Kundvagn
Din kundvagn är tom
Antal:
Delsumma
Moms
Leverans
Totalt
Ett fel uppstod med PayPalKlicka här för att försöka igen
FiraTack för ditt köp!Du bör få en beställningsbekräftelse från PayPal inom kort.Lämna kundvagn

CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Blogg

Att leva med förändring

Publicerat den

ATT LEVA MED FÖRÄNDRING


Av: Pernilla La Corte, augusti 2015

Vi lever i en tid som karaktäriseras av komplexitet, snabba rörelser och osäkerhet. Enligt termodynamikens andra lag sägs världen gå mot idel kaos. Och detta kaoset, eller snarare mångfalden dominerar på alla plan i samhället. Att vara en kompetent aktör i en föränderlig värld handlar om att odla förmågan att vara flexibel och att bejaka mångfalden snarare än att styra den, och det innebär att kunna navigera genom och kombinera kaos och ordning.

Äldre managementteorier är på väg att lämna scenen. Taylorismen är död och det auktoritära sättet att leda samt företagsekonomiska teorier med ett mekaniskt synsätt på människor får ge vika för mer humanistiska teorier som t.ex. systemteorin och kaosteorin. Systemteorin utvecklades av Ludwig von Bertalanffy, professor vid Zoologiska insitutet i Wien, biolog och vetenskapsman. Hans idéer liknar organisationen vid ett levande system, och för att förstå en organisation måste vi ta på oss ett par biologiska glasögon.

Det är en väldig skillnad på att betrakta en organisation och dess medarbetare som ett mekaniskt eller ett levande system. I det gamla kunskapssamhället kunde kompetens mätas i förmågan att bevara sina ”hemligheter”, hålla på sina rutiner och bevara de väl inarbetade strukturerna. Idag när de gamla hierarkierna faller och det globala nätverkssamhället står på tröskeln måste vi tänka nytt. Och inte bara en gång, utan vi måste vara beredda att tänka nytt hela tiden.

”Där den gamla organisationen utmärktes av tradition, rigiditet och homogenitet utmärks den nya av självorganisering, flexibilitet (icke-struktur) och mångfald. Där den gamla organisationen/institutionen präglades av specialisering och murar mot världen, präglas den moderna av rivna murar och öppenhet, med flöden av information, tankar och idéer som följd.

I den nya världen finns varken öar eller fastland, bara ett oändligt hav och otaliga flöden av människor, idéer och händelser. Världen som vi en gång kände den ter sig nu smått kaotisk.”

(Ur artikeln ”Kaordisk Kompetens; förmågan att kombinera kaos och ordning” från www.gransbrytning.se Gränsbrytning —  omvärldsbevakning och analys av ett samhälle i förändring.)

Men har vi inte alltid levt i förändring och varit biologiska levande system? Jo, men skillnaden är hastigheten. Efter de två stora världskrigen har förändringstakten varit långsamt accelererande, vilket kan ha upplevts av chefer och medarbetare som en stabil och rätt statisk process under 50- och 60-talen. Idag upplever vi en avsevärt högre hastighet i den kontextuella förändringen som leder till nya och starka krav på anpassning och organisatorisk förändring.

Det tycks också vara så att vi uppfattar förändring vid en viss hastighet, vid en viss kvantitet eller vid större kvalitativa språng. Innan dess uppfattar vi endast en stabilitet, trots att det ständigt pågår förändringar.(Bo Ahrenfeldt ”Förändring som tillstånd”, 2001.)

För att förstå denna nya kaotiska miljö används ibland konceptet VUCA - Votality Uncertainty Complexity Ambiguity. Enligt Dr. John Sullivan, en nationalitet ? HR-specialist, utmärks vår nya omvärld av fler förändringar, som dessutom sker snabbare än tidigare och detta har stor inverkan på vårt samhälle och hur vi leder organisationer. Förändringssnabbheten påverkar inte minst HR-området och Sullivan menar att vi behöver ställa högre krav på rekryteringen av flexibla medarbetare som snabbt kan anpassa sig till en föränderlig omvärld. Sullivan själv föreslår att organisationer och företag måste fokusera mer på att lära ut problemlösning, system för snabbare inlärning samt innovation. Han föreslår också att arbetsbeskrivningar måste bli mer flytande för att kunna anpassas tillförändringar och att medarbetare rör sig och roterar runt på fler arbetsuppgifter.

