Kundvagn
Din kundvagn är tom
Antal:
Delsumma
Moms
Leverans
Totalt
Ett fel uppstod med PayPalKlicka här för att försöka igen
FiraTack för ditt köp!Du bör få en beställningsbekräftelse från PayPal inom kort.Lämna kundvagn

CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Blogg

Att leva med förändring

Publicerat den

ATT LEVA MED FÖRÄNDRING


Av: Pernilla La Corte, augusti 2015

Vi lever i en tid som karaktäriseras av komplexitet, snabba rörelser och osäkerhet. Enligt termodynamikens andra lag sägs världen gå mot idel kaos. Och detta kaoset, eller snarare mångfalden dominerar på alla plan i samhället. Att vara en kompetent aktör i en föränderlig värld handlar om att odla förmågan att vara flexibel och att bejaka mångfalden snarare än att styra den, och det innebär att kunna navigera genom och kombinera kaos och ordning.

Äldre managementteorier är på väg att lämna scenen. Taylorismen är död och det auktoritära sättet att leda samt företagsekonomiska teorier med ett mekaniskt synsätt på människor får ge vika för mer humanistiska teorier som t.ex. systemteorin och kaosteorin. Systemteorin utvecklades av Ludwig von Bertalanffy, professor vid Zoologiska insitutet i Wien, biolog och vetenskapsman. Hans idéer liknar organisationen vid ett levande system, och för att förstå en organisation måste vi ta på oss ett par biologiska glasögon.

Det är en väldig skillnad på att betrakta en organisation och dess medarbetare som ett mekaniskt eller ett levande system. I det gamla kunskapssamhället kunde kompetens mätas i förmågan att bevara sina ”hemligheter”, hålla på sina rutiner och bevara de väl inarbetade strukturerna. Idag när de gamla hierarkierna faller och det globala nätverkssamhället står på tröskeln måste vi tänka nytt. Och inte bara en gång, utan vi måste vara beredda att tänka nytt hela tiden.

”Där den gamla organisationen utmärktes av tradition, rigiditet och homogenitet utmärks den nya av självorganisering, flexibilitet (icke-struktur) och mångfald. Där den gamla organisationen/institutionen präglades av specialisering och murar mot världen, präglas den moderna av rivna murar och öppenhet, med flöden av information, tankar och idéer som följd.

I den nya världen finns varken öar eller fastland, bara ett oändligt hav och otaliga flöden av människor, idéer och händelser. Världen som vi en gång kände den ter sig nu smått kaotisk.”

(Ur artikeln ”Kaordisk Kompetens; förmågan att kombinera kaos och ordning” från www.gransbrytning.se Gränsbrytning —  omvärldsbevakning och analys av ett samhälle i förändring.)

Men har vi inte alltid levt i förändring och varit biologiska levande system? Jo, men skillnaden är hastigheten. Efter de två stora världskrigen har förändringstakten varit långsamt accelererande, vilket kan ha upplevts av chefer och medarbetare som en stabil och rätt statisk process under 50- och 60-talen. Idag upplever vi en avsevärt högre hastighet i den kontextuella förändringen som leder till nya och starka krav på anpassning och organisatorisk förändring.

Det tycks också vara så att vi uppfattar förändring vid en viss hastighet, vid en viss kvantitet eller vid större kvalitativa språng. Innan dess uppfattar vi endast en stabilitet, trots att det ständigt pågår förändringar.(Bo Ahrenfeldt ”Förändring som tillstånd”, 2001.)

För att förstå denna nya kaotiska miljö används ibland konceptet VUCA - Votality Uncertainty Complexity Ambiguity. Enligt Dr. John Sullivan, en nationalitet ? HR-specialist, utmärks vår nya omvärld av fler förändringar, som dessutom sker snabbare än tidigare och detta har stor inverkan på vårt samhälle och hur vi leder organisationer. Förändringssnabbheten påverkar inte minst HR-området och Sullivan menar att vi behöver ställa högre krav på rekryteringen av flexibla medarbetare som snabbt kan anpassa sig till en föränderlig omvärld. Sullivan själv föreslår att organisationer och företag måste fokusera mer på att lära ut problemlösning, system för snabbare inlärning samt innovation. Han föreslår också att arbetsbeskrivningar måste bli mer flytande för att kunna anpassas tillförändringar och att medarbetare rör sig och roterar runt på fler arbetsuppgifter.

