CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Blogg

Företaget som ifrågasätter allt

Publicerat den

 

23 februari 2016 av Pernilla La Corte

Björn Lundén Information AB är Sveriges häftigaste företag. De har drivit företagsdemokrati till sin spets. De anställda bestämmer sina egna löner och sina egna arbetstider, och de har inga chefer eller någon ledningsgrupp. Ägaren Björn Lundéns röst är lika mycket värd som någon annans, och hans idéer kan bli nedröstade på ett personalmöte och det tycker han bara är bra. Han startade inte företaget för att få styra och ställa. Företaget har funnits i 28 år, har aldrig gått med förlust, aldrig lånat några pengar och har haft en stadig tillväxt. Företaget tar emot cirka 100 studiebesök per år. 

Den 8:e februari var det CoachAgilitys med fleras tur att åka på studiebesök till lilla Näsviken, där Björn Lundéns företag ligger. Björn skickar först en stor buss som hämtade oss 13 personer i Hudviksvall. Han tog sedan emot varmt vid dörren, sade att han kände sig hedrad att vi ville komma på besök. Gruppen bestod av konsulter, entreprenörer, samt en och annan anställd på större företag. Alla har vi gemensamt att vi är nyfikna på hur ett demokratiskt företag drivs, där de anställda själva får bestämma allt. ”Jag byggde ingen pyramid, för jag vet inte hur man gör,” säger Björn, som idag har 95 anställda.

Företaget ägnar sig åt ekonomi, juridik och skatter - men det är inte vad vi gör, utan hur vi gör det som är intressant, säger Björn Lundén.

-Vi ifrågasätter allt, Och när vi tittar på hur man driver företag i vanliga fall så gör vi oftast tvärtemot. Vi är inte rädda för kaos. Det finns strukturer även om vi inte alltid kan förklara hur vi gör.


Vi står på lagret. Där böckerna om skatter och juridik produceras och distribueras. Lagret är ljust och ligger i mitten av byggnaden, då det är verksamhetens nav. 
-De flesta placerar sitt lager i någon mörk källare, och kufar med rutiga flanellskjortor går omkring där, säger Björn. Men varför skall lager ligga i källaren? Och varför ska man separera anställda, så att de som styr sitter högst i en byggnad och de som jobbar på lager hålls i skymundan?


 

Hur man anställer

-Vi anställer folk litet innan vi behöver dem så att vi alltid är litet slaka. Vi brukar få in runt 250 ansökningar, sätter in dem i en pärm. Alla i företaget får gå igenom och sätta sitt veto om det är någon man inte vill anställa. Sedan utser vi en grupp som går igenom pärmen och väljer ut 22 stycken. 22 kallas till intervju, i grupp. Vi fikar, visar dem företaget. Pratar och lär känna varandra. Sen frågar vi dem som är där: ”Hur tycker ni att vi ska gå vidare?” ”Ni får väl rösta” säger de då”, för de har börjat fatta hur det funkar. Vi rekryterar med hjärtat. De som är trevliga. Vi vill inte se betyg. Rekrytering är en intuitiv process och kan inte ersättas av poängskalor.

 

Roterande roller


-Vi har inge fasta roller, vi turas om att göra bokföring och att sköta lönerna. Alla startar i lagret två månader för att lära sig det. Vi har inga arbetsbeskrivningar. På pappret står det bara ”Du är anställd.” Olika funktioner finns, men de anställda roterar i rollerna efter intresse och behov. Och det flyter på genom självorganisering.

Ordet HR får Björn Lundén att rysa. ”Varför ska man sätta högt betalda akademiker på toppen att bestämma över andra i företaget?”

Alla ska dra in pengar. Vi är oerhört intäktsfokuserade. Vi tittar däremot aldrig på kostnaderna , enbart på intäkter.

-Gör ni någon budget? frågar en besökare.

Björn fnyser högljutt.

-Nej, herregud. För det första stämmer de aldrig och man får justera dem ständigt och för det andra är det ett glassjobb för akademiker. Vi tittar på resultatrapporter och jämför dem med året innan. Det är öppet för alla.