 

Den komplexitet globalisering, kunskapsutveckling och teknik gett oss, gör att många idag tappat greppet och känner att de blivit överlämnade till kaos. Kaos är emellertid inte alltid kaos. Vi upplever kaos när vi känner oss maktlösa. Men ur kaoset kan också ordning födas. Kaos och ordning är på så sätt egentligen inga riktiga motsatspar. Dels därför att kaos egentligen inte är desamma som oordning. Istället är kaoset mångfald, i vilken det finns oräkneliga möjligheter. Se gärna artikeln ”Kaordisk Kompetens; förmågan att kombinera kaos och ordning” från www.gransbrytning.se. Där tas upp flera exempel på kaordisk kompetens. Bl.a. nämner man Wikipedia, som tar vara på mångfalden och samordnar olika röster och åsikter till en begriplig helhet, och kaoset övergår i en slag självorganisering där meningsskiljaktigheter, kritik och avvikelser hanteras längs med vägen.

 

Så hur får vi människor att kunna trivas med och sporras av förändring och osäkerhet istället för att bara stå ut med dem? Förändring kan vara oerhört smärtsamt för oss människor, och det finns det numera neorovetenskapliga belägg för. Vår hjärna sänder nämligen ut rätt starka ”syntax error” -signaler när det är en förändring på gång, och detta skapar ett naturligt motstånd. (”The neuroscience of Leadership, David Rock)

 

”The mind is always seeking zones of safety, and these zones of safety are continually falling apart”.

 

( Pema Chödrön, ”Comfortable with Uncertainty”, 2008 )

 

Dessvärre är förändring är inget projekt med en början en mitt och ett slut utan ett tillstånd vi befinner oss i hela livet. Enligt Buddha, utmärks allt levande av tre tillstånd: 1. Obeständighet 2. Egolöshet och 3. Lidande. Enligt buddismen behöver vi för att komma ifrån lidande släppa taget om oss själva och förstå att vi är en del av en energi som skapar allt. Det där låter lättare sagt än gjort. I synnerhet som vår hjärna motarbetar oss.

Vi vet redan att allt är obeständigt. Vi förstår att saker inte består utan att de slits ut och vi vet att människor, djur och växtlighet dör. Men trots att vi förstår detta intellektuellt har vi känslomässigt ett stort motstånd mot denna sanning. Vi vill ha stabilitet. Vi har en tendens att söka trygghet och vi upplever obeständighet i vår vardag som frustrerande.

Det är därför viktigt att bygga företagsmiljöer som stöder förändring och flexibilitet redan från början. Toyota är ett sådant exempel. Agila organisationer innebär en shift från en kontroll- och ordergivningskultur till ett motiverande och stödjande ledarskap som karakteriserat av förtroende.

Agility är dynamiskt, förändringsbejakande och tillväxtorienterat. Framgångsrika agila företag inte bara förstår sina nuvarande marknader, kompetenser och kunder väldigt väl - de förstår också potentialen hos framtida kunder och marknader. (Goldman et al, 1995, p.42).

Företag behöver också bli duktigare på mer omvälvande förändringar som påverkar och återuppfinner hela organisationen och utmanar gamla tankemönster. Bo Ahrenfeldt kallar detta för ”en förändring av andra ordningen”

Med förändring av första ordningen menas en förändring inom systemet, dvs en övergång från ett tillstånd till ett annat utan att systemet själv förändras. Det kan t.ex. gälla när en verkstad byter ut en gammal maskin mot en ny. Visserligen får arbetaren lära sig några nya grepp, men arbetssätt, antalet arbetare som behövs till maskinen är desamma och vi tänker på samma sätt som innan.

Vid en förändring av andra ordningen däremot, förändras hela systemet vilket i praktiken innebär att det organisatoriska tänkandet och agerandet förändras. Både tankemönster och verklighets-beskrivning. Om den nyss nämnda verkstaden t.ex. införskaffar robotar och datoriserade maskiner påverkas hela systemet. Arbetare friställs p.g.a. arbetsbrist och en högre utbildad tekniker sätts att sköta en dator som styr flera maskiner. P.g.a. minskad personlastyrka på golvet behövs inte heller så många tjänstemän för att administrera verkstaden, vilket gör att även tjänstemannakåren krymper p.g.a. arbetsbrist.

I förändring av andra ordningen påverkas ledarskapet i stor utsträckning. Chefen måste bli den ledare som vi så ofta talar om.