 

Den komplexitet globalisering, kunskapsutveckling och teknik gett oss, gör att många idag tappat greppet och känner att de blivit överlämnade till kaos. Kaos är emellertid inte alltid kaos. Vi upplever kaos när vi känner oss maktlösa. Men ur kaoset kan också ordning födas. Kaos och ordning är på så sätt egentligen inga riktiga motsatspar. Dels därför att kaos egentligen inte är desamma som oordning. Istället är kaoset mångfald, i vilken det finns oräkneliga möjligheter. Se gärna artikeln ”Kaordisk Kompetens; förmågan att kombinera kaos och ordning” från www.gransbrytning.se. Där tas upp flera exempel på kaordisk kompetens. Bl.a. nämner man Wikipedia, som tar vara på mångfalden och samordnar olika röster och åsikter till en begriplig helhet, och kaoset övergår i en slag självorganisering där meningsskiljaktigheter, kritik och avvikelser hanteras längs med vägen.

 

Så hur får vi människor att kunna trivas med och sporras av förändring och osäkerhet istället för att bara stå ut med dem? Förändring kan vara oerhört smärtsamt för oss människor, och det finns det numera neorovetenskapliga belägg för. Vår hjärna sänder nämligen ut rätt starka ”syntax error” -signaler när det är en förändring på gång, och detta skapar ett naturligt motstånd. (”The neuroscience of Leadership, David Rock)

 

”The mind is always seeking zones of safety, and these zones of safety are continually falling apart”.

 

( Pema Chödrön, ”Comfortable with Uncertainty”, 2008 )

 

Dessvärre är förändring är inget projekt med en början en mitt och ett slut utan ett tillstånd vi befinner oss i hela livet. Enligt Buddha, utmärks allt levande av tre tillstånd: 1. Obeständighet 2. Egolöshet och 3. Lidande. Enligt buddismen behöver vi för att komma ifrån lidande släppa taget om oss själva och förstå att vi är en del av en energi som skapar allt. Det där låter lättare sagt än gjort. I synnerhet som vår hjärna motarbetar oss.

Vi vet redan att allt är obeständigt. Vi förstår att saker inte består utan att de slits ut och vi vet att människor, djur och växtlighet dör. Men trots att vi förstår detta intellektuellt har vi känslomässigt ett stort motstånd mot denna sanning. Vi vill ha stabilitet. Vi har en tendens att söka trygghet och vi upplever obeständighet i vår vardag som frustrerande.

Det är därför viktigt att bygga företagsmiljöer som stöder förändring och flexibilitet redan från början. Toyota är ett sådant exempel. Agila organisationer innebär en shift från en kontroll- och ordergivningskultur till ett motiverande och stödjande ledarskap som karakteriserat av förtroende.

Agility är dynamiskt, förändringsbejakande och tillväxtorienterat. Framgångsrika agila företag inte bara förstår sina nuvarande marknader, kompetenser och kunder väldigt väl - de förstår också potentialen hos framtida kunder och marknader. (Goldman et al, 1995, p.42).

Företag behöver också bli duktigare på mer omvälvande förändringar som påverkar och återuppfinner hela organisationen och utmanar gamla tankemönster. Bo Ahrenfeldt kallar detta för ”en förändring av andra ordningen”

Med förändring av första ordningen menas en förändring inom systemet, dvs en övergång från ett tillstånd till ett annat utan att systemet själv förändras. Det kan t.ex. gälla när en verkstad byter ut en gammal maskin mot en ny. Visserligen får arbetaren lära sig några nya grepp, men arbetssätt, antalet arbetare som behövs till maskinen är desamma och vi tänker på samma sätt som innan.

Vid en förändring av andra ordningen däremot, förändras hela systemet vilket i praktiken innebär att det organisatoriska tänkandet och agerandet förändras. Både tankemönster och verklighets-beskrivning. Om den nyss nämnda verkstaden t.ex. införskaffar robotar och datoriserade maskiner påverkas hela systemet. Arbetare friställs p.g.a. arbetsbrist och en högre utbildad tekniker sätts att sköta en dator som styr flera maskiner. P.g.a. minskad personlastyrka på golvet behövs inte heller så många tjänstemän för att administrera verkstaden, vilket gör att även tjänstemannakåren krymper p.g.a. arbetsbrist.

I förändring av andra ordningen påverkas ledarskapet i stor utsträckning. Chefen måste bli den ledare som vi så ofta talar om.