  

Löner

-Vi sätter löner på varandra och vi har öppna löner. Ska man bara införa en sak på ett företag så är det öppna löner. Sätt upp en lapp med allas löner på kylskåpet. Börjar man med det så följer det andra efter.

Hos oss går det till så att var och en fyller i vad man tycker på intranätet anonymt. Och sen tar vi fram snittet. Jag har alltid tyckt att alla borde få lika lön, men jag har alltid blivit nedröstad. De flesta vill ha individuella löner. Alla har jätteolika skäl till varför någon skulle ha högre lön än någon annan. T.ex. hjälpsamhet/kreativitet/specialisering, etc.

Sedan räknar vi ut timlönen för då kan vi köra med flexvolym - man bestämmer sina egna arbetstider. Och man slipper kompledighet etc. Alla kan gå in i ett datasystem och lägga in sina timmar. Ingen kontrollerar detta.

 

Personalmöten

Personalmöten hålls 1 ggn/vecka. och där diskuterar man högt och lågt och fattar alla beslut. Vi cirkulerar att vara ordförande och sekreterare. Vi har en blankett på intranätet där man lägger in sina ärenden (Beslut/information/diskussion) Det kommer upp på skärmen under mötet. Man kan lägga in det anonymt om man vill. Ibland gör vi upp arbetsgrupper kring någon fråga och de som är engagerade i den diskuterar och fattar beslut. Och vi har samrådsmöten - där deltagare för olika grupper deltar.

  


Bestämmelser som kränker


Var och en får köpa in vad som helst till företaget utan att fråga. Allt annat vore kränkande tycker Björn som har en hel lista på saker som han tycker är kränkande i ett företag:

-idén att behöva fråga om man kan få en ny dator

-idén att ha en viss lönepott för personalen

-utvecklingssamtal

-att man ska vara klädd på ett visst sätt

-att man måste komma en viss tid och att man måste be om lov för att få gå en viss tid, tex. för att hämta barn

 

Mål


Vi har inga mål. Målstyrning är fullständigt värdelös. Då ska nån högutbildad sätta mål sen ska det förankras, implementeras nedåt. Vi har ingen verksamhetsplan eller affäsplan heller. Vi har ju arbetsgrupper: distribution, support, drift,lokal, programutveckling och frågeservice. Men vi lägger inte ned nån energi på att beskriva hur det ser ut och vi planerar väldigt litet. Vi kör så det ryker, och det går väldigt bra.


”Titta här, postsorteringen funkar perfekt, säger Björn Lundén glatt och visar upp postrummet. Trots att vi inte har någon anställd ligger allt samlat i fina fack. 

    


Likaså noterar jag att handdukar hänger i långa rader markerade med namn inne på toaletten. Tanken att ett företag som inte har målstyrning, roller, funktioner eller chefer skulle vara hänfallet åt kaos känns rätt långt bort.

Ingen ledningsgrupp, inga styrelser inga chefer. Det låter ganska befriande, om nu allt flyter på ändå. Vi som är där får en känsla av att Björn Lunden och hans företag representerar framtiden, och att vi som andra ställer frågor som om vi kom från 1930-talet. ”Får de anställda verkligen….?” ”Men hur fungerar det…?” ”Kan man verkligen göra så…?” Det som Björn Lundén ser som självklart vad gäller medarbetarmakt är kanske jämförbart med vad vi idag anser självklart vad gäller jämställdhet mellan könen, eller jämställdhet mellan sociala klasser något som tagit lång tid och mycket kamp att uppnå i de flesta länder.

Och Björn Lundén får mycket studiebesök men inte många efterföljare. Den vanligare responsen han får när han frågar om inte andra ska göra samma sak är ”Hos oss skulle det aldrig funka. Mina medarbetare är inte kapabla/mogna/vill bli ledda…” ”Jag har hört det från chefer, säger Björn, men konstigt nog har jag aldrig någonsin hört från golvet att de som jobbar där inte vill vara med och bestämma....”