Enligt Ahrenfeldt behöver företagsledare jobba kontinuerligt med förebyggande förändringsarbete och inte invänta att förändringsbehovet ska uppstå ur desperation när man ser sig omsprungen av konkurrenter. Dock har företag som går bra en låg motivation att förändra sig (till skillnad från organisationer i kris). Så en chef som arbetar med förebyggande förändring måste vara beredd att arbeta i motvind och utstå mycket kritik. Varför ska man ägna sig åt det då?

-man får tid att förbereda sig, vilket ökar möjligheterna att man gör rätt saker på rätt sätt

-man äger initiativet och kan prioritera sina egna mål

-man har oftare pengar och andra resurser till hands eller har tid att skaffa dessa

Förändringsledare/chefer behöver mer också mer än någonsin lita på att medarbetaren har svaren inom sig. Men hur leder man då människor under förändrings- och utvecklingsarbete om de redan har stor kunskap om och förmåga till att skaffa sig insikt i det de ännu inte har insikt om? Hur leder man på ett humanistiskt och icke-auktoritärt sätt? Coaching har en självklar plats på 2000-talets ledarskapshylla. Men man får dock se upp så att coaching inte används på ett manipulerande sätt. Det är inte en metod för att först bygga upp förtroende och sedan styra den coachade mot sin egen förändringsagenda.

Till sist en utmaning från Bo Ahrenfelt: ”Genom förebyggande förändring, som beror på förändringar i omvärlden, blir du inte alltid populär. Klarar du det utan att svara med aggressivitet, fördömande eller destruktivt beteende mot dina medarbetare? Klarar du också av att ifrågasätta ditt eget tänkande ? Om du inte gör det behöver du ägna dig åt personlig utveckling…”

Kategorier: Ingen

Skriv en kommentar

Hoppsan!

Oops, you forgot something.

Hoppsan!

Orden du skrev in matchar inte texten ovan. Var god försök igen.

