Kundvagn
Din kundvagn är tom
Antal:
Delsumma
Moms
Leverans
Totalt
Ett fel uppstod med PayPalKlicka här för att försöka igen
FiraTack för ditt köp!Du bör få en beställningsbekräftelse från PayPal inom kort.Lämna kundvagn

CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Blogg

Chefer jobbar ineffektivt och beter sig inte som de tror

Publicerat den
November 2015 av Pernilla La Corte


Forskning från KTH visar att chefer i hög grad missbedömer sina egna ledarskapsbeteenden. De gör minst av det som medarbetare vill ha mest av, och mest av det som medarbetare vill ha minst av.


Ledarskap sker omedvetet och ostrukturerat

Simon Elvenäs, industridoktorand på KTH har filmat och observerat över 400 chefer och ledare i olika branscher, som har analyserats utifrån vad cheferna faktiskt lägger sin tid på till exempel i möten med medarbetare. Genom videodokumentation och OSTI kodar man beteenden för att få fram hur kommunikationen mellan arbetsledare och arbetstagare sker,  hur det uppfattas och hur det påverkar medarbetarna. Det visar sig att cheferna inte alls gör det som ger effekt, inte det som de vill göra och inte heller det som de tror att de gör.

”Ledarskap sker oftast oplanerat, ostrukturerat, omedvetet, oregelbundet och inkonsekvent”, säger Simon Elvnäs. ”Vi strösslar med cirka 25  000 beteen­den utan att riktigt ha koll på vilka vi använder och hur det påverkar medarbetarna.”

 

Vad är bra arbetsledande beteende?

Forskningsprojektet undersöker även vad cheferna definierar som ledarskapsbe­teende. Det som de identifierar som arbetsledande beteenden är i första hand instruktioner och information – inte återkoppling.

Det innebär alltså att det som medarbetarna säger sig vilja ha mest av – och det som cheferna själva säger och forskningen har kommit fram till är bra arbetsledning, det vill säga ett coachande förhållningssätt utifrån uppmärksamhet, uppföljning och utvärdering – är i själva verket det som man ser minst av på filmerna.

Även det omvända gäller: Det som ledarna ägnar mest tid åt är det som medarbetarna minst efterfrågar. Cirka 90 procent av de möten som filmades av ­forskarna ägnades åt att instruera, informera, diskutera, reflektera. I Simon Elvnäs forskning uppskattade cheferna att de ägnade cirka 40 procent åt återkoppling medan filmerna som forskarna spelat in med dem visar att det i verkligheten inte var mer än 0–2 procent.

Går att bli en bättre ledare

Evnäs menar att bra ledarskap inte är något man föds med, utan att det går att träna fram. Till exempel kan man förbättra sin förmåga att återkoppa och därmed öka medarbetarnas prestationer. Återkopplingscykeln iInstruktion/ordergivning - ta in info från medarbetaren-ge feedback avbryts i många av de filmade fallen i förtid och utförs inte i hela cykler. Cheferna i Elvnäs studier som börjar jobba med sin tydlighet och att fullfölja hela återkopplingscykeln märkte genast resultat. 

Exempel: En chef inom vårdsektorn höll 15 minuters möte med sina 20–25 medarbetare varje morgon. Utöver det la hon ner fyra timmar om dagen på att svara på deras följdfrågor. När hon började leda utifrån medarbetarnas behov i stället för sitt eget tänk fick hon ner frågetiden till 30 minuter om dagen.

Chefer måste också berömma sina medarbetare mer. Det kan verka konstigt att berömma och uppmuntra människor för det vardagliga de gör, det man förväntar oss att de ska göra. Men beröm ger effekt på fortsatt motivationen. Något man inom  coaching jobbar frekvent med.

Ledare utgår från sitt eget tänk

"Chefer arbetsleder utifrån hur de tänker sig att det är. De kommer till mötena för att tala om vad som ska göras, i stället för att i första hand lyssna in hur det faktiskt är, vad som har gjorts och vilka behov medarbetarna har", säger Simon Elvnäs.

"Chefer och medarbetare har olika tidshorisonter. Cheferna tänker framåt, från nu och till sedan, och kommer till mötet med tankar på allt som ska göras. Medarbetarna tänker mer bakåt, från då till nu, och har med sig tankar och känslor kring det som är gjort."

Därför tränar forskningsgruppen cheferna i att avsätta en del av sina möten till återkoppling och en del till att kommunicera med medarbetarna om vad som kan få dem att engagera sig framåt. Ett möte behöver innehålla båda delarna.

”Om ledaren kan coacha med frågor kan det leda fram till att man går in i en ny prestationscykel”, säger han.

”Då kan du fokusera helt på att skapa fungerande processer i företaget och genom det få ut avsedd effekt. Du behöver inte längre bry dig om resultatet utan det kommer av sig själv.”

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategorier: Ingen