Med mycket värme och glädje i hjärtat lämnar vi Björn Lundén.Tittar man på ett globalt plan finns det dock flera exempel på företag som jobbar på liknande sätt. Vi har t.ex. Zappos, Semco, Morningstar och Burtzoorg. Buurtzorg t.ex. är ett holländskt vårdföretag som jobbar med coacher istället för mellanchefer. Det största företaget i världen som jobbar med arbetsplatsdemokrati på detta sätt är AES, som har 40 000 anställda i energisektorn. Så storleken på företag tycks inte spela någon roll, med vissa undantag. Man kan ibland behöva upprätta vissa stabsfuntioner, men då är man noga med att inte förse dessa med auktoritet. Boken "Reinventing organizations" av Frederic Laloux är väldigt heltäckande om hur dessa företag fungerar. Skulle vara spännande att kika 50 år framåt i tiden och se hur många företag som plattat ut pyramiderna då...

Kategorier: Ingen

Skriv en kommentar

Hoppsan!

Oops, you forgot something.

Hoppsan!

Orden du skrev in matchar inte texten ovan. Var god försök igen.

19184 kommentarer

Svara Anneli
23.04 Een 23 februari 2016 
Helt underbart! Plötsligt känns alla "normala" organisationer som en "påhittad kvarleva" som någon maktgalen tok lyckades lura in människor i för evigheter sedan. Med denna form av företagande blir orden till sanning, att tillvarata alla människors förmåga, alla har lika värde. Makt- och statussträvanden är underliggande värden och drivkrafter i den vanliga hierarkiska organisationsformen - formen som sådan är ju ett manifest för värderingarna. Mycket mycket intressant! Hela jag är fylld av hopp och inspiration av detta! Önskar jag hade varit med. Tack för att du delar!
Svara Mikael
3.57 Een 26 februari 2016 
Tack för att du delar med dig av ditt studiebesök! :-) Oerhört intressant...hoppas verkligen att det finns företagsledare som vågar anamma detta tänkande så att det sprider sig. :-)
Svara Victorled
17.10 Een 4 februari 2017 
Stress can have an unbelievable impact on health. It can come from a variety of sources and have a diversity of manifestations. The tips that are outlined below will aid in the identification of the factors that cause stress and in the steps that we can take to reduce its impacts or eliminate them entirely.

viagra generique forum romania
Svara DanielExcus
3.59 Een 22 mars 2017 
Has your snoring prevented you from getting good sleep for years? If you have not seen a doctor about this issue, you might be experiencing a dangerous and serious form of snoring associated with sleep apnea. If this rings true, then try not worry!. The article below can help.

Skip sleeping pills if you are prone to bouts of sleep apnea. You may feel you need them to get to sleep, but they have a similar effect as alcohol on the body. They also have additional side effects besides the obvious ones. Stay away if you want to lessen your sleep apnea symptoms.

Adjust your CPAP machine. Most machines come with default settings that might not correspond to your needs. You should be able to regulate the airflow: try different settings and choose one that seems to work for you. If you feel like your machine is not working like it should, try changing the settings again.

If you suffer from sleep apnea and you use a CPAP, carry your medical ID. If you need medical attention, it's vital that the people treating you know about your condition and that you use a CPAP machine. Your ID should tell people about your sleep apnea, your use of a CPAP, and the proper pressure level for it.

If you tend to snore a lot and have difficulties staying asleep, you should go see your doctor right away. You might have a condition known as sleep apnea: find an effective treatment so you can get enough sleep and go through your daily activities without being held back by your health problem.

Get a chin strap to keep your mouth closed when you are sleeping with a CPAP or BIPAP machine. This minor fabric piece and make sure that your chin stays up and your mouth closed. CPAP machines do not function with open mouths, so a chin strap can really save you.

Do not let sleep apnea ruin your relationship. If your partner has difficulties sleeping next to you because of your snoring or other symptoms linked to sleep apnea, communicate about the problem. be understanding and consider sleeping apart or getting a CPAP machine to reduce your snoring and other symptoms.

