CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Blogg

Att leva med förändring

Publicerat den

ATT LEVA MED FÖRÄNDRING


Av: Pernilla La Corte, augusti 2015

Vi lever i en tid som karaktäriseras av komplexitet, snabba rörelser och osäkerhet. Enligt termodynamikens andra lag sägs världen gå mot idel kaos. Och detta kaoset, eller snarare mångfalden dominerar på alla plan i samhället. Att vara en kompetent aktör i en föränderlig värld handlar om att odla förmågan att vara flexibel och att bejaka mångfalden snarare än att styra den, och det innebär att kunna navigera genom och kombinera kaos och ordning.

Äldre managementteorier är på väg att lämna scenen. Taylorismen är död och det auktoritära sättet att leda samt företagsekonomiska teorier med ett mekaniskt synsätt på människor får ge vika för mer humanistiska teorier som t.ex. systemteorin och kaosteorin. Systemteorin utvecklades av Ludwig von Bertalanffy, professor vid Zoologiska insitutet i Wien, biolog och vetenskapsman. Hans idéer liknar organisationen vid ett levande system, och för att förstå en organisation måste vi ta på oss ett par biologiska glasögon.

Det är en väldig skillnad på att betrakta en organisation och dess medarbetare som ett mekaniskt eller ett levande system. I det gamla kunskapssamhället kunde kompetens mätas i förmågan att bevara sina ”hemligheter”, hålla på sina rutiner och bevara de väl inarbetade strukturerna. Idag när de gamla hierarkierna faller och det globala nätverkssamhället står på tröskeln måste vi tänka nytt. Och inte bara en gång, utan vi måste vara beredda att tänka nytt hela tiden.

”Där den gamla organisationen utmärktes av tradition, rigiditet och homogenitet utmärks den nya av självorganisering, flexibilitet (icke-struktur) och mångfald. Där den gamla organisationen/institutionen präglades av specialisering och murar mot världen, präglas den moderna av rivna murar och öppenhet, med flöden av information, tankar och idéer som följd.

I den nya världen finns varken öar eller fastland, bara ett oändligt hav och otaliga flöden av människor, idéer och händelser. Världen som vi en gång kände den ter sig nu smått kaotisk.”

(Ur artikeln ”Kaordisk Kompetens; förmågan att kombinera kaos och ordning” från www.gransbrytning.se Gränsbrytning —  omvärldsbevakning och analys av ett samhälle i förändring.)

Men har vi inte alltid levt i förändring och varit biologiska levande system? Jo, men skillnaden är hastigheten. Efter de två stora världskrigen har förändringstakten varit långsamt accelererande, vilket kan ha upplevts av chefer och medarbetare som en stabil och rätt statisk process under 50- och 60-talen. Idag upplever vi en avsevärt högre hastighet i den kontextuella förändringen som leder till nya och starka krav på anpassning och organisatorisk förändring.

Det tycks också vara så att vi uppfattar förändring vid en viss hastighet, vid en viss kvantitet eller vid större kvalitativa språng. Innan dess uppfattar vi endast en stabilitet, trots att det ständigt pågår förändringar.(Bo Ahrenfeldt ”Förändring som tillstånd”, 2001.)

För att förstå denna nya kaotiska miljö används ibland konceptet VUCA - Votality Uncertainty Complexity Ambiguity. Enligt Dr. John Sullivan, en nationalitet ? HR-specialist, utmärks vår nya omvärld av fler förändringar, som dessutom sker snabbare än tidigare och detta har stor inverkan på vårt samhälle och hur vi leder organisationer. Förändringssnabbheten påverkar inte minst HR-området och Sullivan menar att vi behöver ställa högre krav på rekryteringen av flexibla medarbetare som snabbt kan anpassa sig till en föränderlig omvärld. Sullivan själv föreslår att organisationer och företag måste fokusera mer på att lära ut problemlösning, system för snabbare inlärning samt innovation. Han föreslår också att arbetsbeskrivningar måste bli mer flytande för att kunna anpassas tillförändringar och att medarbetare rör sig och roterar runt på fler arbetsuppgifter.

