CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Vår filosofi

Vi har en optimistisk människosyn och vi tror att alla människor

  • kan och vill ta eget ansvar
  • har makt att påverka sina egna liv
  • är kapabla att fatta sina egna beslut
  • är handlingskraftiga och motiverade

Som coacher tror vi också att människor oftast

  • når självinsikt genom dialog

  • hindras av ”goda” råd och pekpinnar
  • lär sig bäst genom att tänka själva, att få prova
  • kan utnyttja mer av sin potential om de blir uppmuntrade

Är du redo att kliva in i ett lekfullt samarbete med en coach på en stig som leder rätt in i dig själv?