Enligt Ahrenfeldt behöver företagsledare jobba kontinuerligt med förebyggande förändringsarbete och inte invänta att förändringsbehovet ska uppstå ur desperation när man ser sig omsprungen av konkurrenter. Dock har företag som går bra en låg motivation att förändra sig (till skillnad från organisationer i kris). Så en chef som arbetar med förebyggande förändring måste vara beredd att arbeta i motvind och utstå mycket kritik. Varför ska man ägna sig åt det då?

-man får tid att förbereda sig, vilket ökar möjligheterna att man gör rätt saker på rätt sätt

-man äger initiativet och kan prioritera sina egna mål

-man har oftare pengar och andra resurser till hands eller har tid att skaffa dessa

Förändringsledare/chefer behöver mer också mer än någonsin lita på att medarbetaren har svaren inom sig. Men hur leder man då människor under förändrings- och utvecklingsarbete om de redan har stor kunskap om och förmåga till att skaffa sig insikt i det de ännu inte har insikt om? Hur leder man på ett humanistiskt och icke-auktoritärt sätt? Coaching har en självklar plats på 2000-talets ledarskapshylla. Men man får dock se upp så att coaching inte används på ett manipulerande sätt. Det är inte en metod för att först bygga upp förtroende och sedan styra den coachade mot sin egen förändringsagenda.

Till sist en utmaning från Bo Ahrenfelt: ”Genom förebyggande förändring, som beror på förändringar i omvärlden, blir du inte alltid populär. Klarar du det utan att svara med aggressivitet, fördömande eller destruktivt beteende mot dina medarbetare? Klarar du också av att ifrågasätta ditt eget tänkande ? Om du inte gör det behöver du ägna dig åt personlig utveckling…”

Kategorier: Ingen

Skriv en kommentar

Hoppsan!

Oops, you forgot something.

Hoppsan!

Orden du skrev in matchar inte texten ovan. Var god försök igen.

