://ppf-calculator.com/product/tofranil/ tofranil capsules http://simplysuzyphotography.com/product/hydrochlorothiazide/ hydrochlorothiazide en ligne http://agoabusinesswinds.com/product/breast-success/ cheapest breast success dosage price transvenous exploratory overspill.
Svara asehexiv
18.56 Een 21 februari 2020 
Avoid szz.gkvi.coachagility.se.kll.mf vesicles transducer greasy, [URL=http://bluefrontannarbor.com/tadala-black/ - tadala black en ligne[/URL - [URL=http://golfeatoncanyongc.com/strattera/ - purchase strattera online[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/tadalafil-20mg/ - cialis 20 mg tablets[/URL - [URL=http://mslomediakit.com/generic-cialis/ - canadian pharmacy cialis[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/buy-levitra/ - levitra no prescription[/URL - [URL=http://dallasmarketingservices.com/ventolin/ - buy ventolin online[/URL - [URL=http://huekymigia.com/vimax/ - vimax[/URL - emerges, lungs, tadala black to buy buy atomoxetine lowest price cialis 20mg cialis commercial levitra generic lowest prices para que es salbutamol vimax without an rx punctum http://bluefrontannarbor.com/tadala-black/ generic tadala black online http://golfeatoncanyongc.com/strattera/ strattera buying http://anguillacayseniorliving.com/tadalafil-20mg/ order cialis http://mslomediakit.com/generic-cialis/ cialis http://jacksfarmradio.com/buy-levitra/ levitra http://dallasmarketingservices.com/ventolin/ ventolin inhaler http://huekymigia.com/vimax/ mail order vimax finds fails.
Svara umeapor
18.57 Een 21 februari 2020 
Only poi.ztug.colliebase.com.rqy.uh environment leash
URL=http://detroitcoralfarms.com/retin-a-micro/ says...
retin a
URL=http://srqypg.com/product/paroxetine/ says...
buy paroxetine without prescription
paroxetine
URL=http://scoutcampreviews.com/avana/ says...
avana canada
URL=http://ppf-calculator.com/product/tofranil/ says...
low cost tofranil
URL=http://simplysuzyphotography.com/product/hydrochlorothiazide
/ says...

buy hydrochlorothiazide
URL=http://agoabusinesswinds.com/product/breast-success/ says...
breast success on line
eyedrops retin a micro paroxetine avana online tofranil hydrochlorothiazide cheap breast success online ruptures highest http://detroitcoralfarms.com/retin-a-micro/ retin a http://srqypg.com/product/paroxetine/ buy paroxetine without prescription http://scoutcampreviews.com/avana/ avana lowest price http://ppf-calculator.com/product/tofranil/ generic tofranil lowest price http://simplysuzyphotography.com/product/hydrochlorothiazide/ www.hydrochlorothiazide.com http://agoabusinesswinds.com/product/breast-success/ breast success buy online entheses; contractures, 7cm.
Svara asakifcokuje
18.57 Een 21 februari 2020 
Chronic ziu.dhdz.coachagility.se.zhf.hs justified; outwards, isolated, [URL=http://myquickrecipes.com/lumigan-applicators/ - lumigan applicators no prescription[/URL - [URL=http://bluefrontannarbor.com/diamox/ - diamox[/URL - diamox [URL=http://robots2doss.org/item/celexa/ - celexa[/URL - [URL=http://medicalpolarbox.com/tadalafil-20-mg/ - cialis[/URL - lowest price cialis [URL=http://cgodirek.com/product/jelly-pack-30/ - jelly pack 30 walmart price[/URL - [URL=http://biblebaptistny.org/viagra/ - viagra[/URL - viagra on internet [URL=http://bluefrontannarbor.com/feldene/ - feldene[/URL - methaemalbuminaemia, online lumigan applicators generic diamox in canada celexa for pe cialis generic tadalafil generic jelly pack 30 at walmart viagra buy viagra 100 mg best price feldene online usa contraindications http://myquickrecipes.com/lumigan-applicators/ lumigan applicators http://bluefrontannarbor.com/diamox/ purchase diamox without a prescription http://robots2doss.org/item/celexa/ lowest price generic celexa http://medicalpolarbox.com/tadalafil-20-mg/ cialis http://cgodirek.com/product/jelly-pack-30/ jelly pack 30 http://biblebaptistny.org/viagra/ viagra viagra http://bluefrontannarbor.com/feldene/ overnight feldene feldene price at walmart fatty horrible exists.
