Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Blogg

45% av svenskarna vill byta jobb

Publicerat den

Oktober 2015, av Ylva Ekdahl och Pernilla La Corte

45% AV SVENSKARNA VILL BYTA JOBB

På Rotterdams gator har en poster (ett konstverk av artisten Ken Lum) prytt husväggarna sedan 1990-talet, en poster föreställande Melly Schum. Budskapet är att hon hatar sitt jobb, trots att hon ler. Konstverket ger upphov till fler frågor än svar. Företaget Happy Melly, grundat av Jurgen Appelo, som också skrivit böckerna Management 3.0 kom till som en motreaktion mot postern. 

Att byta jobb - det är mångas dröm. Av olika anledningar trivs de inte med det jobb de har. Och i synnerhet svenskar vill byta jobb.

Det internationella rekryteringsföretaget Randstad undersäker varje år rörligheten på arbetsmarknaden i olika länder och flera år i rad har svenskarna legat högt om inte toppat listan. I år, 2015 är det så många som 45 % av svenskarna som ser sig om efter ett nytt arbete.  Att jämföra med Norge där bara 23 % vill byta jobb. Undersökningen bygger på frågor till över 20 000 anställda i 33 länder.

Det är verkligen värt att fundera över varför så många inte trivs på jobbet och ser sig om efter annat jobb i just Sverige. Handlar det om arbetsmiljö, strukturer eller något annat?

Våra erfarenheter som karriärcoacher är att de största anledningarna till att inte vara nöjd sitt jobb i hög grad handlar om missnöje med chefen, känslan av att inte få använda hela sin potential eller en allmän uppfattning om att jobba på en dålig arbetsplats. En mindre bra arbetsplats kan handla om problem med arbetsmiljö, beslutsgång, lönebild och hur medarbetarna blir behandlade. Framför allt reagerar många på att de inte blir lyssnade på, inte bara när de kommer med kritik, utan även när de har goda och kreativa idéer som skulle kunna utveckla verksamheten.

Vad vill medarbetarna ha?

Vad vill då medarbetare ha av sin arbetsgivare? Enligt Randstad Award, som delar ut priset för bästa arbetsplats varje år (IKEA tog första platsen i Sverige 2014) söker människor:

Finansiell trygghet

Goda utbildningsmöjligheter

Långsiktig anställningstrygghet

Möjligheter till karriärsutveckling

Stark ledning

Intressanta arbetssysslor

Trevlig och stimulerande arbetsmiljö

Konkurrenskraftiga löner och anställningsförmåner

Bra balans mellan arbete och fritid

Progressiva policys rörande miljö och samhälle (CSR)  

Det här är mycket intressanta punkter för organisationen att jobba med. Finns det utvecklingspotential – kan ni åtgärda något för att se till att medarbetarna trivs bättre? Den som är chef behöver åtgärda det som uppenbart är fel och inte hjälper företaget att behålla sina medarbetare. Att rekrytera nya medarbetare kostar oerhört mycket pengar, något alla chefer vill undvika. Att behålla sina medarbetare är det bästa sättet att säkra ett positivt resultat, både vad gäller ekonomi och kvalitét. Medarbetare som är nöjda letar inte efter annat jobb!
Kategorier: Ingen