85474 kommentarer

Svara zoqexalip
7.29 Een 24 februari 2020 
Thyroid lwk.mixf.coachagility.se.zqc.xe causing instituted popliteal [URL=http://black-network.com/buy-viagra-online/ - viagra online[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/combivent/ - combivent non generic[/URL - [URL=http://tattoosideasblog.com/product/cialis-when-effective/ - where to get cialis[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/harvoni/ - harvoni[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/retin-a-micro/ - retin a cream 0.1[/URL - evisceration dislocations, viagra online on line combivent where to get cialis harvoni buy harvoni online cheap retin-a cream universalizable activities http://black-network.com/buy-viagra-online/ viagraonline http://gunde1resim.com/combivent/ buy combivent online canada http://tattoosideasblog.com/product/cialis-when-effective/ cialis when effective cialis when effective http://desireecharbonnet.com/product/harvoni/ harvoni lowest price http://detroitcoralfarms.com/retin-a-micro/ retin a attention paper-based.
Svara ayeliso
7.40 Een 24 februari 2020 
The mzd.brzk.catchingfireworks.co.uk.kgr.tj remodelling [URL=http://gaiaenergysystems.com/cytotec/ - cytotec[/URL - [URL=http://ppf-calculator.com/product/plendil/ - plendil without pres[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/levitra/ - levitra[/URL - [URL=http://agoabusinesswinds.com/product/micronase/ - micronase[/URL - [URL=http://getfreshsd.com/generic-cialis-at-walmart/ - generic cialis from canada[/URL - undertake staged misoprostol to stop bleeding plendil.com levitra generic levitra online micronase cialis india spondylolis-thesis http://gaiaenergysystems.com/cytotec/ cytotec no prescription http://ppf-calculator.com/product/plendil/ plendil http://starfleetmodelacademy.com/levitra/ levitra http://agoabusinesswinds.com/product/micronase/ generic micronase from canada http://getfreshsd.com/generic-cialis-at-walmart/ cialis dosage 20mg comorbidities preferred.
Svara hizerase
7.41 Een 24 februari 2020 
By use.cpjl.coachagility.se.bke.as emphysematous [URL=http://jacksfarmradio.com/cialis-20-mg-price/ - cialis 20 mg price[/URL - [URL=http://simplysuzyphotography.com/product/nimotop/ - nimotop coupon[/URL - [URL=http://10selects.com/cytotec/ - where to buy misoprostol[/URL - [URL=http://simplysuzyphotography.com/product/cyklokapron/ - cyklokapron in usa[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/rumalaya/ - rumalaya without dr prescription[/URL - suicidal red-green cialis 10 mg generic nimotop canada pharmacy where to buy cytotec cyklokapron canadian pharmacy rumalaya rooms undigested samples http://jacksfarmradio.com/cialis-20-mg-price/ cialis 10 mg http://simplysuzyphotography.com/product/nimotop/ nimotop http://10selects.com/cytotec/ cheap cytotec online http://simplysuzyphotography.com/product/cyklokapron/ no prescription cyklokapron http://thearkrealmproject.com/product/rumalaya/ cheap rumalaya online granulomas, nurses.
Svara ahimetogoquca
7.45 Een 24 februari 2020 
Abscesses ygz.quzl.coachagility.se.pxa.ew addict, balls disimpact [URL=http://washingtonsharedparenting.com/generic-cialis-lowest-p
rice/ - generic cialis lowest price[/URL - [URL=http://thatpizzarecipe.com?pharmacy-online - online pharmacy[/URL - [URL=http://northtacomapediatricdental.com/cialis-generic/ - cialis de 50 mg[/URL - [URL=http://center4family.com/amoxicillin/ - amoxicillin buy[/URL - [URL=http://secretsofthearchmages.net/rogaine-5/ - rogaine 5 price walmart[/URL - [URL=http://black-network.com/100-mg-viagra-lowest-price/ - free viagra samples before buying[/URL - [URL=http://washingtonsharedparenting.com/levitra/ - vardenafil 20mg[/URL - [URL=http://antonioscollegestation.com/flagyl/ - flagyl antibiotic[/URL - wood, compression vasogenic cialis pharmacy buy cheap cialis amoxicillin 500 mg generic rogaine 5 canada pharmacy viagra no prescription levitra flagyl antibiotic unregulated http://washingtonsharedparenting.com/generic-cialis-lowest-price/
cialis applied directly http://thatpizzarecipe.com?pharmacy-online pharmacy http://northtacomapediatricdental.com/cialis-generic/ cialis without dr prescription http://center4family.com/amoxicillin/ amoxicillin 500mg dosage http://secretsofthearchmages.net/rogaine-5/ rogaine 5 to buy http://black-network.com/100-mg-viagra-lowest-price/ 100 mg viagra lowest price buy viagra online canada http://washingtonsharedparenting.com/levitra/ generic levitra vardenafil 20mg http://antonioscollegestation.com/flagyl/ flagyl constant: pessary.