A great way to ensure that you do not sleep on your back and cause sleep apnea to occur is to use a tennis ball to prevent rolling onto your back. You can place one in a pillow behind your back and when you roll over in your sleep, the tennis ball will make you roll back on your side.

If simple changes in your lifestyle, such as regular sleep hours and losing weight, have not eliminated your sleep apnea episodes, it is time to consult with a sleep specialist. The specific causes of your sleep apnea can be evaluated, and an individual treatment plan can be designed for you.

Learning more about sleep apnea is important because knowledge can help put your mind at ease. Take the information you have learned in this article and talk to your doctor about it. He or she can then better help you more easily when you know more about this disorder yourself.

viagrasansordonnancefr.com
Svara JohnnieBindy
6.37 Een 12 augusti 2017 
Downloads WEB Scene Music FLAC/mp3 1990-2017 Private FTP
https://0daymusic.org
Svara MagFrelo
11.19 Een 12 augusti 2018 
-
url=https://soyuz-magov-rossii.com says...
-
url=https://soyuz-magov-rossii.com says...
soyuz-magov-rossii.com
Svara KimerTiex
10.29 Een 6 februari 2019 
Interested in HARD ROCK? How about Kiss band? They are on a tour this year all across North America. Click on
url=http://kisstourdates.com says...
KISS Concert 2019 Maryland Heights
to know more about KISS concert dates in 2019.
Svara VidmTiex
2.01 Een 13 april 2019 
Today almost every Internet user visits YT or any other video hosting to upload and watch entertaining videos, free films and other content. But sometimes you want to download a video and the service doesn't allow you to do it. It's where Vidmate App is coming to help you out. It helps you to get a video from may services, including Youtube, Vimeo, Vimeo and many others. To do this you simply need to open video page and click "download". Plus, Vidmate is free of charge and has user-friendly UI!
url=https://vidmateapp.pro says...
Download Vidmate
now and start downloading very entertaining video to share them with your friends!
Svara Kelquigue
16.47 Een 5 oktober 2019 
Viagra Kamagra Cialis cialis without prescription Cialis One Day Cafergot Bestellen
Svara bOtMvJuSweGr
15.44 Een 6 februari 2020 
rMfDUINsZVlB
Svara shPGfjQLxqmvUu
15.20 Een 18 februari 2020 
pjZIgTJNlKRbw
Svara ucoqaxejuubin
10.22 Een 1 mars 2020 
Introduce qss.btdb.laubergefleurievilleneuveloubetvillage.com.mjt.gi haemoptysis, eosiniophilia, [URL=http://metropolitanbaptistchurch.org/tadalista/ - generic tadalista[/URL - [URL=http://elearning101.org/product/valproic-acid-er/ - valproic acid er tablets[/URL - [URL=http://timtheme.com/cialis-20-mg-lowest-price/ - cialis 20 mg lowest price[/URL - [URL=http://yfslink.org/product/how-to-buy-cialis/ - buy generic cialis[/URL - [URL=http://theriversidegrove.com/tegopen/ - generic tegopen in canada[/URL - musculature online tadalista canadian pharmacy valproic acid er cialis prix pharmacie cialis under the counter canada tegopen cheap tegopen promoting http://metropolitanbaptistchurch.org/tadalista/ tadalista without dr prescription http://elearning101.org/product/valproic-acid-er/ no prescription valproic acid er http://timtheme.com/cialis-20-mg-lowest-price/ cialis purchase http://yfslink.org/product/how-to-buy-cialis/ how to buy cialis http://theriversidegrove.com/tegopen/ generic tegopen uk useless formulation.