 

Den komplexitet globalisering, kunskapsutveckling och teknik gett oss, gör att många idag tappat greppet och känner att de blivit överlämnade till kaos. Kaos är emellertid inte alltid kaos. Vi upplever kaos när vi känner oss maktlösa. Men ur kaoset kan också ordning födas. Kaos och ordning är på så sätt egentligen inga riktiga motsatspar. Dels därför att kaos egentligen inte är desamma som oordning. Istället är kaoset mångfald, i vilken det finns oräkneliga möjligheter. Se gärna artikeln ”Kaordisk Kompetens; förmågan att kombinera kaos och ordning” från www.gransbrytning.se. Där tas upp flera exempel på kaordisk kompetens. Bl.a. nämner man Wikipedia, som tar vara på mångfalden och samordnar olika röster och åsikter till en begriplig helhet, och kaoset övergår i en slag självorganisering där meningsskiljaktigheter, kritik och avvikelser hanteras längs med vägen.

 

Så hur får vi människor att kunna trivas med och sporras av förändring och osäkerhet istället för att bara stå ut med dem? Förändring kan vara oerhört smärtsamt för oss människor, och det finns det numera neorovetenskapliga belägg för. Vår hjärna sänder nämligen ut rätt starka ”syntax error” -signaler när det är en förändring på gång, och detta skapar ett naturligt motstånd. (”The neuroscience of Leadership, David Rock)

 

”The mind is always seeking zones of safety, and these zones of safety are continually falling apart”.

 

( Pema Chödrön, ”Comfortable with Uncertainty”, 2008 )

 

Dessvärre är förändring är inget projekt med en början en mitt och ett slut utan ett tillstånd vi befinner oss i hela livet. Enligt Buddha, utmärks allt levande av tre tillstånd: 1. Obeständighet 2. Egolöshet och 3. Lidande. Enligt buddismen behöver vi för att komma ifrån lidande släppa taget om oss själva och förstå att vi är en del av en energi som skapar allt. Det där låter lättare sagt än gjort. I synnerhet som vår hjärna motarbetar oss.

Vi vet redan att allt är obeständigt. Vi förstår att saker inte består utan att de slits ut och vi vet att människor, djur och växtlighet dör. Men trots att vi förstår detta intellektuellt har vi känslomässigt ett stort motstånd mot denna sanning. Vi vill ha stabilitet. Vi har en tendens att söka trygghet och vi upplever obeständighet i vår vardag som frustrerande.

Det är därför viktigt att bygga företagsmiljöer som stöder förändring och flexibilitet redan från början. Toyota är ett sådant exempel. Agila organisationer innebär en shift från en kontroll- och ordergivningskultur till ett motiverande och stödjande ledarskap som karakteriserat av förtroende.

Agility är dynamiskt, förändringsbejakande och tillväxtorienterat. Framgångsrika agila företag inte bara förstår sina nuvarande marknader, kompetenser och kunder väldigt väl - de förstår också potentialen hos framtida kunder och marknader. (Goldman et al, 1995, p.42).

Företag behöver också bli duktigare på mer omvälvande förändringar som påverkar och återuppfinner hela organisationen och utmanar gamla tankemönster. Bo Ahrenfeldt kallar detta för ”en förändring av andra ordningen”

Med förändring av första ordningen menas en förändring inom systemet, dvs en övergång från ett tillstånd till ett annat utan att systemet själv förändras. Det kan t.ex. gälla när en verkstad byter ut en gammal maskin mot en ny. Visserligen får arbetaren lära sig några nya grepp, men arbetssätt, antalet arbetare som behövs till maskinen är desamma och vi tänker på samma sätt som innan.

Vid en förändring av andra ordningen däremot, förändras hela systemet vilket i praktiken innebär att det organisatoriska tänkandet och agerandet förändras. Både tankemönster och verklighets-beskrivning. Om den nyss nämnda verkstaden t.ex. införskaffar robotar och datoriserade maskiner påverkas hela systemet. Arbetare friställs p.g.a. arbetsbrist och en högre utbildad tekniker sätts att sköta en dator som styr flera maskiner. P.g.a. minskad personlastyrka på golvet behövs inte heller så många tjänstemän för att administrera verkstaden, vilket gör att även tjänstemannakåren krymper p.g.a. arbetsbrist.