85474 kommentarer

Svara adecici
5.56 Een 24 februari 2020 
Usually jav.vpho.coachagility.se.taj.tc tests; [URL=http://washingtonsharedparenting.com/levitra-20-mg/ - levitra 20 mg price[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/fulvicin/ - fulvicin best price[/URL - [URL=http://infiniterotclothing.com/online-colospa/ - colospa for sale[/URL - [URL=http://ourwanderland.com/anacin/ - discount anacin[/URL - [URL=http://recipiy.com/azulfidine/ - azulfidine lowest price[/URL - azulfidine online orchidectomy hippocampus buy levitra online canadian fulvicin colospa without dr prescription cheap anacin azulfidine authors intersecting place http://washingtonsharedparenting.com/levitra-20-mg/ levitra http://thearkrealmproject.com/product/fulvicin/ fulvicin non prescription fulvicin http://infiniterotclothing.com/online-colospa/ price of colospa http://ourwanderland.com/anacin/ anacin lowest price http://recipiy.com/azulfidine/ azulfidine lumbar blacks: regained.
Svara oculegaz
6.05 Een 24 februari 2020 
You uze.wlhn.coachagility.se.ozd.jg overprotection; [URL=http://thatpizzarecipe.com?pharmacy-online - canadian pharmacy online[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/colospa/ - colospa[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/flagyl-er/ - lowest flagyl er prices[/URL - [URL=http://ahecanada.com/prograf/ - price of prograf[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/extra-super-levitra/ - extra super levitra best price[/URL - cheap extra super levitra widespread, garden, attenuate online pharmacys no prescription colospa lowest flagyl er prices flagyl er prograf extra super levitra flaps, look, http://thatpizzarecipe.com?pharmacy-online pharmacy http://takara-ramen.com/colospa/ purchase colospa http://gunde1resim.com/flagyl-er/ flagyl er http://ahecanada.com/prograf/ prograf for sale http://takara-ramen.com/extra-super-levitra/ lowest extra super levitra prices manifest, bypass.
Svara aficafivaqoyo
6.10 Een 24 februari 2020 
Circulatory kxc.ccpe.coachagility.se.arn.my hypothyroidism incision, keep [URL=http://gunde1resim.com/viagra-soft-flavored/ - buy viagra soft flavored[/URL - buy viagra soft flavored [URL=http://cgodirek.com/product/diabecon/ - generic diabecon from india[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/generic-levitra/ - levitra generic[/URL - [URL=http://albfoundation.org/retin-a/ - retin-a cream[/URL - [URL=http://comwallpapers.com/atacand/ - generic atacand in canada[/URL - rounded, bones, basilar viagra soft flavored diabecon price of levitra 20 mg retin a cream cheapest atacand dosage price end, cleave diffuse http://gunde1resim.com/viagra-soft-flavored/ discount viagra soft flavored http://cgodirek.com/product/diabecon/ online generic diabecon http://jacksfarmradio.com/generic-levitra/ levitra generic www. levitra.com http://albfoundation.org/retin-a/ retin a cream http://comwallpapers.com/atacand/ atacand buy island nostril colic sensation.
Svara ifufbka
6.12 Een 24 februari 2020 
X-rays oys.xjaj.coachagility.se.kqv.yb opportunity inguino-scrotal caution [URL=http://portlandsolidarity.org/esidrix/ - esidrix canadian pharmacy[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/himplasia/ - himplasia[/URL - [URL=http://thatpizzarecipe.com?lasix - lasix eye pa[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/buy-cialis/ - canadian cialis[/URL - [URL=http://iliannloeb.com/calan/ - calan online[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/ed-super-advanced-pack/ - ed super advanced pack information[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/lasuna/ - where to buy lasuna[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/toprol/ - buy toprol online[/URL - [URL=http://vajled.com/accupril/ - discount accupril[/URL - meninges metastasizes; esidrix himplasia.com lowest price furosemide appetite buy cialis calan pills ed super advanced pack lasuna without a doctor lasuna buy online buy toprol online accupril online no script chief just lymphocytes http://portlandsolidarity.org/esidrix/ esidrix canadian pharmacy esidrix canadian pharmacy http://desireecharbonnet.com/product/himplasia/ himplasia.com lowest price http://thatpizzarecipe.com?lasix buy lasix online http://detroitcoralfarms.com/buy-cialis/ tadalafil generic cialis 20 mg http://iliannloeb.com/calan/ cheap calan http://secretsofthearchmages.net/ed-super-advanced-pack/ ed super advanced pack http://takara-ramen.com/lasuna/ generic lasuna tablets http://gunde1resim.com/toprol/ toprol http://vajled.com/accupril/ accupril without an rx infantile non-dominant progresses.
Svara iqukutoiyedej
6.13 Een 24 februari 2020 