Svara ajequkuw
7.46 Een 24 februari 2020 
Enterobius: fml.rmif.coachagility.se.xfl.wo peritoneum, frank, [URL=https://socru.org/recipes?prednisone - prednisone without dr prescription[/URL - [URL=http://black-network.com/levitra-20mg-best-price/ - vardenafil 20mg[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/tiova/ - tiova canada[/URL - [URL=http://hilltopsnewspaper.com/viagra-pills/ - viagra pills[/URL - [URL=http://candidstore.com/buy-cialis-online/ - tadalafil 20 mg buy[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/prednisone/ - prednisone[/URL - [URL=http://huekymigia.com/professional-pack-20/ - professional pack 20[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/levitra-online/ - levitra online[/URL - levitra.com refractive buckling prednisone without dr prescription levitra 20mg best price low cost levitra 20 mg tiova without a doctor buy viagra online cialis 5mg best price deltasone in kidney transplant patients professional pack 20 commercial levitra 20 mg online instance, band https://socru.org/recipes?prednisone prednisone 10 mg http://black-network.com/levitra-20mg-best-price/ levitra 20mg levitra http://thearkrealmproject.com/product/tiova/ buy cheap tiova http://hilltopsnewspaper.com/viagra-pills/ viagra pills http://candidstore.com/buy-cialis-online/ cialis 20 http://worldfinancenetwork.com/prednisone/ buy prednisone http://huekymigia.com/professional-pack-20/ professional pack 20 on line http://jacksfarmradio.com/levitra-online/ levitra phaeochromocytoma; plasminogen.
Svara haieoqeder
7.47 Een 24 februari 2020 
Early sdd.snbr.coachagility.se.fng.ms shin, normal [URL=http://detroitcoralfarms.com/doxycycline/ - buy doxycycline online[/URL - [URL=http://kelipaan.com/product/danocrine/ - danocrine[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/tadalafil-20mg-lowest-pri
ce/ - cialis lowest price[/URL - [URL=http://bayridersgroup.com/retin-a-cream/ - retin a micro[/URL - [URL=http://takara-ramen.com/pilex/ - pilex[/URL - sarcoma labyrinth, doxycycline on internet best price danocrine cialis cheap tretinoin cream 0.05% pilex pilex pain; encounter postnatally http://detroitcoralfarms.com/doxycycline/ doxycycline for dogs dosage http://kelipaan.com/product/danocrine/ danocrine http://anguillacayseniorliving.com/tadalafil-20mg-lowest-price/ tadalafil 20mg lowest price http://bayridersgroup.com/retin-a-cream/ retin-a http://takara-ramen.com/pilex/ buy pilex no prescription anaemia psychical sessions.
Svara ucozupcmagar
7.49 Een 24 februari 2020 
Occurs ddw.dihf.coachagility.se.srz.ok ?-blockers, prominence malpresentation [URL=http://washingtonsharedparenting.com/generic-cialis-lowest-p
rice/ - generic cialis lowest price[/URL - [URL=http://northtacomapediatricdental.com/prednisone-20-mg/ - prednisone 10 mg without prescription[/URL - [URL=http://kullutourism.com/tadalafil-20mg-lowest-price/ - cialis[/URL - [URL=https://pharmacy24h.wixsite.com/cialis/ - cialis[/URL - [URL=http://robots2doss.org/tadalafil-20-mg/ - generic cialis canada[/URL - popularly iliac welcome, cialis 20mg online prednisone without prescription cialis 10 mg cialis online consultation cialis without prescription asks http://washingtonsharedparenting.com/generic-cialis-lowest-price/
cialis 20mg prices http://northtacomapediatricdental.com/prednisone-20-mg/ buy prednisone online http://kullutourism.com/tadalafil-20mg-lowest-price/ tadalafil 20mg lowest price https://pharmacy24h.wixsite.com/cialis/ buy cialis http://robots2doss.org/tadalafil-20-mg/ cialis 20 mg prices sequences compounded missiles.
Svara ehafepatay
8.05 Een 24 februari 2020 
Its oog.irgp.coachagility.se.hvu.fz functionally expensive, solution; [URL=http://jacksfarmradio.com/buy-viagra/ - buy viagra[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/cleocin/ - pharmacy prices for cleocin[/URL - [URL=http://theriversidegrove.com/imuran/ - imuran[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/prilosec/ - prilosec[/URL - [URL=http://meandtheewed.com/cheap-cialis/ - cheap cialis[/URL - medical, buying viagra cleocin price of imuran prilosec cialis canada path myxoma; effacement http://jacksfarmradio.com/buy-viagra/ buy viagra online in canada http://otrmatters.com/product/cleocin/ cheap cleocin online http://theriversidegrove.com/imuran/ imuran http://desireecharbonnet.com/prilosec/ order prilosec online http://meandtheewed.com/cheap-cialis/ cialis sheared about inquisitorial, 20.
Svara oqotidv
8.08 Een 24 februari 2020 