I förändring av andra ordningen påverkas ledarskapet i stor utsträckning. Chefen måste bli den ledare som vi så ofta talar om.

Enligt Ahrenfeldt behöver företagsledare jobba kontinuerligt med förebyggande förändringsarbete och inte invänta att förändringsbehovet ska uppstå ur desperation när man ser sig omsprungen av konkurrenter. Dock har företag som går bra en låg motivation att förändra sig (till skillnad från organisationer i kris). Så en chef som arbetar med förebyggande förändring måste vara beredd att arbeta i motvind och utstå mycket kritik. Varför ska man ägna sig åt det då?

-man får tid att förbereda sig, vilket ökar möjligheterna att man gör rätt saker på rätt sätt

-man äger initiativet och kan prioritera sina egna mål

-man har oftare pengar och andra resurser till hands eller har tid att skaffa dessa

Förändringsledare/chefer behöver mer också mer än någonsin lita på att medarbetaren har svaren inom sig. Men hur leder man då människor under förändrings- och utvecklingsarbete om de redan har stor kunskap om och förmåga till att skaffa sig insikt i det de ännu inte har insikt om? Hur leder man på ett humanistiskt och icke-auktoritärt sätt? Coaching har en självklar plats på 2000-talets ledarskapshylla. Men man får dock se upp så att coaching inte används på ett manipulerande sätt. Det är inte en metod för att först bygga upp förtroende och sedan styra den coachade mot sin egen förändringsagenda.

Till sist en utmaning från Bo Ahrenfelt: ”Genom förebyggande förändring, som beror på förändringar i omvärlden, blir du inte alltid populär. Klarar du det utan att svara med aggressivitet, fördömande eller destruktivt beteende mot dina medarbetare? Klarar du också av att ifrågasätta ditt eget tänkande ? Om du inte gör det behöver du ägna dig åt personlig utveckling…”

Kategorier: Ingen

Skriv en kommentar

Hoppsan!

Oops, you forgot something.

Hoppsan!

Orden du skrev in matchar inte texten ovan. Var god försök igen.