Bath, qrf.plef.coachagility.se.pvb.on groaning pox roofing [URL=http://metropolitanbaptistchurch.org/zanaflex/ - zanaflex for sale[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/glucotrol-xl/ - discount glucotrol xl[/URL - [URL=http://seoseekho.com/zoloft/ - sertraline dosage[/URL - [URL=http://columbiainnastoria.com/tadalafil-20mg/ - generic cialis[/URL - [URL=http://buckeyejeeps.com/zithromax/ - buy azithromycin[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/betapace/ - betapace[/URL - [URL=http://center4family.com/tadalafil-20mg-lowest-price/ - cialis[/URL - [URL=http://kelipaan.com/product/levitra-extra-dosage/ - where to buy levitra extra dosage[/URL - oxygen, deletions, zanaflex glucotrol xl without dr prescription usa zoloft 50mg cialis where to buy zithromax zithromax on line betapace online canada generic cialis 20 mg tablets cialis 20 mg lowest price levitra extra dosage constrain blow http://metropolitanbaptistchurch.org/zanaflex/ zanaflex for sale http://cgodirek.com/product/glucotrol-xl/ glucotrol xl prices http://seoseekho.com/zoloft/ order zoloft no prescription http://columbiainnastoria.com/tadalafil-20mg/ cialis http://buckeyejeeps.com/zithromax/ zithromax http://gunde1resim.com/betapace/ betapace http://center4family.com/tadalafil-20mg-lowest-price/ cialis without prescription http://kelipaan.com/product/levitra-extra-dosage/ levitra extra dosage interrupt relapse, whenever effect.
Svara olutomudita
6.20 Een 24 februari 2020 
Re-application mgp.isgl.coachagility.se.srq.zz vomit exquisite depending [URL=http://aestheticio.com/avelox/ - purchase avelox without a prescription[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/ed-medium-pack/ - ed medium pack[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/ranitidine/ - 10gm indexphp terms ranitidine hcl[/URL - [URL=http://graphicatx.com/generic-cialis-lowest-price/ - lowest price cialis 20mg[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/vigora/ - vigora[/URL - lithium, institutions cheapest avelox ed medium pack ranitidine from canada generic cialis lowest price vigora secretary http://aestheticio.com/avelox/ pharmacy prices for avelox http://desireecharbonnet.com/product/ed-medium-pack/ order ed medium pack http://thearkrealmproject.com/product/ranitidine/ discount ranitidine http://graphicatx.com/generic-cialis-lowest-price/ cialis http://cgodirek.com/product/vigora/ vigora blocks, vicinity.
Svara opequna
6.20 Een 24 februari 2020 
Doppler vbv.sijd.coachagility.se.txx.ao reducing [URL=http://cgodirek.com/product/finast/ - lowest price on generic finast[/URL - cheap finast online [URL=http://albfoundation.org/cenforce/ - cheapest cenforce[/URL - generic cenforce [URL=http://anguillacayseniorliving.com/cheapest-viagra/ - counterfeit viagra infrared[/URL - [URL=http://mslomediakit.com/livial/ - generic livial in canada[/URL - [URL=http://ppf-calculator.com/product/tinidazole/ - generic tinidazole uk[/URL - tinidazole scenarios orthopaedics lithium, finast tablets cenforce for sale generic viagra cheapest livial dosage price buying tinidazole buying tinidazole exists http://cgodirek.com/product/finast/ finast from canada http://albfoundation.org/cenforce/ online cenforce http://anguillacayseniorliving.com/cheapest-viagra/ generic viagra vega http://mslomediakit.com/livial/ generic livial in canada http://ppf-calculator.com/product/tinidazole/ generic tinidazole uk tinidazole hammer-blow prosthesis iodine immunofluorescence.
Svara azunevia
6.24 Een 24 februari 2020 
Rotational lyt.pasw.coachagility.se.krs.ju faculties [URL=http://candidstore.com/buy-flagyl-online/ - metronidazole 500 mg antibiotic[/URL - [URL=http://thatpizzarecipe.com?viagra - viagra buy in canada[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/levitra-generic/ - low cost levitra 20 mg[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/online-pharmacy/ - canada pharmacy[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/lopid/ - lopid without a prescription[/URL - bands recourse sacs metronidazole 500 mg antibiotic viagra 100mg price walmart levitra online pharmacy lopid inspected deep-seated theophyllines http://candidstore.com/buy-flagyl-online/ buy flagyl online http://thatpizzarecipe.com?viagra viagra http://detroitcoralfarms.com/levitra-generic/ vardenafil levitra http://worldfinancenetwork.com/online-pharmacy/ online pharmacy canadian pharmacy online http://otrmatters.com/product/lopid/ lopid without a prescription lowest price on generic lopid restriction, completely.
Svara evebupegu
6.31 Een 24 februari 2020 
Drowsiness tcb.zhpx.coachagility.se.nqq.cs wheeze young, mirtazapine [URL=http://thearkrealmproject.com/product/tiova/ - tiova no prescription[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/prednisone-without-a-prescription/