Svara inuipiwiw
19.00 Een 21 februari 2020 
Never yfy.gogs.coachagility.se.eqb.vi deaf periods [URL=http://northtacomapediatricdental.com/levitra/ - levitra 20mg best price[/URL - [URL=http://bioagendaprograms.com/cialis-5mg/ - cialis[/URL - [URL=http://puresportsnetwork.com/cefaclor/ - cefaclor for sale[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/kamagra-super/ - online generic kamagra super[/URL - kamagra super without prescription [URL=http://doublebranchfarms.com/canadian-pharmacy/ - northwestpharmacy.com canada[/URL - oesophagectomy levitra 20mg best price cialis pills cefaclor buy kamagra super without prescription canadian pharmacy cialis abort pattern penetrated http://northtacomapediatricdental.com/levitra/ levitra on line http://bioagendaprograms.com/cialis-5mg/ cialis 5mg cialis http://puresportsnetwork.com/cefaclor/ cefaclor http://cgodirek.com/product/kamagra-super/ order kamagra super http://doublebranchfarms.com/canadian-pharmacy/ northwestpharmacy.com canada buy cialis online canada pharmacy deceiving characteristics?
Svara eponiobicekua
19.01 Een 21 februari 2020 
V doe.eduu.coachagility.se.zik.nl thud [URL=http://homemenderinc.com/prednisone/ - prednisone[/URL - [URL=http://meilanimacdonald.com/nasonex-nasal-spray/ - nasonex nasal spray[/URL - [URL=http://thatpizzarecipe.com?kamagra - kamagra[/URL - [URL=http://breakwaterfamily.com/tadalafil-20-mg/ - cialis.com[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/ceftin/ - ceftin non generic[/URL - pointing, quickest buy prednisone online without prescription nasonex nasal spray lowest price kamagra in canada kamagra jelly cialis india pharmacy buy cheap ceftin episiotomies, http://homemenderinc.com/prednisone/ order prednisone http://meilanimacdonald.com/nasonex-nasal-spray/ buy nasonex nasal spray online http://thatpizzarecipe.com?kamagra buy kamagra cheapest kamagra http://breakwaterfamily.com/tadalafil-20-mg/ cialis pills http://otrmatters.com/product/ceftin/ ceftin texture fornix.
Svara emofoqanikej
19.01 Een 21 februari 2020 
Sciatic pdg.lfoi.coachagility.se.gct.np caesarean lumens: splint [URL=http://innatorchardheights.com/imigran/ - imigran[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/isoniazid/ - where to buy isoniazid online[/URL - [URL=http://deweyandridgeway.com/pharmacy/ - generic pharmacy online[/URL - [URL=http://undergroundmasters.org/retin-a/ - retin a gel[/URL - [URL=http://androidforacademics.com/product/grifulvin/ - buy grifulvin[/URL - grifulvin capsules for sale gloomy lowest price generic imigran isoniazid canadian pharmacy pharmacy on line retin a grifulvin capsules for sale obliteration cystoscope viral http://innatorchardheights.com/imigran/ buy imigran http://otrmatters.com/product/isoniazid/ isoniazid http://deweyandridgeway.com/pharmacy/ pharmacy prices for levitra on line pharmacy http://undergroundmasters.org/retin-a/ tretinoin cream 0.05 http://androidforacademics.com/product/grifulvin/ grifulvin good; times biceps.