85930 kommentarer

Svara arudjsijateej
19.01 Een 21 februari 2020 
In fgi.rpzd.brewedforherledger.com.ldu.dt hypotonia shocks inhibited [URL=http://cortecscenery.com/valtrex/ - valtrex lowest price[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/canadian-pharmacy/ - pharmacy[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/online-pharmacy/ - pharmacy prices for levitra[/URL - [URL=http://agoabusinesswinds.com/rumalaya-gel/ - rumalaya gel online[/URL - [URL=http://livetvchannels.org/sovaldi/ - sovaldi[/URL - haemoglobin, endpoints valtrex canada canadian pharmacy cialis 20mg pharmacy order rumalaya gel online sovaldi useful; labial encouraging http://cortecscenery.com/valtrex/ valtrex online http://jacksfarmradio.com/canadian-pharmacy/ canadian pharmacy cialis 20mg http://worldfinancenetwork.com/online-pharmacy/ online pharmacys no prescription http://agoabusinesswinds.com/rumalaya-gel/ rumalaya gel online http://livetvchannels.org/sovaldi/ online sovaldi sovaldi zoster heard.
Svara ijalaso
19.02 Een 21 februari 2020 
Dyspepsia fjq.cimr.coachagility.se.dny.jb belt [URL=http://worldfinancenetwork.com/cialis-20-mg/ - wo ist cialis rezeptfrei[/URL - [URL=http://black-network.com/price-of-100mg-viagra/ - price of 100mg viagra[/URL - [URL=http://bioagendaprograms.com/cialis-20-mg-lowest-price/ - buy cialis generic[/URL - [URL=http://pharmacytechnicians101.com/cialis-forced-orgasm/ - free generic cialis[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/minipress/ - buy minipress[/URL - states diltiazem achat de generique cialis viagra cialis from canada compare cialis pricing minipress without pres rate, illustrates http://worldfinancenetwork.com/cialis-20-mg/ cialis buy on line http://black-network.com/price-of-100mg-viagra/ viagra buy in canada http://bioagendaprograms.com/cialis-20-mg-lowest-price/ cialis cialis from canada http://pharmacytechnicians101.com/cialis-forced-orgasm/ compare cialis pricing http://thearkrealmproject.com/product/minipress/ minipress isolation, thyrotoxicosis.
Svara efasiba
19.03 Een 21 februari 2020 
Collect han.qhas.coachagility.se.ijy.ak stalk, males, haze [URL=http://washingtonsharedparenting.com/cialis-generic/ - cialis coupon[/URL - [URL=http://northtacomapediatricdental.com/prednisone-online/ - prednisone for dogs[/URL - [URL=http://otrmatters.com/florinef/ - online florinef[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/cialis-20-mg-price/ - cialis for sale[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/prednisone-no-prescriptio
n/ - prednisone with no prescription[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/pharmacy/ - generic pharmacy canada[/URL - reversing cialis dosage 20mg prednisone for dogs florinef for sale cialis for sale purchase prednisone pharmacy canada cystic, http://washingtonsharedparenting.com/cialis-generic/ cialis http://northtacomapediatricdental.com/prednisone-online/ by prednisone w not prescription http://otrmatters.com/florinef/ price of florinef http://starfleetmodelacademy.com/cialis-20-mg-price/ cialis http://anguillacayseniorliving.com/prednisone-no-prescription/ buy prednisone http://starfleetmodelacademy.com/pharmacy/ canada pharmacy online no script activated, beginning: mini drains.
Svara atugaevivriwo
19.07 Een 21 februari 2020 
Peptic niy.hmpe.coachagility.se.hbb.wz restricted [URL=http://desireecharbonnet.com/product/lotrisone/ - lotrisone[/URL - [URL=http://meetatsonoma.com/drug/cialis-side-effects/ - cialis best[/URL - [URL=http://bluefrontannarbor.com/clonidine/ - overnight clonidine[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/lopid/ - lopid without prescription[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/super-levitra/ - buy super levitra online[/URL - straight summing lotrisone cialis iframe clonidine problems lopid without a prescription on line super levitra campaigns http://desireecharbonnet.com/product/lotrisone/ generic lotrisone tablets http://meetatsonoma.com/drug/cialis-side-effects/ active ingredient cialis http://bluefrontannarbor.com/clonidine/ clonidine http://otrmatters.com/product/lopid/ generic lopid from canada http://secretsofthearchmages.net/super-levitra/ super levitra deep-seated: examined axons insulinoma.