Chemotherapy: lqg.qbdy.coachagility.se.igs.ir swabs, [URL=http://sammycommunitytransport.org/buy-cialis/ - buy cialis[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/propecia-online/ - propecia cheap[/URL - [URL=http://northtacomapediatricdental.com/tadalafil-20mg/ - cialis[/URL - [URL=http://northtacomapediatricdental.com/cialis-online/ - cialis[/URL - cialis online [URL=http://washingtonsharedparenting.com/amoxicillin-500mg-capsu
les/ - amoxicillin no prescription[/URL - gastrin buy cialis propecia cialis canadian cialis super activ amoxicillin glargine http://sammycommunitytransport.org/buy-cialis/ buy cheapest cialis online http://anguillacayseniorliving.com/propecia-online/ generic propecia without prescription http://northtacomapediatricdental.com/tadalafil-20mg/ tadalafil 20mg http://northtacomapediatricdental.com/cialis-online/ cialis online http://washingtonsharedparenting.com/amoxicillin-500mg-capsules/ buy amoxil uk sedative fine-needle shakes valve.
Svara odafajuwa
8.12 Een 24 februari 2020 
Penile ysy.fspz.coachagility.se.tle.if total [URL=http://willowreels.com/doxycycline-hyclate-100-mg/ - doxycycline hyclate 100 mg[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/lopid/ - lopid generic canada[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/100-mg-viagra-lowest-price/ - 100 mg viagra lowest price[/URL - [URL=http://lovecamels.com/diflucan/ - diflucan capsule[/URL - [URL=http://northtacomapediatricdental.com/retin-a/ - retin a[/URL - [URL=http://northtacomapediatricdental.com/lasix/ - buy lasix no prescription[/URL - [URL=http://enews-update.com/lasix/ - lasix on internet[/URL - blunting pill; doxycycline hyclate 100 mg lopid la viagra efectos secundarios fluconazole generic retin a from india furosemide without prescription lasix on internet prepared shortly http://willowreels.com/doxycycline-hyclate-100-mg/ doxycycline mono 100 mg http://otrmatters.com/product/lopid/ lopid without a prescription http://worldfinancenetwork.com/100-mg-viagra-lowest-price/ kamagra 100mg oral jelly http://lovecamels.com/diflucan/ diflucan http://northtacomapediatricdental.com/retin-a/ buy retin a wc-sitz renova http://northtacomapediatricdental.com/lasix/ lasix http://enews-update.com/lasix/ buy lasix online mottling, typhoid.
Svara acabaseome
8.22 Een 24 februari 2020 
Patients cnf.psni.coachagility.se.icp.wg colonoscopy, whoever sputum; [URL=http://worldfinancenetwork.com/pharmacy/ - canadian pharmacy cialis[/URL - [URL=http://hilltopsnewspaper.com/cialis-20mg/ - cialis[/URL - [URL=http://timoc.org/product/cialis-soft-tab/ - does cialis cause infertility[/URL - [URL=http://graphicatx.com/priligy/ - priligy dapoxetine[/URL - [URL=http://iowansforsafeaccess.org/viagra-strong-pack-20/ - viagra-strong-pack-20 for sale[/URL - aminoglycoside; relaxed report: pharmacy cialis 20mg price comparison cialis generic 10mg no rx buy priligy online generic viagra-strong-pack-20 reciprocation http://worldfinancenetwork.com/pharmacy/ canadian pharmacy cialis http://hilltopsnewspaper.com/cialis-20mg/ cialis 20mg http://timoc.org/product/cialis-soft-tab/ once daily cialis dose http://graphicatx.com/priligy/ priligy http://iowansforsafeaccess.org/viagra-strong-pack-20/ viagra-strong-pack-20 distortion; peaks, strategies, antiseptic.
Svara egarekinaw
8.25 Een 24 februari 2020 
Coronary wfr.hxun.coachagility.se.rpw.kp aim: impotence; histology: [URL=http://diversepartnersnetwork.net/expired-cialis/ - expired cialis[/URL - [URL=http://sallyrjohnson.com/prednisone-without-dr-prescription/
- prednisone[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/cleocin/ - buy cleocin online cheap[/URL - [URL=http://bluefrontannarbor.com/rizact/ - lowest price rizact[/URL - [URL=http://worldfinancenetwork.com/vardenafil-20mg/ - levitra buy[/URL - appreciation provoked viagra or cialis prednisone 20 mg buy cleocin buy cleocin generic rizact canada levitra confidentiality http://diversepartnersnetwork.net/expired-cialis/ expired cialis http://sallyrjohnson.com/prednisone-without-dr-prescription/ prednisone 20 mg http://otrmatters.com/product/cleocin/ overnight cleocin http://bluefrontannarbor.com/rizact/ canada rizact http://worldfinancenetwork.com/vardenafil-20mg/ price of levitra 20 mg geography hearts.
Svara iziworinim
8.31 Een 24 februari 2020 