Svara Craigrut
20.15 Een 1 mars 2020 
пÑ?едÑ?Ñ?авиÑ?елÑ?Ñ?Ñ?во на пеÑ?еговоÑ?аÑ? паÑ?Ñ?неÑ?ами подгоÑ?овка докÑ?менÑ?аÑ?ии
адвокаÑ? магдалиновка
Svara ijetaku
16.04 Een 7 mars 2020 
Prognosis eyg.bhip.advancedfootnurse.com.opq.gl links certainties immunocompromise; [URL=http://mtntrak.org/vitara-v-20/ - vitara v 20[/URL - [URL=http://thechamberbusinessnetwork.com/eunice/ - eunice without pres[/URL - [URL=http://mccarthyhs.com/tugain-gel/ - order tugain gel online[/URL - [URL=http://elearning101.org/product/voveran-emulgel/ - voveran emulgel[/URL - [URL=http://thechamberbusinessnetwork.com/levotas/ - levotas[/URL - [URL=http://labash2017.com/oraqix-gel/ - oraqix gel overnight[/URL - [URL=http://k3majestictheatre.com/dutas-t/ - dutas t online[/URL - buy dutas t uk [URL=http://iliannloeb.com/sildenafil-professional/ - sildenafil professional[/URL - overarching discount vitara v 20 eunice generic eunice canada pharmacy order tugain gel online voveran emulgel generic levotas lowest price oraqix gel.com buy dutas t uk sildenafil professional globulin insult, http://mtntrak.org/vitara-v-20/ vitara v 20.com lowest price http://thechamberbusinessnetwork.com/eunice/ eunice without dr prescription usa http://mccarthyhs.com/tugain-gel/ tugain gel http://elearning101.org/product/voveran-emulgel/ buying voveran emulgel http://thechamberbusinessnetwork.com/levotas/ levotas http://labash2017.com/oraqix-gel/ oraqix gel.com generic for oraqix gel http://k3majestictheatre.com/dutas-t/ canadian pharmacy dutas t http://iliannloeb.com/sildenafil-professional/ cost of sildenafil professional tablets parapneumonic reduced; him undertaken.
Svara Haywardcwk
9.04 Een 12 mars 2020 
Ñ?далиÑ?е,пожалÑ?йÑ?Ñ?а! .
Svara uquhuluuxiyin
10.52 Een 17 mars 2020 
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxil Online Buy Amoxicillin Online ppv.kwmh.laubergefleurievilleneuveloubetvillage.com.nyz.bi http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Svara eajofeoxihiy
7.25 Een 23 mars 2020 
For gjq.fesz.left-brains.com.fgz.qh machines [URL=http://detroitcoralfarms.com/cheap-prednisone-without-a-pres
cription/ - prednisone lower dosing[/URL - [URL=http://iowansforsafeaccess.org/plaquenil-cheap/ - plaquenil without prescription[/URL - [URL=http://wellnowuc.com/plaquenil/ - buy plaquenil without prescription[/URL - [URL=http://panamacityjuniors.com/plaquenil-best-price/ - plaquenil generic[/URL - [URL=http://detroitcoralfarms.com/prednisone-purchase/ - dogs and deltasone[/URL - prednisone purchase [URL=http://livinlifepc.com/prednisone-20/ - prednisone 20[/URL - light, cheap prednisone without a prescription plaquenil plaquenil plaquenil buy in canada 10 mg prednisone daily side effects prednisone without a prescription tortured distressed humanity http://detroitcoralfarms.com/cheap-prednisone-without-a-prescript
ion/ www.prednisone.com http://iowansforsafeaccess.org/plaquenil-cheap/ plaquenil http://wellnowuc.com/plaquenil/ buy plaquenil online http://panamacityjuniors.com/plaquenil-best-price/ prices for plaquenil http://detroitcoralfarms.com/prednisone-purchase/ prednisone purchase http://livinlifepc.com/prednisone-20/ deltasone without a rx joy guards insulins dye.
Svara uLbURhkVdCielz
4.00 Een 21 april 2020 
VUPZXkovLuf
Svara xgimqvQjOXaWs
18.11 Een 1 maj 2020 
GaquWpnbRBPlr
Svara cSXlkPxtdeNzQrK
7.33 Een 10 maj 2020 
EzoTcFVxyKqrGuO