CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

ROI -Return on Investment /eller ROC- Return on Coaching 

Fördelarna är många med att anlita en coach. Du får fräscha perspektiv på personliga utmaningar, mer genomlysta beslut, större personlig effektivitet och ökat självförtroende. Du kan också förvänta dig en förbättring av produktiviteten, ökad tillfredsställelse med yrke och privatliv, och hjälp att uppnå dina mål.

Här kommer litet statistik:

• I en studie utförd av MetrixGlobal LLC, fick företag en genomsnittlig ROI på 7,9 dollar för varje dollar investerad i executive coaching.

• I en studie om Executive Coaching i ett Fortune 500 företag av MetrixGlobal angav man en 529% return on investment och stor fördelar för affärsutvecklingen.

• I en studie av Manchester Inc. av 100 executives fann man att coaching ger en genomsnittlig ROI på nästan 6% av kostnaden för coaching.

• I en intern rapport från Personnel Management Association visade det sig att när utbildning följdes upp med coachsamtal ökade individuella prestationer i genomsnitt med 86% jämfört med 22% där ingen coaching lagts på utbildningen.

• I en Hay Group studie av Fortune 500 companies fann man att 40% av cheferna nvänder sig Executive Coaching

• En 2001 studie utförd av Manchester Inc. visade en genomsnittlig ROI på 5.7 gånger enligt executive chefer som estimerade värdet av resultaten uppnådda genom coaching.

• International Coach federation ( ICF) har genom PricewaterhouseCoopers gjort flera studier om coachindustrin. I en av undersökningarna nämns att 86% av klienterna fått ROI och att praktiskt taget alla som anlitar en coach är nöjda och skulle göra om processen, nämligen 99%

Fler studier om coaching finns på International Coach Federations hemsida. Klicka här.