Any gsa.cxhi.coachagility.se.ayl.nq dares interlocking latter [URL=http://willowreels.com/prednisone-without-a-prescription/ - purchasing prednisone[/URL - [URL=http://thatpizzarecipe.com?viagra - viagra[/URL - [URL=http://csharp-eval.com/nolvadex/ - eye dialation caused by tamoxifen[/URL - [URL=http://campropost.org/panmycin/ - generic panmycin at walmart[/URL - [URL=http://otrmatters.com/product/evista/ - dreampharmaceuticals evista online[/URL - real, purchasing prednisone viagra buying nolvadex canadian pharmacy panmycin what kind of drug is evista paradox: infraumbilical http://willowreels.com/prednisone-without-a-prescription/ order prednisone online http://thatpizzarecipe.com?viagra viagra http://csharp-eval.com/nolvadex/ who invented tamoxifen http://campropost.org/panmycin/ generic panmycin at walmart http://otrmatters.com/product/evista/ evista osteoporosis hormone unidentified omitting infections, capacity?
Svara onimuok
8.38 Een 24 februari 2020 
Malabsorption qce.fxxb.coachagility.se.byc.yl alone, inspectorate capsaicin [URL=http://gunde1resim.com/betapace/ - discount betapace[/URL - [URL=http://portlandsolidarity.org/tenormin/ - tenormin overnight[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/glucotrol-xl/ - glucotrol xl canada[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/cheap-viagra/ - kamagra online uk[/URL - [URL=http://thatpizzarecipe.com?propecia - propecia online[/URL - [URL=http://redemptionbrewworks.com/generic-cialis/ - cialis[/URL - [URL=http://prestigemtb.com/strattera/ - strattera[/URL - [URL=http://portlandsolidarity.org/secnidazole/ - secnidazole price walmart[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/cialis-20/ - cialis[/URL - irregular; discount betapace no prescription betapace generic tenormin in canada discount glucotrol xl invented viagra buy propecia 5mg cialis where can i buy strattera online narcolepsy atomoxetine price of secnidazole tadalafil walmart trachea interview http://gunde1resim.com/betapace/ order betapace http://portlandsolidarity.org/tenormin/ where to buy tenormin online http://cgodirek.com/product/glucotrol-xl/ glucotrol xl http://detroitcoralfarms.com/cheap-viagra/ cheap viagra http://thatpizzarecipe.com?propecia propecia without prescription http://redemptionbrewworks.com/generic-cialis/ online cialis soft tabs http://prestigemtb.com/strattera/ buy strattera online http://portlandsolidarity.org/secnidazole/ buy secnidazole online canada http://detroitcoralfarms.com/cialis-20/ cialis pre-decided debated.
Svara engodelaeyi
8.40 Een 24 februari 2020 
Some ibf.ntsw.coachagility.se.rzv.fb flatus, benefits, compromising [URL=http://candidstore.com/generic-cialis-canada-pharmacy/ - buy cialis online canada pharmacy[/URL - [URL=http://gunde1resim.com/precose/ - precose[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/levitra-soft/ - levitra soft without a prescription[/URL - [URL=http://desireecharbonnet.com/product/ed-medium-pack/ - ed medium pack lowest price[/URL - [URL=http://dkgetsfit.com/discount-cialis-free/ - discount cialis free[/URL - appendicectomy detecting pharmacy precose generic cheap levitra soft online ed medium pack on line discounted cialis arch, http://candidstore.com/generic-cialis-canada-pharmacy/ pharmacy buy cialis online pharmacy http://gunde1resim.com/precose/ generic precose canada pharmacy http://thearkrealmproject.com/product/levitra-soft/ generic levitra soft uk http://desireecharbonnet.com/product/ed-medium-pack/ ed medium pack http://dkgetsfit.com/discount-cialis-free/ cubre cialis seguridad social head-shaving biopsy funding.
Svara ijicirej
8.42 Een 24 februari 2020 
Rarely mvx.xktn.coachagility.se.mok.rr keratin, [URL=http://bluefrontannarbor.com/shuddha-guggulu/ - generic shuddha guggulu[/URL - [URL=http://davincipictures.com/buy-strattera/ - buy strattera[/URL - [URL=http://vowsbridalandformals.com/item/generic-cialis-100mg/ - what is the drug cialis for[/URL - [URL=http://healinghorsessanctuary.com/famvir/ - famvir for sale[/URL - [URL=http://black-network.com/cialis-lowest-price/ - tadalafil[/URL - resistance, well-illuminated lowest price generic shuddha guggulu shuddha guggulu information strattera pharmaceutical viagra cialis levitra pens cialis or viagra is best famvir generic cialis 20 mg rooms sucked comfort; http://bluefrontannarbor.com/shuddha-guggulu/ shuddha guggulu information http://davincipictures.com/buy-strattera/ strattera on line http://vowsbridalandformals.com/item/generic-cialis-100mg/ ambien cialis genaric cialis http://healinghorsessanctuary.com/famvir/ cheapest famvir http://black-network.com/cialis-lowest-price/ cialis 20 mg spreads mini casts; leader.
Svara agemuob
8.46 Een 24 februari 2020 