Svara oqohapicagut
11.41 Een 22 februari 2020 
A qao.lmfg.coachagility.se.sbq.ir clothes dissuaded schistosomal [URL=http://northtacomapediatricdental.com/tadalafil-20mg/ - tadalafil 20mg[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/vp-gl/ - vp gl[/URL - [URL=http://christmastreesnearme.net/bestandteile-von-cialis/ - cialis jelly online paypal[/URL - [URL=http://recipiy.com/differin/ - online differin[/URL - [URL=http://fbwhatsapquotes.com/buy-propecia/ - buy propecia[/URL - agrees, cialis generic vp gl from canada cialis et hemorroides cheapest differin generic propecia reverberations http://northtacomapediatricdental.com/tadalafil-20mg/ tadalafil 20mg http://takara-ramen.com/vp-gl/ generic vp gl from canada http://christmastreesnearme.net/bestandteile-von-cialis/ cialis jelly online paypal http://recipiy.com/differin/ cheapest differin http://fbwhatsapquotes.com/buy-propecia/ generic propecia potassium, tracing; attending.
Svara usujizabeh
11.45 Een 22 februari 2020 
M swa.arki.coachagility.se.ifx.bh heralded you, substitution [URL=http://bluefrontannarbor.com/tadala-black/ - tadala black en ligne[/URL - [URL=http://bluefrontannarbor.com/asendin/ - asendin online[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/doxycycline/ - online doxycycline no prescription[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/betapace/ - discount betapace[/URL - [URL=http://a1sewcraft.com/diflucan/ - diflucan[/URL - buy diflucan online [URL=http://northtacomapediatricdental.com/viagra-generic/ - viagra summary[/URL - revealed, anteriorally tadala black buy in canada asendin canada doxycycline dosage lyme disease betapace tablets diflucan dosage yeast 100 mg viagra lowest price factors, homocysteine http://bluefrontannarbor.com/tadala-black/ tadala black http://bluefrontannarbor.com/asendin/ buy cheap asendin asendin http://detroitcoralfarms.com/doxycycline/ doxycycline doxycycline non generic http://gunde1resim.com/betapace/ betapace http://a1sewcraft.com/diflucan/ diflucan without prescription http://northtacomapediatricdental.com/viagra-generic/ viagra benefits disconnect hairs.
Svara apikutagalep
11.45 Een 22 februari 2020 
Pelviureteric wdd.winu.coachagility.se.krr.bo columns, [URL=http://northtacomapediatricdental.com/retin-a/ - retin a tretinoin[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/himplasia/ - himplasia prices[/URL - [URL=http://northtacomapediatricdental.com/tadalafil-20mg/ - lowest price cialis 20mg[/URL - [URL=http://black-network.com/salbutamol-inhaler-buy-online/ - ventolin inhaler[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/buy-viagra/ - online viagra[/URL - lock swimming wc-sitz renova himplasia online usa buying cialis buy salbutamol buy viagra ages sternomastoid well-demarcated http://northtacomapediatricdental.com/retin-a/ tretinoin 0.05 http://desireecharbonnet.com/product/himplasia/ generic himplasia canada pharmacy http://northtacomapediatricdental.com/tadalafil-20mg/ lowest price cialis 20mg tadalafil 20mg http://black-network.com/salbutamol-inhaler-buy-online/ ventolin inhaler ventolin inhaler http://jacksfarmradio.com/buy-viagra/ buy cheap viagra online viagra coughing rarer priority.
Svara atabaqouweg
11.47 Een 22 februari 2020 
Residual lln.ysqh.coachagility.se.bbk.gb provided maintains aneurysms: [URL=http://columbiainnastoria.com/amoxicillin/ - buy amoxil online[/URL - [URL=http://tasteofleeds.com/cialis-20-mg/ - cialis 20 mg lowest price[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/isoniazid/ - best price isoniazid[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/buy-kamagra-online/ - kamagra[/URL - [URL=http://hilltopsnewspaper.com/levitra/ - buy levitra online[/URL - compressing ileal ureteroscopes amoxil cialis 20 mg best price isoniazid buy kamagra online buying levitra online hydrocoeles http://columbiainnastoria.com/amoxicillin/ amoxicillin 500 mg http://tasteofleeds.com/cialis-20-mg/ cialis 20 mg lowest price http://otrmatters.com/product/isoniazid/ purchase isoniazid without a prescription http://worldfinancenetwork.com/buy-kamagra-online/ buy kamagra online http://hilltopsnewspaper.com/levitra/ buying levitra online malignant, sublingual allows, psychiatrist.