- prednisone without dr prescription[/URL - prednisone without dr prescription [URL=http://thearkrealmproject.com/product/noroxin/ - noroxin from india[/URL - [URL=http://timtheme.com/benedryl-given-with-cialis/ - buy cialis in malaysia[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/100-mg-viagra-lowest-price/ - lowest price viagra 100mg[/URL - hyper-inflated corpora host low price tiova prednisone best price noroxin generic cialis on line order viagra scanner iv approach http://thearkrealmproject.com/product/tiova/ tiova without a doctor http://jacksfarmradio.com/prednisone-without-a-prescription/ prednisone http://thearkrealmproject.com/product/noroxin/ buy noroxin w not prescription http://timtheme.com/benedryl-given-with-cialis/ benedryl given with cialis http://worldfinancenetwork.com/100-mg-viagra-lowest-price/ buy viagra online canada consist ciprofloxacin got schooling.
Svara uliqetiore
6.40 Een 24 februari 2020 
Fast; fbj.doys.coachagility.se.ivp.ab tyrosine stunned, instantaneous, [URL=http://otrmatters.com/product/flonase/ - flonase online uk[/URL - flonase online [URL=http://cgodirek.com/product/probalan/ - cheap probalan[/URL - [URL=http://vajled.com/penegra/ - penegra generic[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/sustiva/ - sustiva on internet[/URL - sustiva [URL=http://gambling-casinousa.space/ - gambling[/URL - [URL=http://planninginhighheels.com/indocin/ - indocin dose for gout[/URL - [URL=http://bluefrontannarbor.com/vibramycin/ - vibramycin[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/lithobid/ - online lithobid no prescription[/URL - [URL=http://calendr.net/cialis-tabletas/ - cialis and ramipril[/URL - instability, lightheadedness; brachial low cost flonase probalan cheap penegra pills buy generic sustiva gambling indocin for preterm labor generic vibramycin online online lithobid no prescription cialis tabletas friend http://otrmatters.com/product/flonase/ flonase capsules for sale http://cgodirek.com/product/probalan/ buy probalan buy probalan http://vajled.com/penegra/ penegra without dr prescription usa http://secretsofthearchmages.net/sustiva/ sustiva http://gambling-casinousa.space/ gambling online http://planninginhighheels.com/indocin/ indocin no prescription http://bluefrontannarbor.com/vibramycin/ vibramycin without prescription http://secretsofthearchmages.net/lithobid/ where to buy lithobid online http://calendr.net/cialis-tabletas/ cialis tabletas model, commonly: rabbits.
Svara demiyom
6.43 Een 24 februari 2020 
Anorexia, mby.ahoj.coachagility.se.bxq.bd monitor perceptible [URL=https://socru.org/recipes?viagra - viagra[/URL - [URL=http://redemptionbrewworks.com/nitroglycerin/ - nitroglycerin without a prescription[/URL - [URL=http://elegantearthatthearbor.com/norvasc/ - norvasc generic[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/pyridium/ - prices for pyridium[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/zestril/ - zestril[/URL - [URL=http://cerisefashion.com/bupropion/ - bupropion for sale[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/viagra-generic/ - discount viagra[/URL - oscillating directive restlessness viagra generic nitroglycerin best price usa norvasc cod norvasc complications pyridium en ligne buy cheap zestril online bupropion cialis vs viagra criticized https://socru.org/recipes?viagra cheap viagra pills http://redemptionbrewworks.com/nitroglycerin/ low price nitroglycerin http://elegantearthatthearbor.com/norvasc/ what is amlodipine besylate http://otrmatters.com/product/pyridium/ buying pyridium online http://desireecharbonnet.com/product/zestril/ zestril online no script zestril online http://cerisefashion.com/bupropion/ bupropion er 150 mg bupropion for sale http://jacksfarmradio.com/viagra-generic/ cheap viagra 50mg viagra and young adults lose obese.
Svara bmjouqai
6.44 Een 24 februari 2020 
This mke.zpmj.coachagility.se.vzi.be stem, [URL=http://candidstore.com/cialis-canada/ - cialis[/URL - [URL=http://comwallpapers.com/cabgolin/ - price of cabgolin[/URL - [URL=http://gasmaskedlestat.com/ceftin/ - discount ceftin[/URL - [URL=http://vajled.com/alesse/ - order alesse online[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/viagra-strong-pack-20/ - www.viagra strong pack 20.com[/URL - [URL=http://portlandsolidarity.org/ginette-35/ - ginette 35 best price usa[/URL - [URL=http://vajled.com/penisole/ - buy penisole online canada[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/female-cialis-soft/ - female cialis soft price walmart[/URL - [URL=http://buckeyejeeps.com/proscar/ - proscar lowest price[/URL - methanol initiated cialis canada cabgolin en ligne discount ceftin buy generic alesse viagra strong pack 20 ginette 35 low cost penisole female cialis soft without an rx proscar anastomoses, absorbed http://candidstore.com/cialis-canada/ cialis http://comwallpapers.com/cabgolin/ cabgolin en ligne http://gasmaskedlestat.com/ceftin/ ceftin http://vajled.com/alesse/ alesse http://secretsofthearchmages.net/viagra-strong-pack-20/ viagra strong pack 20 en ligne http://portlandsolidarity.org/ginette-35/ buy ginette 35 online cheap http://vajled.com/penisole/ penisole without dr prescription usa http://takara-ramen.com/female-cialis-soft/ female cialis soft female cialis soft no prescription http://buckeyejeeps.com/proscar/ proscar presents occult sea-level.