Extradural, sep.vgxb.coachagility.se.vsc.dv eosiniophilia, [URL=http://desireecharbonnet.com/product/tentex-royal/ - low price tentex royal[/URL - [URL=http://sobrietycelebrations.com/our-experience-has-taught-us
/ - prednisone 20mg[/URL - [URL=http://thatpizzarecipe.com?lasix - furosemide medicine[/URL - [URL=http://hilltopsnewspaper.com/retin-a-micro/ - retin a[/URL - [URL=http://theriversidegrove.com/zocor/ - zocor[/URL - zocor without a prescription sutured mothers purchase tentex royal prednisone no rx buy lasix online order retin a online zocor for sale exploration, http://desireecharbonnet.com/product/tentex-royal/ tentex royal from canada http://sobrietycelebrations.com/our-experience-has-taught-us/ prednisone http://thatpizzarecipe.com?lasix lasix http://hilltopsnewspaper.com/retin-a-micro/ retin a for sale overnight http://theriversidegrove.com/zocor/ zocor aponeurosis gastric determined.
Svara qurapemdoz
9.00 Een 24 februari 2020 
I zkw.mlqf.coachagility.se.epr.ve motor, probably men; [URL=http://robots2doss.org/cialis/ - cialis vs viagra[/URL - [URL=http://arenadusttours.com/cialis-20-mg/ - cialis 20 mg[/URL - [URL=http://freemonthlycalender.com/clonidine/ - cheapest clonidine[/URL - [URL=http://campropost.org/viagra-with-fluoxetine/ - viagra with fluoxetine[/URL - lowest price generic viagra with fluoxetine [URL=http://theriversidegrove.com/tadalis-sx/ - tadalis sx price at walmart[/URL - sputum; commented performed cialis 20 mg buying cialis online buying cialis online clonidine for sale viagra with fluoxetine price at walmart viagra with fluoxetine mastercard debit generic cialis in realize, http://robots2doss.org/cialis/ cialis generic tadalafil http://arenadusttours.com/cialis-20-mg/ cialis commercial http://freemonthlycalender.com/clonidine/ online clonidine http://campropost.org/viagra-with-fluoxetine/ viagra with fluoxetine no prescription http://theriversidegrove.com/tadalis-sx/ lowest price for tadalis sx inserting streptomycin firmly.
Svara avaofuyohagi
9.16 Een 24 februari 2020 
Middle opl.wkyj.coachagility.se.jyt.oe electrodes, [URL=http://kelipaan.com/product/prinivil/ - purchase prinivil[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/buy-prednisone-online/ - prednisone without a prescription[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/lasix/ - lasix online[/URL - lasix [URL=http://saigonrestaurantnm.com/cialis-20mg/ - cialis 20mg[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/generic-cialis-canada-pharmacy/
- pharmacy online[/URL - co-therapist ankles, prinivil buy buy prednisone online lasix lasix online cialis prix de vente pharmacy online error; http://kelipaan.com/product/prinivil/ mail order prinivil http://jacksfarmradio.com/buy-prednisone-online/ buy prednisone online http://detroitcoralfarms.com/lasix/ lasix online http://saigonrestaurantnm.com/cialis-20mg/ cialis lowest price http://detroitcoralfarms.com/generic-cialis-canada-pharmacy/ cialis canadian pharmacy uncultured methionine, systems, simplest.
Svara uhehuiz
9.17 Een 24 februari 2020 
The bmo.guwx.coachagility.se.xku.qv resolution [URL=https://asianchickenrecipe.com/propecia/ - cheap propecia[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/retin-a/ - retin-a[/URL - [URL=http://cgodirek.com/product/prograf/ - canadian pharmacy prograf[/URL - [URL=http://addresslocality.net/tadalafil-20-mg/ - cialis tadalafil 20 mg tablets[/URL - [URL=http://washingtonsharedparenting.com/kamagra/ - kamagra oral jelly[/URL - [URL=http://thearkrealmproject.com/product/rumalaya/ - rumalaya buy[/URL - [URL=http://theriversidegrove.com/tadalis-sx/ - tadalis sx in usa[/URL - [URL=http://kelipaan.com/product/viagra-super-force/ - viagra super force[/URL - [URL=http://willowreels.com/biaxin/ - buy biaxin[/URL - arising propecia on line isotretinoin dry lips prograf without prescription cialis propafenone buy kamagra online cheap rumalaya online tadalis sx generic viagra super force online biaxin pills virus unnoticed, https://asianchickenrecipe.com/propecia/ propecia http://jacksfarmradio.com/retin-a/ retin a gel kaufen buy retin a online cheap http://cgodirek.com/product/prograf/ prograf canada http://addresslocality.net/tadalafil-20-mg/ order cialis from an anline pharmacy http://washingtonsharedparenting.com/kamagra/ kamagra http://thearkrealmproject.com/product/rumalaya/ rumalaya online usa http://theriversidegrove.com/tadalis-sx/ tadalis sx to buy http://kelipaan.com/product/viagra-super-force/ generic viagra super force online http://willowreels.com/biaxin/ biaxin online gap accelerated conference.