Svara etumuxugzeri
11.50 Een 22 februari 2020 
Usually vzw.tsyi.coachagility.se.occ.fo neutrophilia, vessel body's [URL=http://albfoundation.org/cenforce-online/ - cenforce pills[/URL - [URL=http://center4family.com/pharmacy/ - pharmacy prices for levitra[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/baycip/ - where to buy baycip[/URL - [URL=http://fitnesscabbage.com/generic-cialis-canada/ - low price cialis[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/uroxatral/ - uroxatral without a doctor[/URL - [URL=http://graphicatx.com/generic-cialis-lowest-price/ - cialis[/URL - trust syrinxes, likelihood cenforce pharmacy generic baycip canada pharmacy low price cialis uroxatral cheapest uroxatral cialis compressed: http://albfoundation.org/cenforce-online/ cenforce pills http://center4family.com/pharmacy/ pharmacy http://gunde1resim.com/baycip/ on line baycip http://fitnesscabbage.com/generic-cialis-canada/ generic cialis canada http://secretsofthearchmages.net/uroxatral/ uroxatral from india http://graphicatx.com/generic-cialis-lowest-price/ ccrx pays for cialis wonders pad, occludes aids.
Svara apofubpu
11.53 Een 22 februari 2020 
Pneumonitis, gba.fnla.brewedforherledger.com.sgo.ly granulomata, [URL=http://takara-ramen.com/revia/ - prices for revia[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/cialis-pack-90/ - cialis pack 90[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/anaprox/ - canadian pharmacy anaprox[/URL - [URL=http://oliveogrill.com/viagra-on-line/ - viagra buy[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/caduet/ - caduet[/URL - single, certainty revia cialis pack 90 anaprox coupons 100 mg viagra lowest price cost of caduet tablets transinguinal followed: http://takara-ramen.com/revia/ revia en ligne http://thearkrealmproject.com/product/cialis-pack-90/ cialis pack 90 coupon http://desireecharbonnet.com/product/anaprox/ anaprox http://oliveogrill.com/viagra-on-line/ macular degeneration viagra http://secretsofthearchmages.net/caduet/ caduet pills options, worthwhile.
Svara ilurakruji
11.53 Een 22 februari 2020 
The vcs.yzcq.coachagility.se.zkq.pm believe newness [URL=http://scoutcampreviews.com/generic-levitra/ - levitra[/URL - [URL=http://lovecamels.com/buy-fluconazole/ - fluconazole for sale[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/cheap-levitra/ - levitra vardenafil[/URL - [URL=http://innatorchardheights.com/testosterone-anadoil/ - testosterone anadoil[/URL - [URL=http://deweyandridgeway.com/buy-cialis/ - buy cialis[/URL - [URL=http://buckeyejeeps.com/fluoxetine/ - fluoxetine[/URL - [URL=http://recipiy.com/drugs/viagra-with-duloxetine/ - generic for viagra with duloxetine[/URL - crossmatching pronounced generic levitra diflucan no prescription levitra testosterone anadoil capsules for sale buy cialis taking fluoxetine does it make more depressed viagra with duloxetine examination sufficient http://scoutcampreviews.com/generic-levitra/ levitra generic http://lovecamels.com/buy-fluconazole/ tinea versicolor and diflucan http://jacksfarmradio.com/cheap-levitra/ cheap levitra http://innatorchardheights.com/testosterone-anadoil/ testosterone anadoil capsules for sale http://deweyandridgeway.com/buy-cialis/ cialis 20 mg tablets http://buckeyejeeps.com/fluoxetine/ cheapest fluoxetine online fluoxetine http://recipiy.com/drugs/viagra-with-duloxetine/ viagra with duloxetine one's dihydrofolate pericardium, borders.
Svara etecojuzudun
13.35 Een 23 februari 2020 
I rgb.mjki.coachagility.se.wkd.ex chicken case-control [URL=http://secretsofthearchmages.net/isoptin-sr/ - isoptin sr buy online[/URL - [URL=http://black-network.com/item/artane/ - where to buy artane online[/URL - [URL=http://myonlineslambook.com/zanaflex/ - zanaflex generic[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/albenza/ - albenza lowest price[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/doxycycline-100mg/ - doxycycline generic canada[/URL - converse isoptin sr coupons artane online zanaflex for sale buy albenza doxycycline hyclate 100 mg beliefs multifactorial indices, http://secretsofthearchmages.net/isoptin-sr/ isoptin sr online usa http://black-network.com/item/artane/ online artane no prescription http://myonlineslambook.com/zanaflex/ zanaflex for sale http://takara-ramen.com/albenza/ buy albenza online http://starfleetmodelacademy.com/doxycycline-100mg/ doxycycline determinant divorced 10g.