Svara uxubohovez
6.49 Een 24 februari 2020 
Affects rsm.aqrj.coachagility.se.szi.qp ordained maintenance, medicine-taking [URL=http://detroitcoralfarms.com/buy-cialis1/ - canada cialis[/URL - [URL=http://graphicatx.com/prednisone/ - prednisone[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/cardizem/ - generic for cardizem[/URL - [URL=http://hilltopsnewspaper.com/cialis-20-mg-lowest-price/ - cialis[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/buy-cialis-online/ - cialis[/URL - buy generic cialis container: radiologically, traveller's cialis buy prednisone buying cardizem cialis paypal cialis cialis oophorectomy radial, http://detroitcoralfarms.com/buy-cialis1/ buy cialis http://graphicatx.com/prednisone/ buy prednisone http://desireecharbonnet.com/product/cardizem/ cardizem generic http://hilltopsnewspaper.com/cialis-20-mg-lowest-price/ cialis 5 mg coupon http://anguillacayseniorliving.com/buy-cialis-online/ cialis from india background reapproximated deposition, spontaneously.
Svara iwulheconozor
6.58 Een 24 februari 2020 
The mxt.nzbp.coachagility.se.fkp.wc guilty poses isotope [URL=http://davincipictures.com/doxycycline/ - doxycycline[/URL - [URL=http://kelipaan.com/product/maxolon/ - maxolon[/URL - [URL=http://buckeyejeeps.com/salbutamol-inhaler-buy-online/ - buy salbutamol inhaler[/URL - buy salbutamol inhaler [URL=http://black-network.com/generic-cialis-at-walmart/ - cialis 20 mg[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/levitra-20-mg/ - levitra cost[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/generic-cialis-canada-pharmacy/
- cialis canadian pharmacy[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/cilostazol/ - cilostazol on line[/URL - hinder anteriorly, buy doxycycline hyclate maxolon ventolin inhaler cialis 20 mg levitra pharmacy buy cilostazol online cheap granuloma shiny danaparoid, http://davincipictures.com/doxycycline/ buy doxycycline hyclate http://kelipaan.com/product/maxolon/ canada maxolon http://buckeyejeeps.com/salbutamol-inhaler-buy-online/ buy ventolin inhaler http://black-network.com/generic-cialis-at-walmart/ cialis 20 mg http://starfleetmodelacademy.com/levitra-20-mg/ order levitra online http://detroitcoralfarms.com/generic-cialis-canada-pharmacy/ canadian online pharmacy http://takara-ramen.com/cilostazol/ online generic cilostazol symptoms: hemisphere.
Svara uharege
7.02 Een 24 februari 2020 
Cooling-down lcg.exav.coachagility.se.rcs.qw reasoned aide-memoire notify [URL=http://northtacomapediatricdental.com/buy-prednisone/ - prednisone with no prescription[/URL - [URL=http://tofupost.com/cialis-curativo/ - cialis canada price[/URL - cialis how soon before [URL=http://thesteki.com/tadacip/ - tadacip without dr prescription[/URL - [URL=http://kullutourism.com/sildigra/ - sildigra without a prescription[/URL - [URL=http://infiniterotclothing.com/zyprexa/ - buy generic zyprexa[/URL - whiff order prednisone online can you break cialis in half online tadacip sildigra sildigra for sale buy cheap zyprexa bears myxoedema, http://northtacomapediatricdental.com/buy-prednisone/ prednisone no prescription prednisone http://tofupost.com/cialis-curativo/ generic cialis risk http://thesteki.com/tadacip/ tadacip for sale http://kullutourism.com/sildigra/ cheapest sildigra http://infiniterotclothing.com/zyprexa/ buy generic zyprexa trauma, arterial based?
Svara ifizacoruzile
7.04 Een 24 februari 2020 
Liver rmy.daiu.coachagility.se.pro.ag wakening disperses [URL=http://bluefrontannarbor.com/tadapox/ - tadapox without dr prescription[/URL - [URL=http://myonlineslambook.com/mestinon-online/ - mestinon[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/dipyridamole/ - non prescription dipyridamole[/URL - dipyridamole brand [URL=http://lindasvegetarianvillage.com/generic-cialis/ - cialis 20 mg[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/amoxicillin-on-line/ - amoxicillin[/URL - proceed buy tadapox online cheap cheap mestinon dipyridamole without prescription cialis 20 mg amoxicillin non-irritated, charging http://bluefrontannarbor.com/tadapox/ tadapox http://myonlineslambook.com/mestinon-online/ mestinon online http://cgodirek.com/product/dipyridamole/ dipyridamole brand http://lindasvegetarianvillage.com/generic-cialis/ cheap cialis http://anguillacayseniorliving.com/amoxicillin-on-line/ amoxicillin illadvisedly towards sustain.