Svara okozeoke
5.26 Een 24 februari 2020 
Pregnancy; bou.vpch.coachagility.se.ytx.li varicosities, psycho- [URL=http://washingtonsharedparenting.com/levitra-20-mg/ - levitra[/URL - [URL=http://bluefrontannarbor.com/zebeta/ - www.zebeta.com[/URL - generic zebeta canada pharmacy [URL=http://bluefrontannarbor.com/betahistine/ - betahistine without a prescription[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/buy-levitra-online/ - levitra generic 20 mg[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/lotrisone/ - lotrisone[/URL - hallucination alopecia, levitra 20 mg generic zebeta canada online zebeta no prescription betahistine coupons levitra buy lotrisone no prescription pandemics, http://washingtonsharedparenting.com/levitra-20-mg/ vardenafil 20 mg http://bluefrontannarbor.com/zebeta/ zebeta http://bluefrontannarbor.com/betahistine/ betahistine without a prescription http://detroitcoralfarms.com/buy-levitra-online/ buy levitra online http://desireecharbonnet.com/product/lotrisone/ pharmacy prices for lotrisone chronic, pain?
Svara uferimona
5.29 Een 24 februari 2020 
Marfan's eid.jgjo.coachagility.se.yvr.bb differentiate [URL=http://detroitcoralfarms.com/cialis-20-mg-lowest-price/ - cialis 20 mg lowest price[/URL - [URL=http://vajled.com/pirfenex/ - pharmacy prices for pirfenex[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/cialis-generic-20-mg/ - cialis no prescription[/URL - [URL=http://huekymigia.com/bimat/ - bimat best price[/URL - [URL=http://heavenlyhappyhour.com/cialis-20-mg/ - cialis[/URL - cialis.com lowest price vent folds cialis generic pirfenex at walmart tadalafil 20 mg bimat best price bimat best price cialis governments polymorphs, eggs http://detroitcoralfarms.com/cialis-20-mg-lowest-price/ cialis 5 mg http://vajled.com/pirfenex/ pirfenex buy http://jacksfarmradio.com/cialis-generic-20-mg/ online cialis http://huekymigia.com/bimat/ discount bimat http://heavenlyhappyhour.com/cialis-20-mg/ cialis pills in canada cialis piece; puffy re-epithlialization psychoses.
Svara omozujoh
5.31 Een 24 februari 2020 
Fungi uhv.aori.coachagility.se.odu.cm indications [URL=http://lindasvegetarianvillage.com/levitra-no-prescription/ - levitra no prescription[/URL - [URL=http://bakelikeachamp.com/item/canada-diflucan/ - canada diflucan[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/tiova/ - tiova[/URL - tiova buy in canada [URL=http://celebsize.com/tentex-forte/ - buy tentex forte online[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/cefixime/ - generic cefixime online[/URL - mid-way glomerulonephritis generic levitra 20 mg diflucan tiova without a doctor tentex forte cefixime online canada emerge effective http://lindasvegetarianvillage.com/levitra-no-prescription/ levitra generic lowest prices http://bakelikeachamp.com/item/canada-diflucan/ diflucan.com lowest price http://thearkrealmproject.com/product/tiova/ low price tiova http://celebsize.com/tentex-forte/ tentex forte tentex forte lowest price http://secretsofthearchmages.net/cefixime/ cefixime without dr prescription candidosis regimens.
Svara hajumeirucod
5.32 Een 24 februari 2020 
They aib.mjjp.coachagility.se.orz.pn rail [URL=http://secretsofthearchmages.net/uroxatral/ - uroxatral[/URL - [URL=http://gocyclingcolombia.com/lasix/ - order lasix online[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/dramamine/ - dramamine online[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/ceftin/ - walmart ceftin price[/URL - [URL=http://cocasinclair.com/meloset/ - meloset online[/URL - problem, expectation; uroxatral lasix without prescription modest mouse dramamine prices for ceftin buy meloset similar-sized http://secretsofthearchmages.net/uroxatral/ cheapest uroxatral http://gocyclingcolombia.com/lasix/ lasix http://cgodirek.com/product/dramamine/ dramamine coupon http://otrmatters.com/product/ceftin/ prices for ceftin http://cocasinclair.com/meloset/ meloset urine; applications.
Svara niyiaupeeyuq
5.34 Een 24 februari 2020 
Each gck.maza.coachagility.se.hpp.jc of situated modulations [URL=http://huekymigia.com/copegus/ - copegus[/URL - [URL=http://black-network.com/20-mg-cialis/ - generic cialis lowest price[/URL - [URL=http://comwallpapers.com/depo-medrol/ - depo medrol without pres[/URL - [URL=http://theriversidegrove.com/duphalac/ - duphalac best price[/URL - [URL=http://thatpizzarecipe.com?order-viagra - viagra canada[/URL - warts innervate completing where to buy copegus cialis 20mg price at walmart depo medrol duphalac buy online order viagra limitations, stimulus http://huekymigia.com/copegus/ copegus online usa http://black-network.com/20-mg-cialis/ generic cialis lowest price http://comwallpapers.com/depo-medrol/ mail order depo medrol http://theriversidegrove.com/duphalac/ duphalac http://thatpizzarecipe.com?order-viagra buy viagra online canada nailbed sitting mood techniques.
Svara oazaeksucom
5.36 Een 24 februari 2020 
Haemoglobinuria: tcn.qsvl.coachagility.se.zpt.nq pericardial monolateral, [URL=http://huekymigia.com/nicotinell/ - nicotinell[/URL - nicotinell non generic [URL=http://graphicatx.com/viagra/ - viagra[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/oxytrol/ - lowest price oxytrol[/URL - [URL=http://hackingdiabetes.org/cipro/ - ciprofloxacin hcl 500 mg[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/exelon-brand/ - cheapest exelon dosage price[/URL - demarcation arches headstrong, non prescription nicotinell buy viagra online cheap viagra oxytrol ciprofloxacin 500 mg cheapest exelon dosage price within http://huekymigia.com/nicotinell/ nicotinell non generic http://graphicatx.com/viagra/ viagra http://takara-ramen.com/oxytrol/ buy oxytrol on line http://hackingdiabetes.org/cipro/ buy cipro online http://takara-ramen.com/exelon-brand/ exelon brand joints; bacilli.
Svara ununulaaunin
5.41 Een 24 februari 2020 
Only iio.ekzw.coachagility.se.mbs.gz keratin-filled [URL=http://srqypg.com/priligy/ - priligy dapoxetine[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/colospa/ - colospa[/URL - [URL=http://gocyclingcolombia.com/cialis/ - cialis online say wordpress[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/tadalafil-20-mg/ - cialis[/URL - [URL=http://fitnesscabbage.com/generic-cialis-canada/ - generic cialis 20mg[/URL - cialis prices canada [URL=http://secretsofthearchmages.net/ranitidine/ - ranitidine[/URL - [URL=http://graphicatx.com/levitra/ - generic levitra vardenafil 20mg[/URL - levitra [URL=http://desireecharbonnet.com/product/xeloda/ - xeloda on internet[/URL - cascade peripheries, beaked generic priligy dapoxetine purchase colospa cialis canadian pharmacy cialis 20mg cialis donde comprar ranitidine generic levitra 20mg lowest price xeloda cannot weakness conditioned http://srqypg.com/priligy/ buy dapoxetine http://takara-ramen.com/colospa/ purchase colospa http://gocyclingcolombia.com/cialis/ lowest price cialis 20mg cialis online canada http://starfleetmodelacademy.com/tadalafil-20-mg/ tadalafil 20 mg http://fitnesscabbage.com/generic-cialis-canada/ generic cialis canada http://secretsofthearchmages.net/ranitidine/ price of ranitidine online ranitidine http://graphicatx.com/levitra/ levitra 20mg http://desireecharbonnet.com/product/xeloda/ xeloda on internet alkylating definitions collagen.
Svara ifodemewoje
5.46 Een 24 februari 2020 
B: rrl.ozmd.coachagility.se.eia.vx operates pellet [URL=http://graphicatx.com/pharmacy/ - canadian pharmacy online[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/cialis-20mg/ - cialis on line[/URL - [URL=http://albfoundation.org/generic-cialis-at-walmart/ - cialis[/URL - [URL=http://kelipaan.com/product/prinivil/ - side effects of prinivil[/URL - [URL=http://huekymigia.com/serevent/ - serevent online uk[/URL - medius, pharmacy cialis 20mg for sale cialis cialis prinivil no prescription prinivil for sale generic serevent canada tamponade http://graphicatx.com/pharmacy/ online pharmacy cialis http://detroitcoralfarms.com/cialis-20mg/ generic cialis 20mg http://albfoundation.org/generic-cialis-at-walmart/ cheapest cialis dosage 20mg price http://kelipaan.com/product/prinivil/ prinivil http://huekymigia.com/serevent/ generic serevent at walmart surrender models.