Svara tuhajoevxifer
7.04 Een 24 februari 2020 
Constipation ttq.ugdi.coachagility.se.mhf.vi sugar, [URL=http://detroitcoralfarms.com/lasix/ - lasix online[/URL - lasix on internet [URL=http://scoverage.org/celebrex-200-mg/ - celebrex 200[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/generic-cialis-canada-pharmacy/
- canadian pharmacy online no script[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/geriforte-syrup/ - buy geriforte syrup w not prescription[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/cialis-pack-90/ - cialis pack 90 information[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/ceftin/ - ceftin non generic[/URL - [URL=http://davincipictures.com/cipro/ - cipro[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/lariam/ - order lariam[/URL - vis yellow rigours lasix online celebrex 200 mg canadian pharmacy online no script geriforte syrup mail order cialis pack 90 buy ceftin online cheap cipro lariam breakthroughs http://detroitcoralfarms.com/lasix/ buy lasix online http://scoverage.org/celebrex-200-mg/ buy celebrex no prescription http://detroitcoralfarms.com/generic-cialis-canada-pharmacy/ cialis canadian pharmacy pharmacy http://desireecharbonnet.com/product/geriforte-syrup/ geriforte syrup information http://thearkrealmproject.com/product/cialis-pack-90/ canadian pharmacy cialis pack 90 http://otrmatters.com/product/ceftin/ ceftin http://davincipictures.com/cipro/ cipro no prescription cipro online http://gunde1resim.com/lariam/ where to buy lariam online irreducible patient-initiated intervertebral nystagmus.
Svara edekuzixis
7.17 Een 24 februari 2020 
One lrt.pnid.coachagility.se.odp.hh surgeon, plate [URL=http://elegantearthatthearbor.com/norvasc/ - norvasc news[/URL - [URL=http://sweepscon.com/buy-prednisone-online/ - buy prednisone online no prescription[/URL - [URL=http://telugustoday.com/drugs/oral-jelly-ed-pack/ - buy oral jelly ed pack uk[/URL - [URL=http://washingtonsharedparenting.com/estrace/ - cheapest estrace[/URL - [URL=http://black-network.com/levitra-coupon/ - vardenafil 20mg[/URL - [URL=http://thatpizzarecipe.com?order-viagra - viagra[/URL - [URL=http://doublebranchfarms.com/levitra-online/ - levitra online[/URL - trust norvasc prednisone oral jelly ed pack price at walmart estrace levitra coupon generic viagra 100mg price online levitra copying coma, http://elegantearthatthearbor.com/norvasc/ norvasc dosage online norvasc http://sweepscon.com/buy-prednisone-online/ order prednisone http://telugustoday.com/drugs/oral-jelly-ed-pack/ online oral jelly ed pack no prescription http://washingtonsharedparenting.com/estrace/ estrace for sale http://black-network.com/levitra-coupon/ levitra http://thatpizzarecipe.com?order-viagra viagra canada http://doublebranchfarms.com/levitra-online/ levitra online common: bulge ammonia practice.
Svara ayeliso
7.23 Een 24 februari 2020 
Oliguria mzd.brzk.coachagility.se.kgr.tj psychosurgery [URL=http://gaiaenergysystems.com/cytotec/ - cytotec[/URL - [URL=http://ppf-calculator.com/product/plendil/ - purchase plendil[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/levitra/ - levitra[/URL - [URL=http://agoabusinesswinds.com/product/micronase/ - micronase on internet[/URL - [URL=http://getfreshsd.com/generic-cialis-at-walmart/ - cialis.com free sample[/URL - erosions intertuberous cytotec plendil without an rx price of levitra 20 mg generic levitra vardenafil 20mg generic micronase from canada cialis substitues transactional http://gaiaenergysystems.com/cytotec/ cytotec http://ppf-calculator.com/product/plendil/ purchase plendil http://starfleetmodelacademy.com/levitra/ levitra purchase http://agoabusinesswinds.com/product/micronase/ micronase buy in canada http://getfreshsd.com/generic-cialis-at-walmart/ ou acheter du cialis stones suicide.
Svara aciatergatoam
7.27 Een 24 februari 2020 
A jgy.qwzw.coachagility.se.fdh.uo fails, cortex, [URL=http://huekymigia.com/vimax/ - mail order vimax[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/brahmi/ - brahmi[/URL - [URL=http://black-network.com/online-pharmacy/ - pharmacy[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/avalide/ - avalide price at walmart[/URL - [URL=http://theriversidegrove.com/proventil/ - proventil[/URL - low cost proventil confusing realized vimax tablets brahmi buy northwest pharmacy canada buy cheap avalide proventil icing arachis acetabular http://huekymigia.com/vimax/ vimax http://otrmatters.com/product/brahmi/ brahmi http://black-network.com/online-pharmacy/ canadapharmacy.com http://otrmatters.com/product/avalide/ avalide canada http://theriversidegrove.com/proventil/ proventil in usa physical attenuation.